Local

Protest în fața Judecătoriei Iași. Avocații stagiari sunt nemulțumiți de subiectele examenului de definitivat – Exclusiv, Galerie Foto, Video

Publicat: 17 nov. 2020
Protest Judecătoria Iași

În aceste momente, în fața Judecătoriei Iași, aproximativ treizeci de avocați stagiari protestează. Aceștia sunt nemulțumiți de subiectele de Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor component al Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) primite la examenul de definitivat care a avut loc duminică 15 noiembrie a.c. Pentru a-i susține, la manifestații a luat parte Tudor Duca, decanul Baroului Iași și alți avocați.

Se pare că la nivel național s-au organizat proteste. Participanții la examenul de duminică sunt nemulțumiți de mai multe aspecte. Aceștia acuză că timpul de examinare a fost redus cu o oră, modul de formulare al întrebărilor a fost deficitar, au fost identificate greșeli în formularea grilelor și în cazul unor întrebări au fost puși în incapacitatea de a răspunde.

Stagiul profesional – Examenul de definitivare în profesia de avocat –

Rezultatele examenului vor fi comunicate, spre validare, Comisiei permanente a U.N.B.R. I.N.P.P.A. va comunica, în mod corespunzător, rezultatele examenului de absolvire.

După promovarea examenului, candidatul dobândește titlul profesional de avocat definitiv. De același drept se bucură și avocatul stagiar care a promovat examenul de absolvire a I.N.P.P.A.

În baza rezultatelor examenului de definitivare, validate potrivit dispozițiilor alin. (1) sau, după caz, a rezultatelor examenului de absolvire comunicate de I.N.P.P.A., Comisia permanentă a U.N.B.R. va emite hotărârea de constatare a calității de avocat definitiv, pe care o va comunica barourilor în vederea efectuării înscrierii în tabloul avocaților definitivi și o va publica pe pagina web a U.N.B.R.

Data dobândirii titlului profesional de avocat definitiv va fi considerată data împlinirii termenului stagiului prevăzut la art. 18 alin. (1) din Lege, chiar dacă promovarea examenului de absolvire a I.N.P.P.A. are loc înainte sau după această dată. Exercițiul efectiv al drepturilor și obligațiilor aferente acestui titlu profesional va putea avea loc numai cu începere de la data emiterii hotărârii prevăzute la alin. (3).

În cazul acordării calității de avocat definitiv în baza prevederilor art. 20 alin. (5)-(7) din Lege, se va aplica procedura reglementată la art. 294. În cazul acordării calității de avocat definitiv în baza prevederilor art. 20 alin. (5) și (6) din Lege, data dobândirii calității de avocat definitiv va fi data deciziei prevăzute la art. 37 alin. (1), iar exercițiul efectiv al drepturilor și obligațiilor aferente acestei calități va avea loc la data înscrierii în tabloul avocaților. În cazul acordării calității de avocat definitiv în baza prevederilor art. 20 alin. (7) din Lege, data dobândirii calității de avocat definitiv va fi data aprobării cererii avocatului stagiar de către consiliul baroului, dată cu începere de la care va putea avea loc și exercițiul efectiv al drepturilor și obligațiilor aferente acestei calități.

De la data dobândirii titlului profesional de avocat definitiv curge termenul prevăzut la art. 23 alin. (3) din Lege.

 

 

Adauga un comentariu