Stiri si curiozitati

Psalmul 72 este psalmul care îndeplinește orice dorință. Sunt 72 de nume Divine invocate

Publicat: 09 apr. 2024
_____ Vizualizări 0 Comentarii
Psalmul 72 este psalmul care îndeplinește orice dorință. Sunt 72 de nume Divine invocate
Psalmul 72 este psalmul care te ajută cu orice dorință

Psalmul 72 face parte din Psaltirea. Ea este compusă din cei 150 de psalmi, ele reprezintă cântări și rugăciuni cuprinse din Vechiul Testament al Bibliei. Acest tip de rugăciune este extrem de puternică și ne ajută să ne conectăm cu Dumnezeu

Psalmul 72, un text liturgic face parte din cei 150 de psalmi din Vechiul Testament al Bibliei, organizându-se în 20 de secțiuni numite catisme. Acești psalmi sunt recitați sau cântați de credincioși în timpul slujbelor bisericești sau în rugăciunile de zi cu zi.

Psalmul 72, cel care îndeplinește dorințe

Psalmul 72 Cât de bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei drepţi la inimă.

Iar mie, puţin a fost de nu mi-au alunecat picioarele, puţin a fost de nu s-au poticnit paşii mei.

Că am pizmuit pe cei fără de lege, când vedeam pacea păcătoşilor.

Că n-au necazuri până la moartea lor şi tari sunt când lovesc ei.

De osteneli omeneşti n-au parte şi cu oamenii nu sunt biciuiţi.

Pentru aceea îi stăpâneşte pe ei mândria şi se îmbracă cu nedreptatea şi silnicia.

Din răutatea lor iese nedreptatea şi cugetele inimii lor ies la iveală.

Gândesc şi vorbesc cu vicleşug, nedreptate grăiesc de sus.

Până la cer ridică gura lor şi cu limba lor străbat pământul.

Pentru aceasta poporul meu se ia după ei şi găseşte că ei sunt plini de zile bune

Şi zice: „Cum? ştie aceasta Dumnezeu? Are cunoştinţă Cel Preaînalt?

Iată, aceştia sunt păcătoşi şi sunt îndestulaţi. Veşnic sunt bogaţi”.

Iar eu am zis: „Deci, în deşert am fost drept la inimă şi mi-am spălat întru cele nevinovate mâinile mele,

Că am fost lovit toată ziua şi mustrat în fiecare dimineaţă”.

Dacă aş fi grăit aşa, iată aş fi călcat legământul neamului fiilor Tăi.

Şi mă frământam să pricep aceasta, dar anevoios lucru este înaintea mea.

Până ce am intrat în locaşul cel sfânt al lui Dumnezeu şi am înţeles sfârşitul celor răi:

Într-adevăr pe drumuri viclene i-ai pus pe ei şi i-ai doborât când se înălţau.

Cât de iute i-ai pustiit pe ei! S-au stins, au pierit din pricina nelegiuirii lor.

Ca visul celui ce se deşteaptă, Doamne, în cetatea Ta chipul lor de nimic l-ai făcut.

De aceea s-a bucurat inima mea şi rărunchii mei s-au potolit.

Că eram fără de minte şi nu ştiam; ca un dobitoc eram înaintea Ta. Dar eu sunt pururea cu Tine.

Apucatu-m-ai de mâna mea cea dreaptă. Cu sfatul Tău m-ai povăţuit şi cu slavă m-ai primit.

Că pe cine am eu în cer afară de Tine? Şi afară de Tine, ce am dorit pe pământ?

Stinsu-s-a inima mea şi trupul meu, Dumnezeul inimii mele şi partea mea, Dumnezeule, în veac.

Că iată cei ce se depărtează de Tine vor pieri; nimicit-ai pe tot cel ce se leapădă de Tine.

Iar mie a mă lipi de Dumnezeu bine este, a pune în Domnul nădejdea mea, ca să vestesc toate laudele Tale în porţile fiicei Sionului

Psalmul care ne face să avem încredere în Dumnezeu

Psalmul reflectă lupta interioară a autorului, Asaf, pentru că se simte trădat de faptul că cei păcătoși prosperează, iar aceasta îi pare o nedreptate. El recunoaște că Dumnezeu este bun cu cei cu inima dreaptă, dar găsește nedrept că mulți păcătoși par să prospere în lumea aceasta. Apoi își dă seama că această atitudine este greșită, reafirmându-și astfel credința în Dumnezeu. Aceste versete ne învață că în viața de zi cu zi putem cădea în păcat și să fim tentați să invidiem succesul celor care par să prospere prin necredință și mijloace nedrepte. Dar cel mai important este să avem încredere în Dumnezeu și că prin puterea Lui va pedepsi păcatul, iar justiția divină va fi întotdeauna mai presus de aparențe și câștigurile pământești. De asemenea, versetele ne amintesc să avem încredere în El, pentru că doar prin apropierea de El putem găsi adevărata împlinire și mântuire.

Psalmul 72 este unul dintre cele mai importante scrieri din Vechiul Testament.

Adauga un comentariu