Eveniment-Social

Radiografie a realității școlii românești: aspecte pozitive și negative, realizata de USLIP Iasi

Publicat: 28 ian. 2020

În luna ianuarie 2020, salariații din învățământul preuniversitar românesc au dezbatut public modul în care este organizat și funcționează sistemul educațional al țării noastre, au identificat elemente pozitive ce trebuie să se regăsească și în viitor, dar au propus și măsuri care să corecteze, optimizeze desfășurarea activității intructiv-educative.

1. Aspecte ce trebuie schimbate:
Analiza calitativă a propunerilor personalului din învățământul preuniversitar cu privire la elementele ce trebuie schimbate a evidențiat următoarele măsuri:
• Structura anului școlar să fie fixa cu începere pe 15 septembrie și încheiere pe 15 iunie;
• Să existe o strategie pe termen lung pentru sistemul de învățământ astfel încât să nu mai
apară pe parcurs schimbări nedocumentate, fără analize de impact odata cu schimbarea
Ministrului Educației.
• Este imperios necesară diminuare numărului de elevi la clasă, în general, și la clasele în care sunt elevi cu CES, în special;
• Se impune depolitizarea învățământului pe toate palierele. Conducerea școlilor să fie
stabilită printr-un concurs riguros care să elimine orice urmă de subiectivitate sau să fie
aleasă de către colegi;
• Sunt necesare schimbări majore la nivelul infrastructurii, să se asigure condiții optime de desfășurare a activității didactice pentru elevi și profesori;
• Să se asigure materiale și mijloace didactice moderne care să permită un act educativ
atractiv și de calitate;
• Să fie un calendar fix de desfășurare a examenelor naționale, fără schimbări de niciun fel pe parcurs;
• Liceele tehnologice să aibă BACALAUREAT diferențiat. Acestea au module tehnice care nu se regăsesc în niciun fel, deși sunt foate importante și au un număr mare de ore alocat;
• Cursurile de perfecționare pentru cadrele didactice să fie gratuite. În momentul de față sunt scumpe, suportate de beneficiari și sunt o adevărată afacere pentru furnizori;
• Programele să fie aerisite și conținuturile să fie în pas cu evoluția societății prezente și
viitoare;
• Să fie posibilă pensionarea la 60 ani sau chiar mai puțin și să continue doar cine își dorește
acest lucru;
• Fără medii sub 5 la admitere în licee;
• Să existe tranșe de vechime și peste 25 ani remunerate corespunzator;
• Să dispară obligativitatea serviciului în școală efectuat de profesori și securitatea elevilor
și profesorilor să fie asigurată de personal specializat;
• Să se implementeze o debirocratizare reală, semnificativă, nu eliminând 5 elemente care
sunt nesemnificative prin comparație cu numărul uriaș rămas;
• Evaluarea profesorilor să se facă pe criterii obiective la final de an ținând cont de progresul elevilor la clasă și de condițiile socio economice, mediul familial pe care aceștia le au. Trebuie evitată fuga” după hărtii”.
– Rolul ARACIP și al cercurilor pedagogice trebuie reconsiderat.
• Cabinetele și laboratoarele să fie dotate corespunzător;
• Să fie angajat personal specializat pentru pază, curățenie, etc;
• Telefoanele mobile să fie depozitate în timpul orelor în locuri special amenajate.
– Scăderea normei de predare la 16ore pentru cadrele didactice care au sub 25 ani vechime, 14 pentru cei cu peste 25 ani, 12ore pentru cei din învățământul special;
– Posibilitatea de a coborâ sub limitele de mai sus ( flexibilizarea normei didactice acolo unde nu avem condiții ) și completarea cu alte activități:non formale, extracurriculare, etc.
– Introducerea facultativă a orelor de educație sexuală de la clasa aVIIIa.

2. Aspecte pozitive ce trebuie menținute
Personalul din învățământul preuniversitar românesc a identificat și elemente pozitive care trebuie menținute:
• Menținerea titulaturii în învățământ;
• Obiectele de cultură generală;
• Învățământul obligatoriu până în clasa a 10-a;
• Fără educație gender în școală ca și până acum;
• Liceele teoretice funcționează și trebuie menținute la nivelul actual;
• Acces gratuit la educație, dar în mod real astfel încât fiecare copil să aibă cele mai bune
condiții de desfășurare a activității didactice indiferent de școală;
• Notarea cu calificative la învățământul primar;
• Camerele de supravehere folosite la examenele naționale;
• Evaluarea Națională și repartiția computerizată.

Studiul a fost realizat pe pagina de facebook USLIP IAȘI NEWS și pe principalele grupuri de facebook educaționale: FSLI GRUP EXCLUSIV, USLIP IAȘI – GRUPUL MEMBRILOR DE SINDICAT, ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITARloading...

Adauga un comentariu