BZI LIVE

LIVE VIDEO – România Inteligentă! O nouă ediţie BZI LIVE exclusivistă din seria media ce-i are ca invitaţi speciali pe oficialii marilor centre academice din ţară, alături de prof. univ. dr. habil. Sorin Radu, rector Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Publicat: 09 dec. 2021

Vineri, 10 decembrie 2021, începând cu ora 15.00 şi sub genericul sugestiv intitulat „România Inteligentă” este programată (via Zoom) o nouă ediţie BZI LIVE exclusivista din seria naţională ce-i are ca invitaţi speciali pe reprezentanţii marilor instituţii de învăţământ superior ale ţării alături de prof. univ. dr. habil. Sorin Radu, rector Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS). Alături de importantul şi reprezentativul universitar vor fi abordate aspecte despre învăţământ superior, realităţi educaţionale, cel mai important consorţiu academic din România (unde entitatea academică pe care o reprezintă a aderat).

De asemenea, emisiunea va avea în prim-plan principalele teme din Educaţie, acţiunile şi stategiile Consorţiului „Universitaria” (din care fac parte cele mai importante şi prestigioase instituţii de învăţământ superior din ţară anume: Universitatea din Bucureşti, Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj, Universitatea de Vest din Timişoara, Academia de Studii Economice din Bucureşti şi Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi). De precizat că, în luna octombrie 2021 a avut loc prima întâlnire a Consorţiului „Universitaria” în noua sa formula ce cuprinde, ca noi membri asociaţi, şi: Universitatea din Craiova, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea „Ovidius” din Constantă respectiv Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi.

Alături de rectorul – prof. univ. dr. habil. Sorin Radu vor fi abordate elemente legate de: proiectele şi relaţia cu cea mai veche universitate modernă a României, „Cuza”, provocări şi perspective pentru Educaţia naţională

Pe de altă parte, alături de rectorul – prof. univ. dr. habil. Sorin Radu vor fi abordate elemente legate de: proiectele şi relaţia cu cea mai veche universitate modernă a României, „Cuza”, provocări şi perspective pentru Educaţia naţională, colaborări internaţionale, management academic şi proiecte în care este implicat, realităţi economice, inserţia absolvenţilor de studii superioare pe piaţa muncii, vizibilitatea intenationala a instituţiilor de învăţământ superior naţionale. „În universitatea noastră, cel mai important element, în jurul căruia se poate construi viitorul, îl reprezintă resursa umană: studenţii, cadrele didactice, personalul auxiliar şi nedidactic. Însă aceasta construcţie nu se poate realiza fără anumite valori care să ne servească drept liant: performanţă, corectitudinea, comunicarea. Ele nu sunt singurele în care cred, dar pot alcătui o bază solidă, o adevărată fundaţie pe care să construim, în următorii ani, o comunitate autentică: ULBS”, transmite rectorul de la Sibiu.

„Pasiunea şi perseverenţa orientate către cercetare, comunitate şi gândire critică: aceasta e paradigma pe care o propun şi care cred că ar trebui să călăuzească Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu în următorii ani”

Mai departe, universitarul arata şi că: „Pentru a ajunge acolo, trebuie să continuăm ceea ce s-a construit bine, dar trebuie, în egală măsură, să ne accelerăm ritmul în unele zone, iar în altele să începem să privim cu toţii în aceeaşi direcţie. Proiectul meu pentru ULBS promovează libertatea academică, managementul financiar performant şi transparent, standarde etice şi de integritate academică, în esenţă o organizaţie mai suplă şi eficientă, reducând procesele birocratice şi încurajând transparentă decizională, echitatea şi echilibrul de gen. În viziunea mea, ULBS trebuie să-şi consolideze prestigiul şi importanta în comunitatea sibiană, să devină lider în piaţa educaţionala şi de cercetare din Regiunea Centru şi să ajungă un partener/concurent real al marilor universităţi din România – unul respectat deopotrivă în comunitatea europeană şi în aceea globală.

Drept urmare, cred cu tărie că misiunea noastră este să tindem spre atingerea performanţei în domeniul didactic şi a excelenţei în cercetare, prin racordarea la fluxurile tehnologice internaţionale, pentru a deveni o universitate a dezvoltării şi a inovării. Ne îndreptăm privirea spre o universitate care pregăteşte societatea sustenabila, devenind ea însăşi, prin bunele sale practici, o instituţie durabilă („verde”), flexibilă şi bine integrată în comunitate, fiind permanent în serviciul acesteia din urmă şi potenţând mereu calităţile dinamice ale studenţilor, creativitatea, responsabilitatea şi gândirea critică. Ne propunem ca în mandatul 2020-2024 să aşezăm ULBS pe fundaţii solide şi pe direcţia corectă pentru a ne crea oportunităţi reale de a aborda cu succes ranking-urile internaţionale”, a completat rector, prof. univ. dr. habil. Sorin Radu.

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – ULBS este una dintre cele mai vechi universităţi din România, având o tradiţie de peste 225 de ani

Realizarea unui proces de învăţământ competitiv, corespunzător standardelor de calitate reglementate de Uniunea Europeană (UE), care să permită absolvenţilor ULBS să dobândească recunoaştere academică şi profesională internaţională este un obiectiv strategic al Universităţii sibiene. În cadrul Universităţii sunt promovate specializări unice în spaţiul academic românesc, iar calificativul de grad de încredere ridicat recomanda ULBS ca pe o instituţie puternică, implicată în creşterea calităţii procesului educaţional. Promovarea programelor de studii în limbi de circulaţie internaţională, a metodelor de predare bazate pe tehnologia informaţiei şi generalizarea implementării Sistemului European de Credite Transferabile reprezintă garanţii pentru consolidarea procesului de învăţământ.

Urmăritorii noștri pot adresa întrebări la rubrica comentarii, accesând www.bzi.ro sau, în direct, pe http://www.facebook.com/cotidianul.bzi. Emisiunile BZI LIVE au un real succes, fiecare producție media strângând zeci de mii de vizualizări.

Adauga un comentariu