Cancan ultimă oră

Rugăciune pentru examen. Ce trebuie să spui pentru reușita la BAC

Publicat: 02 iun. 2020
Rugăciune pentru reușita la examene

Rugăciune pentru examen. Sunt moment când ai nevoie de o rugăciune. Este și cazul BAC-ului. Ce trebuie trebuie să spui pentru reușita la BAC. O rugăciune pentru BAC te ajută în momentele de panică. Atunci când crezi că nu ești pregătit. Primești foaia de examen, o citești și simți că nu e nimic acolo din ce ai învățat tu. Sau când, deși te-ai pregătit, emoțiile și stresul nu te lasă judeci limpede. Te ajută să înțelegi cerințele subiectelor și ce ai de făcut.

În primul rând este bine, este bine să te spovedești înainte de începerea examenelor. Iar daca primește dezlegare de la duhovnic să te și împărtășească. De asemenea, este bine să ai pomelnice la mânăstiri sau biserici. Acolo se face zilnic slujbă, pentru a se aduce înaintea lui Dumnezeu rugăciuni pentru ajutorul lui.

Preoții recomandă o rugăciune pentru BAC pentru a te ajuta să te eliberezi de spaime. Te ajută să-ți regăsești echilibrul pentru a-ți dovedi rezultatele muncii.

Rugăciune pentru examen de chemare a Duhului Sfânt

Cei care dau examene pot spune o rugăciune pentru examene de chemare a Duhului Sfânt.

„Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindenea ești și toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățeste pe noi de toata întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Amin”

Rugăciunea care te ajută să promovezi examenul

Această rugăciune adresată Divinității te ajută promovezi examenul.

„Ne rugăm Ţie, mult milostive şi îndurate Doamne, trimite asupra robilor tăi care sunt în examene, duhul înţelepciunii, al înţelegerii şi al bunei ştiinţe.

Deschide-le, Doamne, mintea şi cugetul spre reuşită şi spor în toate. Îndepărtează de la ei toată necunoştinţa şi le dăruieşte linişte şi stăpânire de sine, putere şi ajutor minţii. Întăreşte-i Doamne cu minte trează şi luminată, aşa cum i-ai întărit pe Sfinţii Tăi Ucenici şi Apostoli în ziua Rusaliilor.

Aşa, Doamne, ne rugăm Ţie cu umilinţă şi, precum odinioară ai venit în mijlocul ucenicilor Tăi, pace şi lumină dăruindu-le lor, aşa şi acum, vino şi la robii Tăi care sunt în examene şi întăreşte-i cu lumina cunoştinţei spre reuşită în viaţă şi spre mângâierea părinţilor lor care acum se roagă împreună cu noi pentru reuşita lor.

Pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci, cu rugăciunile sfinţilor mari dascăli şi ierarhi, Vasile cel Mare, Grigore de Dumnezeu cuvântătorul şi Ioan Gură de Aur, a sfinţilor Ierarhi Nicolae, făcătorul de minuni şi Atanasie cel Mare, apărătorii dreptei credinţe şi cu ale tuturor sfinţilor Tăi, miluieşte-ne şi ne mântuieşte. Amin!’

Rugăciune pentru examen către Maica Domnului

Iată o rugăciune pentru examen către Maica Domnului ce te poate ajuta să treci cu bine examenul de BAC.

„Preasfântă Stăpână, Născătoare de Dumnezeu,

Ești Casa pe care Înţelepciunea lui Dumnezeu Sieşi Şi-a zidit-o. Ești dătătoarea darurilor duhovniceşti. Ceea ce de la cele lumeşti la cele mai presus de lume mintea noastră o înalţi. Și pe toţi la cunoştinţa Adevărului îi ridici!

Primeşte puţina rugăciune a nevrednicului robului tău. Care cu credinţă şi smerenie mă închin în faţa Preacinstitei Tale icoane. Și cu umilinţă te rog. Dăruieşte bună sporire minţii mele. Luminează-mă cu lumina cunoştinţelor. Întăreşte-mi memoria. Dă-mi priceperea cuvenită. Și pune în gura mea cuvânt spre răspuns bun. Ca înstrăinat fiind de deşertăciunea pământească şi slava deşartă să mă înalţ cu mintea şi cu inima spre cele nepieritoare şi veşnice. Amin”

Rugăciunea părinților pentru copii care dau examene

Și părinții copiilor care dau examene pot spune o rugăciune pentru examen, pentru reușita copiilor lor.

„Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, luminează mințile copiilor noștri cu harul Tău cel dătător de viață. Tu, Care dai celor în­țelepți înțelepciunea și celor pricepuți priceperea, trimite peste ei Duhul Tău cel Sfânt, dătătorul înțelepciunii, al cunoștinței și al înțelegerii. Tu i-ai luminat pe aleșii Tăi în toată vremea. Tu i-ai insuflat pe cei trei mari dascăli ai lumii și Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, și s-au arătat vase alese ale sfințeniei, răspândind în lume dreapta credință. Tu ai luminat-o pe Sfânta Mare Muceniță Ecaterina și ea a rușinat mulțimea ritorilor păgâni.

Tu, Doamne, luminează-l și pe copilul nostru (numele), ca să învețe cele bineplăcute Ție și să se umple de cunoștința adevărului. Dă-i lui știință, pricepere, răbdare și chibzuință. Să nu primească el cunoștințe pierzătoare de suflet, nici să învețe ce e urât de Dumnezeu. Fă-l ascultător față de dascălii care îl învață cele bune și sârguincios în îndeplinirea celor ce li s-au rânduit. Iar la vremea potrivită, Doamne, ajută-l să găsească locul în care să folosească cele pe care le-a învățat și să muncească spre binele lui și spre folosul aproapelui. Amin.”

Adauga un comentariu