Local

SAARFI își declară solidaritatea cu protestele angajaților din muzee și arhive

Publicat: 19 mai 2024
_____ Vizualizări 0 Comentarii
SAARFI își declară solidaritatea cu protestele angajaților din muzee și arhive
Sediul Academiei Române, filiala Iași
Sindicatul Angajaților Academiei Române, Filiala Iași (SAARFI) își declară întreaga solidaritate cu angajații din domeniul muzeal și cu cei din cadrul Arhivelor Naționale, care au declanșat o serie de proteste pentru a atrage atenția asupra subfinanțării și a inechităților salariale din domeniu. Atât muzeele, cât și Arhivele Naționale au un rol foarte important în depozitarea, conservarea și tezaurizarea unui patrimoniu material și documentar imens, esențial pentru cultura națională. Guvernul României, prin subfinanțarea intenționată, prin perpetuarea unei legislații stufoase și ineficiente, prin lipsa investițiilor în infrastructura de conservare și depozitare, prin lipsa unei salarizări corespunzătoare nivelului de pregătire al specialiștilor din domeniu, pune în pericol, în mod real, existența acestui patrimoniu. Angajații din domeniul muzeal și arhivistic sunt specialiști cu un nivel ridicat de calificare, de multe ori în domenii cu aplicabilitate specifică; în aceste condiții, lipsa motivației financiare va face ca atragerea de tineri spre aceste domenii să fie foarte dificilă.
De asemenea, atragem atenția asupra faptului că atât muzeele, cât și Arhivele Naționale desfășoară activități de cercetare științifică de mare importanță practică. În mod frecvent, bunurile de patrimoniu aflate în custodia muzeelor sau documentele din fondul arhivistic național sunt instrumente de lucru pentru cercetători,mai alesl pentru cei din sfera umanistă. Prin specificul activității lor, atât muzeele, cât și arhivele sunt parteneri foarte importanți pentru institutele din cadrul Academiei Române în cercetarea științifică și diseminarea rezultatelor. Lipsa investițiilor în infrastructura de depozitare și conservare, lipsa programelor de formare continuă a angajaților, lipsa unei legislații adecvate care să protejeze patrimoniul muzeal și arhivistic, salarizarea inechitabilă, toate acestea au un impact negativ puternic asupra activităților de cercetare din institutele cu profil istoric, filologic și arheologic.
Solicităm Guvernului României luarea măsurilor necesare pentru creșterea stimulentelor financiare la un nivel adecvat pentru angajații din muzee și arhive, aprobarea unor programe de investiții în infrastructura de depozitare și conservare a bunurilor de patrimoniu și a documentelor de arhivă, oprirea acțiunilor de distrugere necontrolată a documentelor din fondul arhivistic național, dezvoltarea unor programe de digitalizare a activității acestor instituții, susținerea unor programe de colaborare pe proiecte de cercetare între institutele Academiei Române, muzee și Arhivele Naționale ale României.
Cultura ne creează identitatea!
Adauga un comentariu