Local

Se fac angajări la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași! Au fost scoase la concurs patru posturi importante 

Publicat: 21 mai 2024
_____ Vizualizări 7 Comentarii
Se fac angajări la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași Au fost scoase la concurs patru posturi importante 
Se fac angajări la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” Iași

Se fac angajări la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” Iași, unde s-au scos la concurs un post de economist și un post de referent de specialitate în cadrul serviciului RUNOS, un post de inginer specialist pentru serviciul tehnic, precum și un post de referent de specialitate pentru serviciul achiziții publice și contractări.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase face angajări pentru patru posturi-cheie

Persoanele interesate de unul dintre cele patru posturi vacante în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” Iași își vor putea depune dosarele de concurs până în data de 3 iunie 2024, ora 14.00. Prima probă, selecția dosarelor, va avea loc în data de 4 iunie 2024, rezultatele fiind afișate o zi mai târziu. Eventualele contestații vor putea fi depuse în data de 6 iunie 2024, rezultatele acestora fiind făcute publice pe 7 iunie 2024. Proba scrisă a concursului de angajare se va desfășura pe 10 iunie 2024, ora 10.00.

Rezultatele acesteia vor fi publicate în data de 11 iunie 2024, contestațiile putând fi depuse pe 12 iunie 2024. Rezultatele acestora vor fi afișate în data de 13 iunie 2024. Ultima probă a concursului, interviul, va avea loc în data de 14 iunie 2024, ora 10.00. Rezultatele interviului vor fi afișate pe 17 iunie 2024, iar eventualele contestații se vor putea depune în data de 18 iunie 2024. Rezultatele acestora vor fi afișate pe 19 iunie 2024, urmând ca pe 20 iunie 2024 să se afișeze rezultatele finale ale concursului de angajare.

Ce condiții trebuie să îndeplinească participanții la concurs

Candidații trebuie să îndeplinească o serie de condiții generale. Astfel, pot participa la concursul pentru cele patru posturi vacante în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” Iași persoanele care au cetățenia română sau a unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene și cele care cunosc limba română, scris și vorbit. Totodată, candidații trebuie să aibă capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate.

Candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs, inclusiv condițiile de exercitare a profesiei. Trebuie specificat faptul că nu pot ocupa niciunul din cele patru posturi vacante personale care au fost condamnate definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Nu pot participa persoanele care execută o pedeapsă complementară prin care a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de care nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii și nici cele care au comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019, privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008, privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Comentarii
Adauga un comentariu