Local

Se redeschid piețele din Iași. Măsuri noi luate de CJSU in județ

Publicat: 05 dec. 2020
politist local verifica o persoana intr-o piata din iasi
Se redeschid piețele din Iași

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Iași, constituit prin Ordinul nr. 374/30.10.2020 al Prefectului județului Iași, întrunit în ședință extraordinară în data de 05.12.2020 ;

În temeiul art. 22, lit. b din O.U.G. nr. 21/15.04.2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de urgență, aprobată prin Legea nr. 15/28.02.2005, cu completările și modificările ulterioare, a H.G. nr. 1491/09.09.2004 privind aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;
În conformitate cu Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID -19,

Având în vedere Hotărârea nr. 1038/2020 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Având în vedere Ordinul nr. 335/4225/2078/1730/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activității piețelor agroalimentare, inclusiv a piețelor volante, pe perioada stării de alertă instituite pe teritoriul României, cu stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Având în vedere Regulamentul privind desfășurarea activității piețelor agroalimentare, inclusiv a piețelor volante, pe perioada stării de alertă instituite pe teritoriul României, cu stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, din 04.12.2020, emite prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Începând cu data prezentei hotărâri, desfășurarea activității piețelor agroalimentare, inclusiv a piețelor volante, din județul Iași, pe perioada stării de alertă instituite pe teritoriul României, este permisă, în condițiile respectării măsurilor dispuse în sarcina utilizatorilor structurilor de vânzare destinate comercializării legumelor, fructelor, laptelui și produselor lactate, cărnii și produselor din carne, ouălor, mierii și produselor apicole, produselor conservate, peștelui, florilor, inclusiv artificiale, și a articolelor pentru acestea, semințelor, cerealelor, păsărilor și animalelor mici, inclusiv a articolelor pentru acestea, precum și a unor articole de uz gospodăresc, realizate de mica industrie sau de micii meșteșugari, precum și a unor articole nealimentare de cerere curentă.

Art. 2 Începând cu data prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea nr. 81 din data de 08.11.2020, a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași privind activitatea piețelor agroalimentare de pe teritoriul județului Iași.

Art. 3 Comitetele Locale pentru Situații de Urgență au obligația informării operatorilor economici care desfășoară activitățile menționate în prezenta hotărâre, despre măsurile adoptate.

Art. 4 Inspectoratul pentru Situații de Urgentă ”Mihail Grigore Sturdza” al județului Iași, prin Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași va transmite prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași și autorităților publice locale din județul Iași.

Adauga un comentariu