Eveniment-Social

”SP3 – Șanse Profesionale prin Stagii de Practică și Susținere Partenerială” 

Publicat: 28 nov. 2019

Joi, 28 noiembrie 2019, ora 14.00, în Aula Magna “Haralamb Vasiliu” a Universităţii de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași va avea loc Conferința de final a proiectului „SP3 = Şanse Profesionale prin Stagii de Practică şi Susţinere Partenerială” – POCU/90/6.13/6.14- 105764 – proiect cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenție 2.1 – “Tranziția de la școală la viața activă”, beneficiar proiect Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași.

Valoare totala proiectului -1.780.407,78 lei

Finanţare nerambursabilă – 1.731.992,68 lei

Data începerii poiectului: 27.05.2018

Data închiderii proiectului: 28.11.2019

Studenţii selectaţi pentru a participa la activităţile proiectului au beneficiat de activități de orientare și consiliere (200 de persoane consiliate) şi au fost asistate şi îndrumate în cadrul unor stagii de practică (200 de persoane asistate). Prin intermediul proiectului toţi studenții implicaţi au beneficiat gratuit de consiliere profesională și de îndrumare specializată pe întreg parcursul stagiilor de practică. Totodată studenţii au beneficiat şi de subvenții în cuantum de 540 lei/student. De asemenea, în funcţie de implicarea şi rezultatele din cadrul proiectului 50 dintre studenţi au fost recompensaţi cu premii în valoare de 1.000 lei fiecare.

Deşi a avut la dispoziţie o perioadă de implementare relativ scurtă, proiectul şi-a atins obiectivele propuse. Prin intermediul tuturor activităților derulate în proiect s-a urmărit creșterea gradului de ocupare și creșterea adaptabilității la cerințele primului loc de muncă (prin activități de traineeship/internship) pentru absolvenții de învățământ superior. Prin rețeaua de parteneriate încheiate în cadrul proiectului pentru schimbul de experienţă şi bune practici, s-a iniţiat o structură sustenabilă care va contribui şi după finalizarea activităţilor proiectului la consolidarea unui cadru performant de susținere a studenților în tranziția de la şcoală la viaţa activă.

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iași este o instituţie specializată din învăţământul superior agronomic şi medical veterinar, având ca misiune fundamentală formarea de ingineri specializaţi în agricultură, montanologie, horticultură, inginerie şi management, ingineria produselor alimentare, ingineria mediului, zootehnie şi doctori medici veterinari.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la următoarele date de contact:

Persoana de contact: Prof. univ. dr. Costel SAMUIL

Telefon: 0232/407490

E-mail: uamv.iasi@gmail.comloading...

Adauga un comentariu