Eveniment-Social

Titularizare 2020! Inspectoratul Școlar Județean Iași face precizări importante pentru candidați!

Publicat: 16 iul. 2020
La examenul național de Titularizare 2020, programat pe 29 iulie 2020, Inspectoratul Școlar Județean Iași face precizări importante pentru candidați
Inspectoratul Școlar Județan Iași vine cu precizări importante pentru candidați la examenul de Titularizare 2020

La examenul de Titularizare 2020, Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Iași face precizări importante pentru candidați. „Pe 17 iulie 2020, candidații vor avea obligația de a verifica toate datele de înscriere care îi vizează (inclusiv atestatul de educație specială, avizul de culte, pregătirea psihopedagogică, gradele didactice, alte avize și atestate necesare) și vor solicita, dacă este cazul, corectarea acestora, în scris, până cel târziu la 22 iulie 2020, ora 15:00, pe adresa de e-mail titularizare@isjiasi.ro”, au precizat cei de la Inspectoratul Școlar Județean Iași

Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Iași face precizări importante pentru candidații la examenul de Titularizare 2020. În total, la nivelul județului, sunt scoase la concurs 1.777 de posturi vacante sau rezervate. Cele mai multe sunt în mediul urban. De asemenea, cele mai multe rezervate sunt în municipiul Iași.
Examenul de Titularizare 2020 a fost stabilit a se derula, de către Ministerul Educației și Cercetării (MEC), miercuri, 29 iulie.

Titularizare 2020! Inspectoratul Școlar Județean Iași a adăugat unele precizări importante

Inspectoratul Școlar Județean Iași precizează, pentru candidați, că aceștia vor susține proba scrisă în județul în care au depus dosar de înscriere și li s-au înregistrat datele în sistemul informatic.
Candidatul poate solicita repartizarea într-un județ diferit de cel în care a susținut proba scrisă, depunând o cerere în perioada 6-7 august 2020 la Inspectoratul Școlar Județean în care solicită repartizarea și informează, în scris, Inspectoratul Școlar din județul în care a susținut proba scrisă.
Disciplinele de concurs la care se pot înscrie candidații, în funcție de studiile pe care le-au efectuat, precum și posturile didactice/catedrele pe care le pot ocupa în funcție de studii vor respecta strict Centralizatorul.

Pe pagina web a Ministerului Educației și Cercetării și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Iași se vor publica datele de înscriere ale candidaților

Pe 17 iulie 2020, candidații vor avea obligația de a verifica toate datele de înscriere care îi vizează (inclusiv atestatul de educație specială, avizul de culte, pregătirea psihopedagogică, gradele didactice, alte avize și atestate necesare) și vor solicita, dacă este cazul, corectarea acestora, în scris, până cel târziu la data de 22 iulie 2020, ora 15:00, pe adresa de e-mail titularizare@isjiasi.ro. Netransmiterea unei astfel de solicitări conduce la concluzia că datele publicate sunt corecte și complete.

„Pe avizele necesare înscrierii pentru concurs și următoarele etape ale mobilității personalului didactic, indiferent de statutul candidaților care se înscriu la aceste etape, trebuie să se menționeze faptul că au fost emise în vederea ocupării de posturi didactice/catedre în cadrul etapelor de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021”, arată oficialii Inspectoratului Școlar Județean Iași.

În data de 22 iulie 2020, pe pagina web a Ministerului Educației și Cercetării, secțiunea Titularizare 2020 și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Iași se vor publica datele finale de înscriere ale candidaților.

Pentru candidații care nu prezintă documente privind mediile anilor de studii se va considera ca medie de departajare nota 5 la Titularizare 2020

În data de 22 iulie 2020 va fi afișată situația dosarelor de înscriere respinse ale candidaților și motivele pentru care au fost respinse la avizierul Inspectoratului Școlar. Pentru candidații care nu prezintă documente privind mediile anilor de studii se va considera ca medie de departajare nota 5 (cinci). Pentru candidații care nu prezintă documente privind media obținută la examenul de licență/absolvire/bacalaureat se va considera ca medie de licență/absolvire/bacalaureat nota 5. Repartizarea candidaților pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare nedeterminată se realizează, pe baza datelor existente în aplicație, de aceea este foarte importantă verificarea cu atenție a datelor afișate în data de 17 iulie 2020.

Concursul de Titularizare 2020 dedicat posturilor vacante și rezervate în județul Iași

Lista posturilor vacante și rezervate la examenul de Titularizare 2020 a fost definitivată la Iași. Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Iași a făcut publică, miercuri, 8 iulie 2020, această listă. Examenul de Titularizare 2020 a fost stabilit a se derula, de către Ministerul Educației și Cercetării (MEC), miercuri, 29 iulie.
Lista actualizată a posturilor vacante și rezervate din Iași poate fi consultată la adresa http://www.isjiasi.ro/index.php/managementul-resurselor-umane/ocuparea-prin-concurs-national-a-posturilor-didactice-catedrelor-declarate-vacante-rezervate-in-invatamantul-preuniversitar/1233-lista-posturilor-didactice-08-07-2020. Cele mai multe posturi sunt la disciplinele tehnice, vocaționale, precum și la Limba și literatura română, Matematică și Limbi moderne. Dintre cele 1.776 de posturi disponibile, 144 sunt titularizabile. La nivelul județului Iași sunt două centre de înscriere și 3 centre de examen.

Adauga un comentariu