Destinatii turistice

Turnul lui David din Ierusalim

Publicat: 17 oct. 2019

Turnul lui David este o citadelă care a servit de-a lungul veacurilor la apărarea cetăţii Ierusalimului. Mai exact este minaretul fostei moschei construite de otomani în această fortăreaţă.

Turnul lui David se ridică în apropierea Porţii Jaffei, în punctul cel mai înalt al oraşului vechi al Ierusalimului. De aici ncepe valea Ben Hinom (Ghey Ben Hinom) şi izvorăşte pârâul Nahal Tzolev.

Motivul pentru care s-a ridicat aici o fortificaţie care avea menirea să apere cetatea dinpre apus este poziţia strategică a locului. În cursul istoriei oraşului citadela a jucat un rol central în apărarea lui. De asemenea a servit şi ca centru administrativ şi militar. În prezent Turnul lui David găzduieşte Muzeul de istorie al Ierusalimului.

În ciuda denumirii, care este târzie şi evoca figura regelui biblic David, clădirea nu are legătură cu acesta.

Numele citadelei

Denumirea Turnul lui David provine dintr-o interpretare creştină bizantina greşită a textului scrierilor lui Josephus Flavius (Yosef ben Matityahu). De asemenea din denumirea arabă musulmană a locului „Mahrab Nabi Daud”. În cursul secolului al XIX-lea, călători din Occident au început să folosească denumirea de „Turnul lui David” pentru minaretul moscheei otomane a fortăreţei. Denumirea a fost ulterior preluată şi de israelieni şi a persistat ca atare până în zilele noastre.

Turnul lui David. Istoria turnului

Aici regele Irod cel Mare a ridicat trei turnuri de pază, dintre care a supravieţuit, după câte se pare, numai cel mai mare, numit Turnul Patzael (Phasael). În timpul revoltei evreilor împotriva romanilor, acesta a fost ultimul loc de rezistenţă al răsculaţilor. Zidul a fost străpuns în dată de 17 a lunii Tamuz. Tmplul evreilor a fost incendiat la data de 9 în luna Av. Oraşul de sus a căzut la 8 Elul, iar „turnul lui David” a căzut în mâinile romanilor la 28 Elul.

Pe ruinele turnurilor lui Irod romanii au întemeiat tabăra legiunii a X-a Fretensis. Vestigii din această tabără – ţigle şi cărămizi cu amprenta semnului legiunii – au fost găsite în săpături arheologice efectuate la faţa locului.

Turnul lui David. Modificari constante

Arabii cuceritori au construit aici un mare fort având o curte interioară. Mai apoi, cruciaţii, pentru necesităţile garnizoanei, i-au adăugat noi săli încăpătoare. În epoca mamelucilor Ayubizi pereţii citadelei au fost trainic întăriţi şi împrejurul ei au fost înălţate turnuri înalte. Otomanii au transformat fortăreaţă în cazarmă, adăugându-i o platformă cu tunuri. În secolul al XVII-lea au împodobit-o cu un minaret de moschee, care a devenit un simbol al Ierusalimului. Turcii au construit în jurul citadelei un sunt menit să o apere de atacatori externi, şi de răscoale ale locuitorilor dinăuntrul cetăţii. În anul 1898, pentru a face loc trăsurii kaiserului Wilhelm al II-lea, în zona de lângă Poarta Jaffei, o parte din sunt a fost astupată cu pământ şi a fost înlăturată şi o mică parte din zidul din apropiere.

Autorităţile britanice mandatare din Palestina au fost primele care au început să dea citadelei o utilizare paşnică şi au înfiinţat în interiorul ei un mic muzeu. În anii 1921-1932 ele au organizat acolo mai multe expoziţii, cunoscute azi că „Expoziţiile Turnului David”, în care au fost expuse creaţii de artă plastică contemporană din Palestina mandatara. După cucerirea locului de către Israel în iunie 1967 a continuat această tendinţă şi turnul lui David a devenit un centru muzeal, cultural şi turistic.

Adauga un comentariu