National

Ultima zi în care poţi depune declaraţia unică! Iată tot ce trebuie să ştii

Publicat: 30 iun. 2020
Ultima zi în care poţi depune declaraţia unică
Ultima zi în care poţi depune declaraţia unică

Marţi 30 iunie 2020 este ultima zi în care poţi depune declaraţia unică! Confom ANAF, este ultima zi în care persoanele care vor să primească anumite bonificaţii pot completa şi depune declaraţia unică. Conform autorităţilor, persoanele care depun documentele până pe 30 iunie 2020, primesc 5% beneficatii.

Ultima zi în care poţi depune declaraţia unică

Pentru plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale dar şi a contribuţiei de asigurări de sănătate se acordă o bonificaţie de 5% din aceste sume. Aceasta compesatie se acorda atunci când datoriile enumerate mai sus sunt achitate integral până astăzi, 30 iunie 2020.

Declaraţia unică se completează atât pentru definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale pe anul 2019 cât şi pentru declararea venitului realizat în anul precedent. Conform autorităţilor competente, declaraţia unică se depune de către persoanele care au venituri independente. Persoanele care au realizat, individual sau într-o formă de asociere venituri/pierderi din activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală sau cedarea bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă, activitãți agricole, pisciculturã și/sau silviculturã, transferul titlurilor de valoare, precum și venituri din alte surse (de exemplu: câștiguri din transferul de monedã virtualã sau venituri impozabile ca urmare a cesiunii de creanțã).

Cine poate depune declaraţia unică şi unde

Declarația unicã se depune și de cãtre persoanele fizice rezidente care realizeazã venituri din strãinãtate, supuse impozitãrii în România (de exemplu: venituri din activitãți independente, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectualã, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activitãți agricole, pisciculturã, silviculturã, venituri sub formã de dividende, venituri sub formã de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, câștiguri din transferul titlurilor de valoare etc.).

În condițiile actuale, când este foarte importantă respectarea distanțării sociale, Agenția Națională de Administrare Fiscală amintește contribuabililor că pot depune Declarația unică prin intermediul serviciului „Spaţiul Privat Virtual” (SPV) sau pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

Patru exemple ale Finanțelor pentru câteva situații specifice

1. În cazul în care, în cursul anului 2019, au fost efectuate plăți anticipate în contul obligațiilor fiscale anuale aferente anului 2019, reprezentând impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, în sumă totală de 10.000 lei, iar obligațiile anuale datorate stabilite prin Declarația unică depusă la data de 15 martie 2020, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, sunt în sumă de 10.000 lei, contribuabilul are dreptul la următoarele bonificații, cu condiția depunerii unei declarații rectificative – formular actualizat în acord cu noile prevederi, până la data de 30 iunie 2020 inclusiv:

  • 5% din 10.000 lei, aceasta fiind plătită integral până la data 30 iunie 2020 inclusiv. Bonificația pentru plata integrală efectuată în cursul anului 2019 este de 500 lei;5% din 10.000 lei, în situația în care depunerea Declarației unice rectificative se efectuează prin mijloace electronice de transmitere la distanță până la data de 30 iunie 2020 inclusiv. Bonificația pentru depunerea declarației prin mijloace electronice de transmitere la distanță este de 500 lei.

În acest caz, pentru suma de 1.000 lei achitată în plus reprezentând bonificații se aplică în mod corespunzător prevederile art.167 sau 168, după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

În situația în care declarația rectificativă se depune în format hârtie, contribuabilul beneficiază numai de bonificația de 500 lei pentru plata integrală a obligațiilor fiscale, aplicându-se în mod corespunzător prevederile Codului de procedură fiscală menționate mai sus.

În situația în care, în exemplul prezentat, contribuabilul nu depune Declarația unică rectificativă – formular actualizat în acord cu noile prevederi, până la data de 30 iunie 2020, acesta nu beneficiază bonificație, deși a efectuat plata integrală a obligațiilor fiscale.

Adauga un comentariu