Local

Un bărbat din Iași a incendiat deșeuri din plastic și cauciuc. Acesta a primit o amendă de 1000 de lei

Publicat: 06 mai 2021
bărbat care dă foc la deșeuri
A.I. dând foc unor deșeuri de plastic și cauciuc. A fost amendat cu 1000 de lei

Joi, 6 mai, un bărbat pe nume A.I. a fost depistat pe strada Brădetului, numărul 44, în timp ce incendia deșeuri din plastic și cauciuc. Acesta a fost sancționat conform Hotărârii Consiliului Local 54/2020 cu 1000 lei.

Puteți citi Hotărârea numărul 54/2020 AICI

Contravenții privind nerespectarea unui climat de ordine în municipiul Iași

1. Aruncarea, abandonarea, expunerea sau depozitarea pe domeniul public a bunurilor materiale și deșeurilor de orice fel; 4 / 12 la H.C.L. nr. 54 din 28 februarie 2020

2. Amplasarea pe domeniul public fără aprobarea administratorului ori proprietarului domeniului public de: utilaje, schele, tonete, chioşcuri, containere, mese, extinderi sau construcţii improvizate de orice fel, automate de băuturi, tutun ori alimente, corturi, panouri etc;

3. Ocuparea domeniului public cu vehicule degradate, avariate, dezmembrate parţial sau total, cu sau fără numere de înmatriculare ori depozitarea caroseriilor de vehicule;

4. Arderea / incinerarea de deșeuri vegetale, menajere, cauciucuri, mase plastice sau a altor categorii de deşeuri în curţi, pe străzi, pe domeniul public cât şi pe terenuri proprietate privată;

5. Comercializarea ambulantă a produselor de panificaţie și patiserie;

6. Consumul seminţelor în locuri publice şi în mijloacele de transport în comun;

7. Tăiatul lemnelor pe străzi, trotuare, spaţii verzi şi locuri virane;

8. Înscrierea sau murdărirea faţadelor imobilelor proprietate publică, a statuilor ori grupurilor statuare, prin utilizarea de vopsele, sprayuri şi alte asemenea materiale care produc deteriorarea ori distrugerea bunurilor în cauză. Instituţiile deținătoare cu orice titlu a acestor clădiri sau instituţiile care au compartimente cu atribuţii în administrarea statuilor, grupurilor statuare sunt obligate să ia măsuri de înlăturare de pe acestea a înscrisurilor şi însemnelor neautorizate de orice fel;

9. Accesul sau staţionarea autovehiculelor pe spaţii verzi, piste pentru biciclete, zone pietonale, precum și pe trotuare (cu excepţia celor special amenajate şi semnalizate);

10. Folosirea pentru păşunat a spaţiilor verzi şi a locurilor de agrement de pe domeniul public al municipiului;

11. Deversarea apelor uzate ori a altor lichide pe suprafaţa carosabilă a străzii, pe trotuare, în parcări şi alte locuri de folosinţă publică;

12. Spălarea autovehiculelor şi executarea de reparaţii ori servicii de întreținere auto, mecanice şi de tinichigerie pe domeniul public, precum şi murdărirea acestuia cu combustibili, lubrifianţi, vopsele;

13. Mutarea mobilierului urban (bănci, coşuri de gunoi, bariere etc.) de la locurile unde au fost amplasate;

14. Circulaţia autovehiculelor pe drumurile publice fără a fi curăţite;

15. Expunerea mărfurilor în afara spațiilor de vânzare ori amplasarea de lăzi și/sau vitrine frigorifice, umbrele etc;

16. Amplasarea bătătoarelor pentru covoare la mai puţin de 6 m de imobile;

17. Distrugerea şi deteriorarea spaţiilor verzi, a coşurilor de gunoi stradale, băncilor, indicatoarelor de circulaţie, panourilor de afişaj municipale, corpurilor, reflectoarelor, accesoriilor 5 / 12 la H.C.L. nr. 54 din 28 februarie 2020
sau instalaţiilor pentru iluminatul public, refugiilor de călători ori alte asemenea dotări amplasate pe domeniul public, precum şi utilizarea lor în alte scopuri decât cele pentru care au fost construite;

18. Predarea sau achiziţionarea de către persoane fizice sau agenţi economici cu activitate de recuperare a deşeurilor metalice, de rame, capace, grătare, întregi sau sub formă de spărturi, aferente reţelelor de utilități;

19. Pozarea supraterană a instalaţiei pentru gaze naturale fără acceptul proprietarului de imobil şi a celorlalţi factori legali (Primăria Municipiului Iaşi şi furnizorul de gaz);

20. Deteriorarea instalaţiilor publice de distribuţie şi a racordurilor termice prin acţiune directă sau inundații ale subsolurilor şi canalizării termice;

21. Deteriorarea aparatelor de măsură, control, manevră, precum şi a căminelor unde acestea sunt amplasate;

22. Intervenţia neautorizată în instalaţiile centralelor sau punctelor termice şi reţelelor termice secundare;

23. Desfăşurarea manifestărilor de masă în aer liber (festivaluri, concerte ş.a.) fără aprobarea Primăriei Iaşi;

24. Circulația cortegiilor funerare pe drumurile publice din municipiul Iași;

25. Expunerea spre vânzare a autovehiculelor pe domeniul public al municipiul Iaşi; expunerea se va face numai în locuri special amenajate și autorizate în acest sens;

26. Se interzice creșterea de animale domestice (bovine, ovine, caprine, porcine, ecvidee, iepuri și păsări de curte) în intravilanul Municipiul Iași; de la prevederile acestui articol sunt exceptate animalele crescute în bazele hipice, în spațiile amenajate din cadrul universităților de agronomie, în spațiile amenajate ale organelor locale / de stat cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, precum și animalele din refugii sau adăposturi înființate în conformitate cu prevederile Legii 205/2004 privind protecția animalelor sau a altor dispoziții legale;

27. Accesul cu câini este permis pe domeniul public, exceptând locurile de joacă pentru copii și cimitirele – și numai cu condiția ca aceștia să fie ținuți în lesă și să poarte botniță;

28. Staţionarea autovehiculelor pe carosabil pe durata executării lucrărilor de salubrizare stradala (maturat şi spălat) sau deszăpezire, lucrări semnalizate prin panouri de înştiinţare privind perioadă şi durata executării acestor lucrări.

Nerespectarea prevederilor prezenţei hotărâri constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între:

a) 200 – 500 lei pentru faptele reglementate la cap. V.4, cap. VII.6
b) 300 – 500 lei pentru faptele reglementate la cap. I.7, cap. II.13,16, cap. III.11, cap. IV.3,4
c) 300 – 1.000 lei pentru faptele reglementate la cap. II.15
d) 400 – 700 lei pentru faptele reglementate la cap. II.7
e) 400 – 2.000 lei pentru faptele reglementate la cap. ÎI, 28-Complementar cu aplicarea sancţiunii contravenţionale, autovehiculul staţionat va fi relocat în limita a 200 de metri faţă de poziţia iniţială. Relocarea autovehiculului se va face de către personalul SC Servicii Publice Iaşi SA în prezenţa agentului de poliţie din cadrul Poliţiei Locale Iaşi
f) 500 – 700 lei pentru faptele reglementate la cap. I.6, cap. II.6,27
g) 500 – 800 lei pentru faptele reglementate la cap. V.5
h) 500 – 1.000 lei pentru faptele reglementate la cap. II.5,20,21,22, cap. III.9, cap. IV.1, cap.
VII.1,2,3,10,11
i) 500 – 1.500 lei pentru faptele reglementate la cap. VII.13,14
j) 600 – 1.200 lei pentru faptele reglementate la cap. VI.6,11,12,13, cap. VII.7,8,9,12
k) 600 – 1.500 lei pentru faptele reglementate la cap. IV.7,8
l) 700 – 1.500 lei pentru faptele reglementate la cap. V.3
m) 750 – 1.000 lei pentru faptele reglementate la cap. I.4,5
n) 900 – 2.000 lei pentru faptele reglementate la cap. II.9
o) 1.000-1.500 lei pentru faptele reglementate la cap. I.2,3,8, cap. II.4,10, cap. III.1,2,3,10,
cap. IV.2, cap. VI.10, cap. VII.4
p) 1.000– 2.000 lei pentru faptele reglementate la cap. II.11
q) 1.000– 2.500 lei pentru faptele reglementate la cap. II.12, cap. V.1
r) 1.200 – 2.500 lei pentru faptele reglementate la cap. III.5,8, cap. VI.14 12 / 12 la H.C.L. nr. 54 din 28 februarie 2020
s) 1.500 – 2.000 lei pentru faptele reglementate la cap. II.17, cap. III.6,7, cap. VI.3,4,15,16, cap. VII.5
t) 1.500 – 2.500 lei pentru faptele reglementate la cap. III.4, cap. V.2, cap. VI.1,2
u) 2.000–2.500 lei pentru faptele reglementate la cap. I.1,9,10,11, cap. II.1,2,3,8, 14,18,19,23,24,25,26, cap. IV.5,6, cap. VI.5,7,8,9, cap. VIII.1

Citește hotărârea integrală AICI

Adauga un comentariu