Eveniment-Social

Un important reprezentant UAIC a dialogat despre noua sa postură de director al CSUD, importanța studiilor doctorale, realitățile academice, dar și despre importanța studierii trecutului, în Studioul BZI LIVE – FOTO/ VIDEO

Publicat: 11 nov. 2020
prof. univ. dr. Nelu Zugravu, Facultatea de Istorie, UAIC Iași a venit în Studioul BZI LIVE

Miercuri, 11 noiembrie 2020, la ora 15.00 a fost programat un dialog de clasă, ţinută academică şi istorică în Studioul BZI LIVE! Totul alături de prof. univ. dr. Nelu Zugravu, Facultatea de Istorie, unul dintre cei mai apreciați universitari din domeniul Istoriei şi noul coordonator al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași. Prof. univ. dr. Nelu Zugravu este unul dintre cei mai apreciați şi riguroşi dascăli ai celei mai vechi instituţii de învăţământ superior a României!

Cu o activitate remarcabilă, didactică şi ştiinţifică, pe plan naţional şi în Italia, Grecia, Franţa sau Germania, dialogul alături de domnia sa s-a axat pe: proiectele şi strategiile avute în vedere din noua postura de director al CSUD, importanta studiilor doctorale, realităţi academice, domeniile şi activitatea pe care o derulaza la Facultatea de Istorie a Universității „Cuza”. De asemenea, despre rolul şi importanta studierii trecutului, Antichitate, Etnogeneza romanilor, Creştinism, Imperiul Roman s-a mai dialogat cu istoricul şi universitarul Nelu Zugravu!

Prof. univ. dr. Tudorel Toader, rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a coordonat comisia care a organizat concursul pentru Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul Instituției Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat

De reamintit că, prof. univ. dr. Nelu Zugravu – Facultatea de Istorie este noul director al CSUD de la „Cuza” pentru mandatul 2020-2024. La concursul derulat pe 22 septembrie 2020 au fost 3 candidați. Rezultatele candidaților au fost: prof. univ. dr. Liviu George Maha, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA) a primit nota 7.65 la analiza dosarului și 9 la interviu pe baza programului managerial depus de candidat, Media finală a fost 8.06. Prof. univ. dr. Maria Nicoleta Turliuc – Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației a primit 8.45 analiza dosarului și 9 la interviu pe baza programului managerial depus de candidat, iar media finală a fost 8.62. Câștigătorul a fost prof. univ. dr. Nelu Zugravu, Facultatea de Istorie, care a primit 8.85 la analiza dosarului și 10 la interviu pe baza programului managerial depus, iar media finală 9.20. Alegerea a fost validată de Senatul UAIC Iași.

Istoricul Nelu Zugravu este unul dintre cei mai apreciați universitari din domeniul Istoriei

Pe acest plan, prof. univ. dr. Nelu Zugravu este unul dintre cei mai apreciați universitari din domeniul Istoriei. Acesta a avut numeroase colaborări pe plan național și internațional în state precum Germania, Italia sau Grecia. Istoricul Zugravu are ca domenii de interes: Istoria antică a regiunii Dunării de Jos în secolele I-VIII, cu specială privire asupra epocilor romană și postromană, Istoria și civilizația Antichității târzii: organizarea unor activități de doctorat cu tematica circumscrisă perioadei respective; stabilirea unei direcții de cercetare și editare de izvoare din Antichitatea târzie în cadrul Centrului de Studii Clasice și Creștine al Facultății de Istorie, Istoria romană, în special istoria religioasă și culturală, Istoria creștinismului în regiunea Dunării de Jos în mileniul I.

Cu ce se ocupă Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat de la Universitatea „Cuza” din Iași

Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat asigura conducerea operațională a Instituției Organizatoare de Studii Universitare Doctorale (IOSUD) și funcționează pe baza prevederilor Codului Studiilor Universitare de Doctorat și ale Regulamentului propriu. Competențele decizionale ale Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat sunt următoarele: elaborează strategia IOSUD; elaborează Regulamentul Studiilor Universitare de Doctorat; aprobă înființarea și desființarea școlilor doctorale; coordonează parteneriatele cu alte IOSUD; îndeplinește alte atribuții stabilite în Regulamentul propriu. Componența CSUD, membri aleși și conducători de doctorat: prof. univ. dr. Adriana Zaiț – Școala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor, prof. univ. dr. Maria Nicoleta Turliuc – Școala Doctorală de Psihologie și Științe ale Educației, prof. univ. dr. Dorina-Lăcrămioara Petrescu – Școala Doctorală de Studii Filologice, prof. univ. dr. Dumitru-Cezar Oniciuc – Școala Doctorală de Matematică, prof. univ. dr. Dorel Lucanu- Școala Doctorală de Informatică.

Adauga un comentariu