Eveniment-Social

USAMV Iași va avea cel mai modern Centru regional de cercetări avansate pentru boli emergene, zoonoze și siguranță alimentară

Publicat: 01 iul. 2020
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași

USAMV Iași va avea cel mai modern Centru regional de cercetări avansate pentru boli emergene, zoonoze și siguranță alimentară. La Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași va exista un Centru regional de cercetări avansate pentru boli emergente, zoonoze și siguranță alimentară, acronim ROVETEMERG, valoarea totală a investițiilor fiind de aproape 9 milioane de euro.

USAMV Iași va avea cel mai modern Centru regional de cercetări avansate pentru boli emergene, zoonoze și siguranță alimentară

Centrul va avea o utilitate deosebită pentru regiunea de Nord-Est și nu numai, deoarece vor putea fi diagnosticate și cercetate unele dintre cele mai periculoase boli care afectează animalele dar și cele transmisibile la oameni, în special cele produse de virusuri.

Scopul acestui proiect este de a dezvolta un Centru regional de cercetare avansată capabil să efectueze cercetare interdisciplinară, aplicată și experimentală, privind microorganismele înalt patogene cu potențial de răspândire în masă, bolile infecțioase (re-)emergente și rare, rezistența microbiană la medicamente, siguranța microbiologică a alimentelor, rezultatele obținute având menirea de a îmbunătăți sănătatea animalelor, a omului și mediului, în spiritul conceptului One Health.

Obiectivele generale ale proiectului

Obiectivele generale ale proiectului ROVETEMERG sunt creșterea capacității de cercetare-dezvoltare și de transfer de cunoștințe și creșterea calității și eficienței activității de CDI a USAMV Iași.

”Misiunea noastră va fi de a răspunde la problemele globale de sănătate care apar la interfața om-animal-mediu-alimente, prin colaborare cu parteneri regionali și internaționali (companii, instituții de învățământ, institute de cercetare, spitale). Proiectul este foarte important, mai ales acum, în contextul pandemiei de COVID-19, dar și fiindcă regiunea noastră a fost și este afectată de boli transmisibile care au cauzat pierderi mari în rândul păsărilor și animalelor (ex: pesta porcină africană), unele periculoase și pentru om (ex: gripa aviară). Estimăm că acest centru va putea fi pregătit să funcționeze până la sfârșitul anului 2021”, a declarat prof. univ. Dr. Gheorghe Savuța, managerul proiectului.

Proiectul de la USAMV Iași este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, în baza contractului de finanțare încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate. Valoarea totală a proiectului este de 39.700.698 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 35.721.700 lei.

Domeniul biotehnologiilor se regăsește în oferta educaţională a Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară

„Inginerii biotehnologi au competențe în rezolvarea unor probleme importante pentru agricultură: microreproducerea plantelor prin tehnici de inginerie genetică, culturi de celule şi ţesuturi in vitro, ameliorarea plantelor şi animalelor, îmbunătăţirea nutriţiei şi sănătăţii animalelor, conservarea resurselor genetice vegetale şi animale, obţinerea produselor vegetale şi animale cu profil nutriţional îmbunătăţit, reciclarea produselor reziduale din agricultură, bioremedierea solului şi a apei, producerea de surse auxiliare de energie, pe baza deşeurilor organice din agricultură, zootehnie, industria alimentară.

Cu alte cuvinte, biotehnologiile reprezintă orice aplicație tehnologică care utilizează sisteme biologice, organisme vii, sau derivate ale acestora, pentru a crea sau modifica produse sau procese în scopuri bine determinate. De asemenea, mai înseamnă utilizarea integrată a biochimiei, microbiologiei și ingineriei în scopul obținerii unei aplicații tehnologice industriale, cu ajutorul microorganismelor, culturilor de celule și a părților componente a acestora”, a precizat conf. univ. Dr. Liliana Chelariu, din cadrul Facultăţii de Horticultură.

Adauga un comentariu