Eveniment-Social

Violenţa domestică sub toate formele, cea mai gravă problemă cu care se confruntă româncele

Publicat: 04 iun. 2020
Violenţa domestică sub toate formele, cea mai gravă problemă cu care se confruntă româncele
Violenţa domestică sub toate formele, cea mai gravă problemă cu care se confruntă româncele

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă urmează obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, reia şi aprofundează problemele discutate la Conferinţa Rio+20 pentru dezvoltare durabilă, precum şi conferinţele privind finanţarea pentru dezvoltare, tratând pe larg problematica egalităţii de gen în cadrul obiectivului de dezvoltare durabilă 5 (ODD 5). Mesajul transmis de ODD 5 este că omenirea nu-şi poate valorifica pe deplin potenţialul uman de care dispune în condiţiile în care femeile sunt discriminate, supuse violenţelor fizice, psihice, emoţionale, traficate şi exploatate sexual, marginalizate sau excluse în cadrul sistemelor educaţionale, recompensate mai puţin în raport cu bărbaţii pentru aceleaşi munci, refuzate pentru a candida în funcţiile de reprezentare publică sau pentru a fi promovate în poziţii de management în cadrul instituţiilor, companiilor sau altor organizaţii. 

Din perspectiva Agendei 2030, cea mai gravă probleme cu care se confruntă femeile în România sunt violenţa domestică sub toate formele. Modalitatea prin care tara noastra isi propune sa se alinieze la ODD Agendei 2030 a fost adoptarea HG nr. 365/24.05.2018 s-a aprobat Strategia națională privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021 și Planul operațional pentru perioada 2018 – 2021 pentru implementarea strategiei. Supervizarea implementării strategiei este realizată de Comisia Națională în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați (CONES) prin Agenția Națională pentru egalitate de șanse (ANES) între femei și bărbați. În anul 2019 au fost raportate Poliției un număr de 20.531 de fapte de loviri și alte violențe comise între membrii familiei, conform statisticilor Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR. Majoritatea agresorilor sunt adulți de sex masculin (92%) iar majoritatea victimelor sunt adulți de sex feminin (76%), dar și minori. Raportat la cifrele anterioare din anul 2016, când s-au înregistrat 18.531 de cazuri de loviri și alte violențe în familie, se constată o creștere a numărului de fapte de loviri și alte violențe în familie raportate Poliției, ceea ce arată o creștere a fenomenului, dar poate fi și un indiciu de creștere a încrederii victimelor în a se adresa autorităților în asemenea situații. 

 

În momentul de față, la nivelul județului Iași nu există un sistem integrat de gestiune a datelor referitoare la femeile aflate în situații de dificultate: femei victime ale violenței domestice, femei abuzate, femei traficate, femei hărțuite fizic și/sau psiho-emoțional etc. În afară de aceste instituții publice specializate în servicii sociale pentru persoanele aflate în dificultate, localizate în municipiul Iași, femeile mai pot apela la serviciile oferite de următoarele organizații neguvernamentale: Fundația Hecuba – servicii tip adăpost pentru mame cu copii, Fundația Societatea de Psihoterapie si Intervenție Psihosocială „Catarsis” – servicii de consiliere; Centrul de Mediere și Securitate Comunitară – servicii de consiliere. În mediul rural, problematica violenței asupra femeilor nu este acoperită de servicii sociale specializate.

Despre Agenda 2030 şi procesul de implementare în România

În septembrie 2015, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă care prevede un cadru de acțiune pentru eradicarea sărăciei și a inegalităților la nivel mondial, prin promovarea unei dezvoltări echitabile și incluzive, fundamentată pe respectarea drepturilor omului. Cele 17 obiective pentru dezvoltare durabilă (ODD), ca parte integrantă a Agendei 2030, constituie fundamentul pentru cooperarea internațională în vederea stimulării creșterii economice incluzive și progresului în toate sectoarele vieții economice și sociale și protejării mediului înconjurător.

Implementarea și succesul Agendei 2030 depind de strategiile pentru dezvoltare durabilă și planurile de acțiune ale propriilor țări și pe parteneriatele pe care acestea vor reuși să le încheie

Disclaimer

Articole sunt prezentate în cadrul proiectului > de promovare a Agendei 2030 la nivelul judeţului Iaşi, implementat de Asociaţia Om Bun, în perioada 12 mai – 12 noiembrie, finanţat de Comisia Europeană, prin intermediul proiectului Shaping Fair Cities, SFC/99/2020.

Acest articol a fost produs cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conţinutul intră în responsabilitatea Asociaţiei Om Bun şi nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene. 

 

Sursa: MAE.ro şi Departamentul de Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României

 

Adauga un comentariu