Economic Local

Workshop regional, produse locale și lanț scurt alimentar, la Iași – UPDATE

Publicat: 17 iun. 2021
În ultimii ani produsele alimentare locale sunt tot mai mult căutate de către consumatorii români. Noua Politică Agricolă Comună așează strategia ”De la fermă la consumator” în centrul preocupărilor de dezvoltare durabilă a agriculturii europene

În ultimii ani produsele alimentare locale sunt tot mai mult căutate de către consumatorii români. Noua Politică Agricolă Comună așează strategia ”De la fermă la consumator” în centrul preocupărilor de dezvoltare durabilă a agriculturii europene.
Astfel, nevoia privind colaborarea interdisciplinară pentru armonizarea cerințelor normative în vigoare cu politicile și strategiile de dezvoltare, a condus la organizarea unor sesiuni de lucru comune ale experților din cadrul autorităților implicate pentru identificarea și corectarea incoerențelor normative și/sau de interpretare practică (în teren) a cerințelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor în vigoare, cu precădere a regulilor de flexibilitate în implementarea cerințelor Reg. 852/2004 privind igiena produselor alimentare.

UPDATE: Evenimentul care unește specialiști din domeniul agricol desfășurat la Iași a început: Workshop regional, produse locale și lanț scurt alimentar de la fermă la furculiță.

2. Domenii și tematică
• Producție agricolă locală și valorificare – lanț scurt alimentar: lapte, carne, panificație, puncte gastronomice locale, piețe, puncte de ridicare (pick-up point), comerț on-line
• Cerințe sanitare veterinare și reguli de flexibilitate – CE SE POATE ȘI CE NU SE POATE
• Scheme de calitate: laptele de fân, produsul montan.

3. Participanți
Regiunea NORD-VEST, județele: Suceava, Botașani, Iași, Bacău, Neamț și Vaslui
– Direcția pentru Agricolă și Dezvoltare Rurală – 2 persoane:
o Director
o Responsabil scheme de calitate

– Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor – 1 ( una) persoane:
o Șef Serviciu/Birou Catagrafie, Înregistrare, Autorizare și Evidență Informatizată

– Centrul Regional de Dezvoltare Montană (CRDM)

4. Agenda
Formatul discuțiilor va urmări implicarea și schimbul de informații între toți participanții, prezentarea situației din fiecare județ, identificarea problemelor comune și consultarea în vederea abordării unitare a problematicii legate de autorizarea și/sau înregistrarea unităților și sintetizarea unor acțiuni corective.

11.00 – 11.10 Sosirea participanților
11.10 – 11.30 Introducere și prezentare ”România cu bun gust” – Secretar de stat, George Cățean
11.30 – 12.00 Prezentarea situației actuale – fiecare județ (detalii la punctul 5)
12.00 – 12.30 Produse montane: produse certificate, dificultăți
12.30 – 12.40 Pauza cafea
12.40 – 13.10 Cerințe privind autorizarea/înregistrarea unităților de procesare mici: lapte, carne, PGL – interpretarea regulilor de flexibilitate
13.10 – 13.30 Discuții deschise privind interpretarea și aplicarea uniformă regulilor de flexibilitate
13.30 – 14.00 Acțiuni comune viitoare – Secretar de stat George Cățean
– sinteză: propuneri de măsuri corective: legale, procedurale, de comunicare
– ”barometrul” piețelor.

5. Cerinţe info pentru discuții
Unul dintre obiectivele întâlnirii este de a obține informații directe de la actorii implicați în reglementarea și controlul activităților din cadrul lanțului alimentar, semnalarea eventualelor probleme și găsirea soluțiilor corespunzătoare în cadrul unui dialog profesional adecvat.

Vă rugăm să pregătiți pentru această întâlnire următoarele informații pentru județul în care vă desfășurați activitatea:

DAJ: scheme de calitate aprobate/in lucru, piețe agroalimentare, numar de producători locali pe categorii.
DSVSA: efective de animale pe specii, număr de CPLI-E, număr de CPLI, abator mare/mic, centre de sacrificare păsări, Puncte Gastronomice Locale (PGL)
CRDM: produse montane certificate/în lucru.

Comentarii
Adauga un comentariu