Eveniment-Social

58,66% rata de promovare a concursului național de titularizare, sesiunea 2020 (înainte de contestații)

Publicat: 04 aug. 2020
58,66% rata de promovare a concursului național de titularizare
58,66% rata de promovare a concursului național de titularizare

Ministerul Educației și Cercetării a publicat pe site-ul titularizare.edu.ro rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar – sesiunea 2020 (înainte de înregistrarea contestațiilor).

  • Procentul notelor peste 7 (șapte) obținute de candidații care au susținut proba scrisă este de 58,66%, superior în raport cu procentele consemnate în ultimii trei ani: 46,86% în 2019, 47,40% în 2018, respectiv 45,73% în 2017.
  • 239 de candidați au obținut nota 10, iar 14.269 de candidați au obținut note între 7 și 9,99.
  • La proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar s-au prezentat 27.002 candidați din totalul de 30.113 de candidați înscriși.
  • În centrele de evaluare au fost notate 24.732 de lucrări, întrucât: 2.145 de candidați s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, în conformitate cu prevederile metodologiei, 32 de candidați au fost eliminați, iar lucrările a 93 de candidați au fost anulate din motive legate de nerespectarea metodologiei. Candidații eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu vor fi repartizați pe posturi didactice în anul școlar 2020-2021.
  • Din promoția curentă, 58,38% dintre candidați au obținut note peste 7 (șapte) – (46,79% în 2019, 46,83% în 2018, respectiv 43,07% în 2017).

Totodată, menționăm faptul că în următoarele județe s-a înregistrat o rată de promovare (promoția curentă și promoțiile precedente) de peste 64%, astfel: Cluj – 69,66%, Dolj – 65,57%, Brașov – 64,16%. În Capitală, procentul de promovare înregistrat este de 64,43%.

Contestațiile pot fi depuse la sediile inspectoratelor școlare județene sau transmise prin mijloace electronice în zilele de 4 august, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 5 august, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site-ul menționat anterior, în data de 11 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante, publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 12 – 14 august.

Detalii suplimentare sunt disponibile în dosarul de presă atașat.

Raport la finalizarea introducerii notelor inițiale la concursul de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar din care, absolvenți an curent:
27,002 de candidați au fost prezenți la concurs; 2,724 de candidați au fost prezenți la concurs;
32 de candidați au fost eliminați pentru fraudă; 0 candidați au fost eliminați pentru fraudă;
2,145 de candidați s-au retras din concurs; 63 de candidați s-au retras din concurs;
0 lucrări au fost anulate în Centrele de Concurs; 0 lucrare a fost anulată în Centrele de Concurs;
24,825 de lucrări transmise la centrul de evaluare; 2,661 de lucrări transmise la centrul de evaluare;
24,732 de candidați cu note; 2,650 de candidați cu note;
93 de lucrări anulate la Centrele de Evaluare; 11 lucrări anulate la Centrele de Evaluare;
58.66% procentul notelor peste 7; 58.38% procentul notelor peste 7;
27.23% procentul notelor între 5,00 și 7,00; 27.09% procentul notelor între 5,00 și 7,00;
14.11% procentul notelor sub 5; 14.53% procentul notelor sub 5;
69.66% procentul cel mai ridicat al notelor peste 7 (Județul Cluj); 75.00% procentul cel mai ridicat al notelor peste 7 (Județul Bacău);
45.13% procentul cel mai scăzut al notelor peste 7 (Județul Giurgiu); 0.00% procentul cel mai scăzut al notelor peste 7 (Județul Bihor);
239 candidați cu nota 10; candidați cu nota 10;
20 candidați cu nota 1; 3 candidați cu nota 1;

Situația procentajului notelor în anul 2019:

Total candidați:
46.86% procentul notelor peste 7 în anul 2019;
34.04% procentul notelor între 5,00 și 7,00 în anul 2019;
19.10% procentul notelor sub 5 în anul 2019;

din care absolvenți în 2019:
46.79% procentul notelor peste 7 în anul 2019;
33.99% procentul notelor între 5,00 și 7,00 în anul 2019;
19.23% procentul notelor sub 5 în anul 2019;

Detalii suplimentare sunt disponibile în dosarul de presă atașat.

 

 

Adauga un comentariu