Stiri si curiozitati

Acatistul Sf. Cruci pentru îndepărtarea duhurilor rele. Cum să te rogi pentru a avea parte de ocrotirea divină

Publicat: 01 dec. 2022
Acatistul Sf. Cruci pentru îndepărtarea duhurilor rele. Cum să te rogi pentru a avea parte de ocrotirea divină
Acatistul Sf. Cruci pentru îndepărtarea duhurilor rele se citește la vreme de necaz și întristare.

Acatistul Sf. Cruci pentru îndepărtarea duhurilor rele se citește cât mai des cu putință la vreme de întristare, necaz și deznădejde. Acesta este făcător de minuni și de grabnic ajutor pentru cel care se roagă cu multă credință și smerenie. Pentru liniște sufletească, spor în toate și ajutor ceresc este bine să citim în fiecare zi Acatistul Sf. Cruci. Iată cum să te rogi pentru a avea parte de ocrotirea divină.

Acatistul Sf. Cruci pentru îndepărtarea duhurilor rele

Atunci când suntem copleșiți de probleme, boli trupești sau sufletești și ne simțim împovărați de griji și neputință este bine să citim Acatistul Sf. Cruci pentru îndepărtarea duhurilor rele și iertareaa păcateor. Acatistul Sf. Cruci are o putere tămăduitoare deosebită și face minuni pentru cel greu încercat de problemele și ispite.

,,O, de trei ori fericită și Preacinstită Cruce, ție ne închinăm credincioșii și te mărim, veselindu-ne de dumnezeiasca ta înălțare; ci ca o pavăză și armă nebiruită, ocrotește și acoperă cu darul tău pe cei ce cântă: Bucură-te, Cinstită Cruce, păzitoare a creștinilor!

Îngerii din cer, în chip nevăzut, înconjoară cu frică Crucea cea de viață purtătoare și, văzând-o că dă credincioșilor acum har de lumină dătător, cu strălucire, se spăimântează și stau zicând către dânsa unele ca acestea:

Bucură-te, Cinstită Cruce, păzitoare a lumii;

Bucură-te, slava Bisericii;

Bucură-te, că izvorăști tămăduiri cu îndestulare;

Bucură-te, că luminezi marginile lumii;

Bucură-te, lemn de viață mirositor și vistieria minunilor;

Bucură-te, preafericită și de daruri dătătoare;

Bucură-te, că ești dumnezeiesc așternut picioarelor;

Bucură-te, că te-ai așezat spre închinarea tuturor;

Bucură-te, pahar plin de curată băutură;

Bucură-te, luminător al strălucirii celei de sus;

Bucură-te, prin care se binecuvintează zidirea;

Bucură-te, prin care este închinat Ziditorul;

Bucură-te, Cinstită Cruce, păzitoare a creștinilor!

O, întru tot cântat Lemn pe care a fost răstignit Hristos, Cuvântul cel mai sfânt decât toți sfinții, primind rugăciunile noastre, de toată primejdia pe toți izbăvește-ne și de chinurile veșnice scapă pe cei ce cântă lui Dumnezeu: Aliluia!”

Pe lângă acest acatist tămăduitor, putem citi la vreme de întristare și Acatistul Sf. Dumitru. De asemenea, pentru a fi feriți de boală, de ispită și de gânduri negre este bine să rostim în fiecare zi Acatistul Izvorul Tămăduirii, făcător de minuni și grabnic vindecător de dureri trupești și sufletești.

Ce rugăciune să rostești pentru a avea parte de binecuvântarea cerească

Este binecunoscut faptul că rugăciunea este o cale de comunicare și comuniune cu divinitatea. La vreme de necaz și întristare putem rosti cea mai puternică rugăciune către Mântuitorul Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor, luminarea minții, înțelegere în familie și spor în toate.

,,Doamne Iisuse Hristoase, dulce Mântuitorul sufletelor noastre, mărturisim înaintea Ta, întru această zi a răstignirii Tale, în care ai pătimit și ai primit moarte pe Cruce pentru păcatele noastre, că noi suntem cei ce Te-am răstignit cu păcatele noastre cele multe și cu fărădelegile noastre cele rele. De aceea, ne rugăm bunătății Tale celei nemărginite să ne faci și pe noi părtași sfintelor Tale Patimi, cinstitelor răni și morții Tale celei de viață făcătoare, pentru ca să ne învrednicim, prin darul Tău, să câștigăm și noi asemenea Ție, pentru dragostea Ta, precum Tu, Cel Milostiv, le-ai răbdat pentru mântuirea noastră, întărindu-ne pururea cu aceeași putere și răbdare ce ai avut când Te-au răstignit nemulțumitorii evrei.

Și ne înviază simțirile noastre cele sufletești, ca să cunoaștem moartea Ta, precum ai făcut de Te-au cunoscut și zidirile cele neînsuflețite, care s-au mișcat la răstignirea Ta, cum Te-a cunoscut tâlharul cel credincios și, rugându-Ți-se, l-ai primit în Rai. De aceea întărește-ne, Doamne, ca să putem ridica cu bucurie, de astăzi înainte, Crucea Ta cu deplină pocăință. Întristarea morții Tale să o simțim, precum au simțit-o Preasfânta Ta Maică, ucenicii Tăi și mironosițele femei.

Dă-ne, Doamne, și nouă, darul Tău, precum ai dat atunci tâlharului celui rău, și iartă păcatele noastre pentru sfintele Tale Patimi, și ne primește prin pocăință împreună cu el în Rai, ca un Dumnezeu și Ziditor ce ne ești. Asemenea fă cu toți creștinii, vii și morți, precum se roagă Ție, în toate zilele, Sfânta Biserică și le iartă lor toate păcatele și-i învrednicește pe ei de Împărăția Ta ca să vadă lumina Ta și să mărească slava Ta. Ne închinăm Crucii Tale, Hristoase, și zicem către dânsa: mărire ei pentru dragostea Ta.”

Acatistul Sf. Cruci pentru îndepărtarea duhurilor rele se citește cât mai des cu putință pentru iertarea păcatelor, luminarea minții și liniște sufletească. Acesta acatist este făcător de minuni și de grabnic ajutor pentru cel care se roagă cu multă credință și smerenie.
Adauga un comentariu