Economic Local

Ajutor pentru antreprenori: Noul program IMM Leasing oferă împrumuturi pentru achiziția de echipamente și utilaje

Publicat: 08 iul. 2020
Antreprenorii au posibilitatea să achiziționeze echipamente și utilaje prin programul IMM Leasing
Prin programul IMM Leasing se oferă împrumuturi pentru achiziția de echipamente și utilaje

Prin intermediul programului IMM Leasing se vor garanta împrumuturile făcute de antreprenori pentru achiziția de echipamente și utilaje noi sau second hand. Pot fi acordați până la 5 milioane lei/beneficiar pentru finanțări în cadrul unor domenii precum agricultura, producția industrială, sănătatea și altele

A fost lansat în consultare publică un proiect de OUG ce prevede aprobarea Programului IMM Leasing de echipamente și utilaje. Acest proiect are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat sub forma punerii la dispoziția instituțiilor financiare nebancare înscrise în Registrul Special la BNR a unor plafoane anuale de garantare. Acestea urmează să fie acordate pentru finanțările de tip leasing financiar pentru achiziționarea de active noi sau second-hand necesare realizării activităților în cadrul firmelor mici și mijlocii.

Garanțiile de împrumut se acordă IMM-urilor pe mai multe sectoare de activitate

Sunt eligibile pentru acordarea de garanții în cadrul programului întreprinderile mici și mijlocii din sectoarele/domeniile: agricultură, silvicultură și pescuit; industria extractivă; industria prelucrătoare, cu excepția fabricării produselor din tutun și a fabricării băuturilor, altele decât vinul și berea; construcțiile; activitățile de poștă și curier; hoteluri și restaurante; activitățile de editare; activități de servicii în tehnologia informației și activitățile de servicii informatice; sănătate și asistență socială.

„Programul constă în acordarea de garanții de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program pentru finanțările de tip leasing destinate achiziționării prin intermediul finanțatorilor de active noi și/sau second hand, garantate de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, astfel: în procent de maximum 80 la sută din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și alte cheltuieli aferente finanțării garantate, pentru achiziția de echipamente IT și tehnologia informației în cadrul unei operațiuni de leasing financiar”, se menționează în Programul IMM Leasing.

Valoarea maximă a garanției este de 5 milioane lei

De asemenea, garanția va fi în procent de maximum 60 la sută din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele pentru achiziția de utilaje și echipamente tehnologice în cadrul unei operațiuni de leasing financiar. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 5.000.000 lei. Plafonul anual al garanțiilor de stat care pot fi emise se stabilește prin hotărâre de Guvern, iar condițiile de acordare a garanțiilor de stat, precum și regulile de gestionare a plafoanelor anuale și garanțiilor se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

„Finanțările sunt destinate achiziționării activelor noi și second hand destinate beneficiarilor eligibili care respectă condițiile programului și se încadrează în normele și procedurile interne ale finanțatorilor și beneficiază de garanții emise/acordate în numele și în contul statului în calitate de mandatar al Ministerului Finanțelor Publice”, se mai menționează în Programul IMM Leasing.

Adauga un comentariu