Antreprenorii din Iași au depus zeci de proiecte în programul IMM Plus. Noi sume au fost alocate

Antreprenorii din Iași au depus zeci de proiecte în programul IMM Plus. Noi sume au fost alocate

10 iun. 2024, 02:00,
Raluca COSTIN, în Economic Local

Programul IMM Plus are succes în Iași, fiind depuse zeci de proiecte în anul 2024. Bugetul a fost majorat cu 2,5 miliarde de lei, până la suma totală de aproximativ 15 miliarde de lei

Antreprenorii din Iași pot obține noi finanțări prin intermediul programului IMM Plus 2024. Bugetul a fost majorat cu 2,5 miliarde de lei, până la suma totală de aproximativ 15 miliarde de lei. Astfel, a crescut și plafonul total al garanțiilor de stat care pot fi emise în cadrul programului. Potrivit anunțului Ministerului Finanțelor, bugetul a fost suplimentat datorită interesului ridicat al antreprenorilor și autorităților locale pentru acest program, iar 2.300 de beneficiari vor putea accesa finanțările.

Schema de ajutor de stat IMM Plus este gestionată de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM). În total, 5 programe guvernamentale sunt disponibile antreprenorilor ieșeni: IMM Plus, componenta IMM INVEST, componenta AGRO IMM, IMM PROD și Componenta GARANT CONSTRUCT. De asemenea, programul Noua Casă este gestionat de FNGCIMM.

Antreprenorii din Iași pot obține ajutor financiar sub formă de garanții pentru împrumuturi

Prin program se acordă garanții de stat, în procent de maxim 90 la sută din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat, pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru. Valoarea maximă a finanțărilor acordate unui beneficiar nu poate depăşi 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiţii, cu excepţia beneficiarilor din domeniul agriculturii primare, acvaculturii şi pisciculturii pentru una sau mai multe activităţi finanţate, pentru care valoarea maximă a finanţării este de 5.000.000 lei.

Beneficiarii programului care au contractat credite de investiţii şi/sau credite/linii de credit garantate beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanţiei acordate, pe toată durata de valabilitate a garanţiei acordate, şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit, acordate pe o perioadă de maximum 12 luni, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 2.250.000 de euro pe întreprindere, respectiv echivalentul în lei a 280.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare şi 335.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniile pescuitului şi acvaculturii. În cazul UAT-urilor, valoarea grantului acordat nu poate depăşi echivalentul în lei a 2.250.000 de euro. Programul IMM Invest, lansat în pandemie, are succes la Iași.

În ultimii doi ani, ieșenii au accesat peste 250 de milioane de lei în programul IMM Invest

Componenta IMM INVEST este destinată susținerii întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, inclusiv start-up-urilor. Programul are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat în mod transparent și nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie de către instituțiile de credit, cu excepția activităților cuprinse în cadrul celorlalte componente, AGRO IMM, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT.

Beneficiarul schemei de ajutor de stat IMM INVEST este operatorul economic care activează în domeniile de activitate eligibile, îndeplinește condițiile prevăzute de Legea 31/1990, OUG 44/2008, Legea 1/2005 sau OUG 6/2011, Legea 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, inclusiv start-up-uri. În ultimii doi ani, ieșenii au accesat peste 150 de lei în programul IMM INVEST.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *