Eveniment-Social

Astăzi, 12 iulie 2021, zi de maximă importanță pentru mii și mii de tineri din România! Cea mai veche universitate modernă a țării, „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, dă startul la admiterea 2021

Publicat: 12 iul. 2021
Candidați la admiterea derulată de Universitatea
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași scoate la concurs, pentru sesiunea de admitere din iulie 2021, 7.687 de locuri pentru studii universitare de licență și 4.267 de locuri pentru studii universitare de master. Absolvenții de liceu au la dispoziție 4.219 locuri la buget și 3.468 de locuri cu taxă. Dintre locurile fără taxă, 107 locuri sunt pentru absolvenții de licee situate în mediul rural, 22 pentru etnicii rromi și 15 locuri pentru candidații proveniți din sistemul de protecție socială

Începând de astăzi, 12 iulie 2021, mii și mii de tineri din România își încearcă șansa! Cea mai veche universitate modernă a țării, „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, dă startul la admiterea 2021. Sunt 7.687 de locuri pentru admiterea la studii universitare de licență și 4.267 de locuri pentru admiterea la studii universitare de master. Absolvenții de liceu au la dispoziție 4.219 locuri la buget și 3.468 de locuri cu taxă. Dintre locurile fără taxă, 107 locuri sunt pentru absolvenții de licee situate în mediul rural, 22 pentru etnicii rromi și 15 locuri pentru candidații proveniți din sistemul de protecție socială

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași scoate la concurs, pentru sesiunea de admitere din iulie, 7.687 de locuri pentru admiterea la studii universitare de licență și 4.267 de locuri pentru admiterea la studii universitare de master. Absolvenții de liceu au la dispoziție 4.219 locuri la buget și 3.468 de locuri cu taxă. Dintre locurile fără taxă, 107 locuri sunt pentru absolvenții de licee situate în mediul rural, 22 pentru etnicii rromi și 15 locuri pentru candidații proveniți din sistemul de protecție socială. Pentru admiterea la studii universitare de master sunt scoase la concurs 2.533 de locuri fără taxă și 1.734 de locuri cu taxă.

La toate cele 15 facultăți ale UAIC, înscrierile la admitere au loc în perioada 12-17 iulie 2021, iar selecția candidaților și afișarea rezultatelor se vor desfășura în perioada 19-21 iulie

La toate cele 15 facultăți ale UAIC, înscrierile la admitere au loc în perioada 12-17 iulie 2021, iar selecția candidaților și afișarea rezultatelor- în perioada 19-21 iulie. Candidații au posibilitatea de a se înscrie on-line, la adresa inscriere.uaic.ro, sau prin depunerea dosarului la sediul facultăților, în unele cazuri cu o programare prealabilă. De asemenea, până la data de 11 iulie, tot pe platforma inscriere.uaic.rose a fost organiztă sesiunea de preînscriere, unde tinerii care intenționau să susțină concursul de admitere la programele de studii de licență sau masterat organizate de UAIC au posibilitatea completării on-line a fișei de preînscriere și a dosarului de concurs. Oferta de admitere a celor 15 facultăți ale UAIC pentru anul 2021 cuprinde peste 200 de programe de studii, 85 pentru studii de licență și 120 pentru studii de master.

Universitatea „Cuza” are 27 de programe de studii care se vor desfășura în limbi străine

Universitatea „Cuza” din Iași are 27 dintre aceste programe de studii care se vor desfășura în limbi străine. La majoritatea facultăților, admiterea la studii de licență se va realiza exclusiv pe baza mediei generale de la examenul de Bacalaureat. Șase facultăți iau în calcul la admitere, pe lângă media generală de la examenul de Bacalaureat, media anilor de studii, media la diferite discipline studiate în liceu sau nota la diverse probe din cadrul examenului de Bacalaureat.

Admiterea la studii de master se va face, în cazul majorității facultăților, pe baza unei medii în care examenul de licență va conta în proporție de 60 la sută, iar nota la prezentarea CV-ului și/sau a scrisorii de intenție sau interviul va avea o pondere de 40 la sută. În cazul Facultății de Drept, media examenului de licență va avea o pondere de 50 la sută, media anilor de studii 25 la sută și tot 25 la sută nota obținută în urma analizei dosarului, pe baza scrisorii de intenție și a CV-ului.

Pentru programele în limbi străine, candidații vor susține o probă de competență lingvistică sub forma unui test/interviu de verificare

Pentru programele în limbi străine, candidații vor susține o probă de competență lingvistică sub forma unui test/interviu de verificare a nivelului de cunoaștere a limbii de predare a programului sau vor echivala cu certificate recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Oferta de admitere pentru românii de pretutindeni cuprinde 647 de locuri pentru studiile universitare de licență (619 locuri la buget și 28 de locuri la taxă) și 386 de locuri pentru studiile universitare de master (342 de locuri fără taxă și 44 de locuri cu taxă). Candidații români de pretutindeni vor fi admiși la studii universitare de licență pe bază de concurs de dosar, media de admitere fiind 100 la sută media anilor de studii liceale, în limita locurilor alocate.

Pentru admiterea la studii universitare de master, selecția candidaților se va realiza conform condițiilor stabilite de fiecare facultate pentru candidații români, probele de concurs urmând a se susține la facultăți. Candidații românii de pretutindeni din Republica Moldova au posibilitatea de a se înscrie și la extensiunile UAIC din Bălți și Chișinău, doar pentru programele de studii autorizate să funcționeze la aceste extensiuni. Înscrierile se fac la sediile extensiunilor, respectiv Universitatea „Alecu Russo” din Bălți (str. Pușkin 28, bloc 4, Aula 408) și Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, Facultatea de Kinetoterapie (str. Andrei Doga, nr. 22) sau on-line la adresa extensiune@uaic.ro. De precizat că, la admiterile din ultimii patru ani, UAIC a avut număr record de dosare depuse. Mai mult, chiar a fost numărul 1 în toată țara la nivel de Laureați ai Bacalaureatului care au ales una dintre cele 15 facultăți cuziste.

Adauga un comentariu