Economic Local

Atenție, fermieri ieșeni! Iată ce trebuie să faceți pentru a nu pierde fondurile europene

Publicat: 30 mart. 2020

Beneficiarii fondurilor europene din Iași care au în derulare proiecte cu fonduri nerambursabile acordate prin intermediul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) și care se confruntă cu dificultăți în implementarea proiectelor din cauza pandemiei de COVID-19 trebuie să verifice la AFIR ce soluții au pentru a nu pierde banii. Potrivit reprezentanților instituției, una este lipsa forței de muncă din partea contractorilor, prin izolarea la domiciliu, carantină, iar pentru a evita contaminarea cu COVID-19, beneficiarii din Iași își pot reorganiza, restructura sau reprograma activitatea care face obiectul finanțării.

Ce pot face beneficiarii?

Această modificare în implementarea proiectului trebuie să se realizeze doar cu respectarea unor cerințe: notificarea AFIR în acest sens, depunerea spre aprobarea AFIR a unui plan de acțiuni pentru reorganizarea, restructurarea sau reprogramarea activităților în scopul prelungirii perioadei de execuție a contractului. Astfel, pentru reorganizarea, restructurarea sau reprogramarea activității, beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2020 au posibilitatea de a prelungi anumite etape din graficul de implementare, de a reeșalona tranșele de plată, de a majora numărul maxim de 5 tranșe de plată sau de a solicita prelungirea duratei de execuție a contractului fără perceperea penalităților de întârziere.

Fermierul poate suspenda activitatea în fermă

Dacă beneficiarul PNDR nu poate să-și optimizeze activitatea, poate să solicite de la AFIR suspendarea prevederilor contractuale pe durata stării de urgență, cu asigurarea, după caz, a valabilității scrisorii de garantare sau a poliței de asigurare a avansului. Primul pas trebuie să fie reorganizarea sau restructurarea și doar dacă nu există această posibilitate, beneficiarul să opteze pentru suspendarea contractului de finanțare, care presupune înghețarea activității și a finanțării.

Fermierii și GAL-urile pot depune proiectele online

În contextul în care nivelul de digitalizare al AFIR permite derularea fluxurilor de lucru în mediul on-line, permițând astfel comunicarea cu solicitanții de finanțare și cu beneficiarii exclusiv prin intermediul internetului, Agenția a implementat o soluție informatică alternativă pentru situațiile care privesc proiectele cu depunerea pe suport de hârtie. În principal, această facilitate se adresează Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) pentru implementarea submăsurii 19.2. Accesul la programele AFIR poate fi făcut doar prin invitație transmisă direct de către experții AFIR, în urma solicitării beneficiarului.
Adauga un comentariu