Economic Local

Atenție! Noi modalități de înregistrare a nou-născuților și a deceselor la Iași. Iată cum se procedează

Publicat: 27 apr. 2020

Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Iași atrage atenția asupra faptului că, având în vedere prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, s-au stabilit o serie de reguli privind declararea și înregistrarea actelor de naștere pe perioada stării de urgență, dar și a deceselor.

Astfel, în cazul nașterilor produse în maternitate pentru care nu au fost înmânate părinților certificatele medicale constatatoare ale născutului viu: transmiterea documentelor necesare pentru înregistrarea nașterii se va face, în termenul legal de 30 de zile pentru copilul născut viu, de către persoana desemnată din cadrul maternității, prin intermediul poștei electronice securizate (e-mail). De asemenea, în cazul nașterilor produse în maternitate pentru care au fost înmânate părinților certificatele medicale, transmiterea documentelor necesare pentru înregistrarea nașterii se va face, în termenul legal de 30 de zile de către părinți, tot prin intermediul poștei electronice.

„În cazul în care documentele sunt transmise de către părinți prin e-mail, înainte de înregistrarea nașterii, ofițerul de stare civilă va efectua verificări prin telefon/e-mail la maternitatea care a emis certificatul medical constatator al nașterii pentru a exista certitudinea că datele din certificatul medical constatator transmis de către părinte corespund cu datele din evidențele maternității”, au declarat reprezentanții DLEP Iași.

Dovezile de deces se transmit tot prin e-mail

De asemenea, modificări au fost făcute și în procedurile de înregistrare a deceselor.

„Medicul care a constatat decesul sau persoana desemnată la nivelul Spitalului aflat pe raza municipiului Iași va transmite prin intermediul serviciilor de poștă electronică securizate (e-mail, fax), certificatul medical constatator al decesului împreună cu actul de identitate al defunctului sau dovada eliberată de instituțiile competente prin care se confirmă datele de identitate ale acestuia, în lipsa actului de identitate”, au mai precizat oficialii DLEP Iași.

De asemenea, ofițerul de stare civilă competent va înregistra decesul și va transmite unității medicale, tot prin intermediul serviciilor de poștă electronică securizate, adeverința de înhumare/incinerare, document care va fi înmânat aparținătorului defunctului.

Adauga un comentariu