Local

Bilanţul activităţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iaşi pentru anul 2020

Publicat: 05 mart. 2021
Serviciul de Ambulanţă Judeţean Iași este o instituție publică cu personalitate juridică, având ca scop principal acordarea asistenţei medicale de urgenţă în prespital. A fost înfiinţată în anul 1995 prin HGR 174/1995 şi OMS 923/1995, prin reorganizarea Staţiei de Salvare Judeţene şi preluarea staţiilor de salvare de la spitalele din judeţ

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Iași este o instituție publică cu personalitate juridică, având ca scop principal acordarea asistenţei medicale de urgenţă în prespital. A fost înfiinţată în anul 1995 prin HGR 174/1995 şi OMS 923/1995, prin reorganizarea Staţiei de Salvare Judeţene şi preluarea staţiilor de salvare de la spitalele din judeţ.

„Serviciul Judeţean de Ambulanţă Iaşi a avut în anul 2020 o altă provocare faţă de provocările obişnuite în activitatea noastră de urgenţă din cauza pandemiei Covid-19 care a presupus proceduri, personal supra solicitat, epuizat fizic şi psihic din cauza volumului mare de activitate. Am încercat să facem faţă cât mai bine situaţiei având în vedere resursele limitate, la populația județului Iaşi de peste un milion de locuitori cu echipaje insuficiente ca număr. În acest an, ne dorim creşterea numărului de personal dar şi a capacităţii de intervenţie cu ajutorul unui număr mare de echipaje”, a declarat asistent medical principal Nicolai Pralea, purtător de cuvânt SAJ Iaşi.

Întregul document poate fi consultat AICI! În vederea acoperirii cererii de servicii medicale de urgenţă și pentru încadrarea în timpii optimi de ajungere la caz, Serviciul de Ambulanţă Judeţean Iași își desfăşoară activitatea în teritoriu prin intermediul substațiilor, în număr de 9, dispuse astfel:

➢ Stația Centrală Iași;
➢ Substația Paşcani;
➢ Substația Hârlău;
➢ Substația Târgu Frumos;
➢ Substația Bivolari;
➢ Substația Vlădeni;
➢ Substația Răducăneni;
➢ Substația Ţibăneşti;
➢ Substația Podu Iloaie;
➢ Substația Mirceşti.

„Împlinim 26 de ani de la înființare, perioadă care pe de o parte a dovedit de la sine necesitatea existenței acestui serviciu de interes național, iar pe de altă parte ne-a obligat pe noi, cei chemați a pune în practică acordarea asistenței medicale de urgență, să conștientizăm rolul și mai ales responsabilitatea pe care le avem în societate în ansamblul și față de fiecare individ în particular. Pandemia Covid-19 a schimbat fundamental reperele lumii în care trăim, iar criză generată de cornavirus ne-a arătat că sănătatea este motorul vital al societății în care trăim”, a declarat dr. Georgeta Ivașcu, manager general SAJ.

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Iași este constituit din 2 compartimente operative distincte (conform Legii 95/2006):

1. Compartimentul de asistență medicală de urgență și transport medical asistat
Prin această structură sunt asigurate activitățile de:
➢ dispecerizare și coordonare misiuni medicale, prin Dispeceratul Integrat Județean;
➢ asistență medicală de urgență;
➢ transport medical asistat.

2. Compartimentul de consultații de urgență la domiciliu și transport sanitar neasistat
Cu ajutorul personalului din cadrul acestui compartiment se asigură:
➢ dispecerizarea cazurilor de consultații de urgență la domiciliu, transport sanitar neasistat și transport al produselor biologice;
➢ consultații de urgență la domiciliu;
➢ transport sanitar neasistat;
➢ transport al produselor biologice.

Resurse Umane

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Iași are un număr de 478 de posturi aprobate prin statul de funcții.
Anul 2020 a adus schimbarea, în sensul că, odată cu instalarea pandemiei de coronavirus pe plan mondial, a fost necesară modificarea și adoptarea unei legislații în consonanță cu restricțiile care vizau, pe plan legislativ organizarea oricărui concurs pentru ocuparea vreunui post în sistemul sanitar, cu toate că, necesitățile obiective, arătau mai presus de orice dubiu, nevoia de angajare de personal, cu precădere în sistemul medical, personal chemat să înfrunte consecințele devastatoare ale noului coronavirus.

În aceste condiții, decidenții au luat hotărârea de suplimentare a statului de funcții, la data de 04 aprilie 2020, cu un număr de 39 de posturi pe o perioadă de 6 luni, perioadă ce a fost prelungită cu încă 6 luni, până la data de 12.04.2021. Pentru posturile vacanţe, temporar vacante cât și pentru cele aprobate pe perioada pandemiei s-au organizat 4 selecții de dosare, angajându-se un număr de 51 de persoane, pe următoarele posturi:
➢ 1 medic specialist medicină de familie;
➢ 1 farmacist specialist;
➢ 23 asistenți medicali;
➢ 20 șoferi autosanitară;
➢ 2 operatori registratori de urgență;
➢ 3 muncitori necalificați;
➢ 1 inginer.

Numărul de medici este de 25 reprezentând 49% din necesar. Conform Normativelor Ministerului Sănătății ar trebui să fie 1 medic de teren la 30.000 locuitori și 4 medici la coordonare. Raportat la acest normativ Serviciul de Ambulanță Județean Iași ar trebui să funcționeze cu un număr de 51 de medici. Toți medicii angajați la Serviciul de Ambulanță Județean Iași au competențe în medicină de urgență.

Media numărului de echipaje/tură a fost de 31-32, diferența până la 35-36 echipaje/tură fiind asigurată prin gărzi. Astfel, numărul total de ore de gardă efectuate de personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar în anul 2020 a fost de:
➢ 110.590 ore;
➢ din care 15.066 ore au fost asigurate de medici;
➢ restul de 95.524 ore fiind asigurate de asistenți medicali, ambulanțieri, șoferi autosanitară și operatori registratori de urgență.
Pentru desfășurarea optimă a activităţii, Serviciul de Ambulanță Județean Iași ar trebui să aibă un număr de:
➢ 51 medici;
➢ 289 asistenți medicali;
➢ 341 ambulanțieri/șoferi autosanitară.
La activitatea desfăşurată își aduc aportul și cei 51 salariați de la compartimentele suport. Acestea sunt:
➢ Financiar-contabilitate;
➢ Achiziții;
➢ RUNOS;
➢ Juridic-contencios;
➢ Administrativ;
➢ Statistică – Informatică;
➢ Tehnic

Mijloace de intervenţie

➢ 60 ambulanțe alocate compartimentului de asistență medicală de urgență și transport medical asistat, dispuse astfel: 5 ambulanțe tip C2 și 55 ambulanțe tip B1/2;
➢ 17 ambulanțe alocate compartimentului de consultații de urgență la domiciliu și transport sanitar neasistat, dispuse astfel: 2 ambulanțe tip A1, 8 ambulanțe tip A2 și 7 ambulanțe ACD.

Impactul pandemiei de Covid-19

Pandemia de COVID-19 care a debutat la începutul anului 2020 a luat pe nepregătite guverne, sisteme de sănătate, companii și întreg mapamondul.

Pandemia de coronavirus a schimbat fundamental reperele lumii în care trăim, dar criza generată de coronavirus ne-a arătat că sănătatea este motorul vital al societății în care trăim. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a clasificat pandemia drept urgență la nivel internațional în domeniul sănătății publice.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat:

„Pandemia ne testează pe toți. Aceasta nu este doar o provocare fără precedent pentru sistemele noastre de sănătate, ci și un șoc major pentru economiile noastre”.

2020 a fost timpul pentru acțiuni colective și imediate

A fost nevoie de oameni cu putere de decizie, cu viziune, dar care să știe să lucreze coordonat. Pentru că în orice criză, eficiența decizională, analiza implicațiilor acestora pe termen lung, capacitatea de previziune, dar și bună coordonare a echipelor sunt unele dintre trăsăturile care nu trebuie să le lipsească liderilor. Ele pot face diferența dintre rezultate bune sau dezastruoase, mai ales atunci când este vorba de viețile oamenilor.

Astfel în 2020, după evaluarea obiectivă a situației, planul de acțiune pe termen scurt, mediu și lung a constat în:
– instruirea rapidă și eficientă a personalului referitor la infecția cu virusul SARS-COV2, modalitățile de protecție (utilizarea corectă a EPP), modificările legislative generate de declararea stării de urgență și de alertă (realizată inițial prin ședințe de instruire și apoi cu ajutorul unui ecran instalat în sala de așteptare prin care s-a realizat transmiterea continuă a tuturor informațiilor alături de informările scrise);

– adoptarea de proceduri operaționale pentru limitarea efectelor pandemiei în cadrul SAJ Iași, proceduri reactualizate permanent în momentul modificărilor anunțate de către INSP și instituțiile abilitate;

– respectarea și reactualizarea permanentă a metodologiilor referitoare la definițiile de caz suspect, caz confirmat, contact apropiat, criteriile pentru inițierea testării și pentru carantinarea și izolarea pacienților și a personalului operativ;

– colaborare eficientă cu toate structurile implicate în combaterea pandemiei (Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Direcția de Sănătate Publică, Prefectura și alte instituții publice, instituții medicale) pentru a gestiona criza și a găsi soluții la probleme actuale;

– modificarea protocoalelor și procedurilor de lucru:
➢ modificarea protocolului de resuscitare cardiopulmonară (RCP);
➢ protocoale speciale pentru pacienții dializați, gravide, etc.;
➢ modificarea protocoalelor de direcționare a cazurilor în prespital ținând cont de reclasificarea spitalelor în spitale COVID, spitale non-COVID, modificările circuitelor la nivelul spitalelor din județul Iași;
➢ modificarea protocoalelor de dispecerizare a solicitărilor și de coordonare;
➢ modificarea procedurilor de decontaminare și dezinfecție a ambulanțelor și a personalului operativ cu instituirea de circuite care să limiteze răspândirea virusului, modificarea normelor de protecție sanitară și distanțare socială;
➢ proceduri noi privind prelevarea și transportul probelor pentru testul RT-PCR și apoi pentru testele antigen rapide, la care s-a adăugat și participarea la vaccinarea persoanelor nedeplasabile cu ajutorul echipelor mobile de vaccinare;

– în urma lucrărilor de renovare și recompartimentare s-a concretizat mutarea farmaciei cu circuit închis a Serviciului de Ambulanță Județean Iași de la etajul I într-un spațiu situat la parterul instituției în conformitate cu reglementările actuale referitoare la suprafață, condițiile de depozitare, manipulare și adaptat volumului mare necesar de EPP, medicamente, materiale sanitare necesare în contextul epidemiologic declanșat de infecția cu coronavirusul SARS-COV-2;

– s-au dispus măsuri de prevenție suplimentare ceea ce a necesitat o creștere majoră a cantităților de materiale sanitare destinate protecției față de anii anteriori, în funcție de numărul de solicitări pe 24 de ore și a echipajelor operative necesare rezolvării solicitărilor, respectându-se toate recomandările transmise de către instituțiile abilitate: Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul Situațiilor de Urgență și Direcția de Sănătate Publică așa încât activitatea departamentului de achiziții a crescut exponențial alături de activitatea celorlalte compartimente ale Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

La toate acestea se adaugă:
– efectul infectării cu virusul SARS-COV -2 asupra propriului personal fapt ce ne-a afectat activitatea și a crescut necesarul suplimentării cu ore de gardă a personalului deja suprasolicitat;
– au fost izolați/carantinați în anul 2020: 44 angajați din care au necesitat spitalizare 10 angajați;
– detașarea, conform legii 136/2020, personalului medical specializat la CNCCI Ciolpani pe perioada stării de alertă în contextul pandemiei: 4 asistenți medicali, pe o perioadă de câte 5 zile fiecare;

De asemenea, membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Iași au fost convocați și au participat la 87 ședințe (din care 66 online) legate de gestionarea eficientă a situațiilor declanșate de pandemie la nivel local și județean.

Adauga un comentariu