Religie

Calendar Creștin Ortodox 1 mai 2022. Duminica Luminată sau Duminica Tomii. Ce nu ai voie să faci azi

Publicat: 01 mai 2022
_____ Vizualizări 1 Comentariu
Calendar Creștin Ortodox 1 mai 2022. Duminica Luminată sau Duminica Tomii. Ce nu ai voie să faci azi
Astăzi, 1 mai 2022, este Duminica a doua după Paști și este Duminica Luminată sau Duminica Tomii

Calendar Creștin Ortodox 1 mai 2022. Astăzi este Duminica a doua după Paști și este Duminica Luminată sau Duminica Tomii.

Totodată, în această zi sunt prăznuiți Sfântul Proroc Ieremia și Sfinții Cuvioși Mucenici Eftimie, Ignatie și Acachie.

Iată ce nu este bine să faci în Duminica Tomii, sărbătoarea care precedă Paștele Blajinilor 2022!

Calendar Creștin Ortodox 1 mai 2022. Ce semnifică Duminica Tomii

Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Apostol Toma în prima duminică de după Paște. Această zi amintește de ziua în care Iisus s-a arătat ucenicilor după Înviere, trecând prin ușile încuiate.

Însă Toma care nu era prezent în acel moment nu a crezut faptul că Mântuitorul a Înviat.

De aceea, Iisus Hristos i-a permis lui Toma să îl atingă și să vadă semnele rămase pe corp în urma răstignirii Sale.

Apostolul Toma s-a născut în Pansada, un oraș gaileean și a fost pescar. Potrivit Sfintei Scripturi, Toma nu a crezut relatările ucenicilor despre Învierea lui Hristos:

„Dacă nu voi vedea, în mâinile Lui, semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede.”

Tradiția Bisericii spune că după ce l-a văzut cu proprii ochi pe Iisus, Toma a înființat Bisericile Creștine din Palestina, Mesopotamia, Parția, Etiopia și India.

Într-un final, Sfântul Apostol Toma a fost întemnițat, torturat, și străpuns cu cinci sulițe, după care s-a dus la Domnul. O parte din moaștele Sfântului Apostol Toma sunt în India, în Ungaria și la Muntele Athos.

Calendar Creștin Ortodox 1 mai 2022. Ce nu ai voie să faci în Duminica Luminată

Duminica Tomii sau Duminica Luminată vine cu o serie de interdicții. O dată pentru că este duminică și este sărbătoare cu cruce roșie, și totodată din pricina marelui eveniment religios care s-a petrecut în această zi!

Astfel, în Duminica Tomii, este interzis să se facă treburi casnice, altfel vei atrage mânia divină și pedeapsă asupra ta.

Tradiția spune că nu este bine să te cerți cu nimeni de Duminica Tomii, chiar dacă ai dreptate.

În Duminica Apostolului Toma nu trebuie să te speli pe cap, ca să nu încărunțești prematur.

În Duminica Luminată nu este bine să dormi, întrucât se spune că vei fi leneș tot anul.

Totodată, astăzi nu se dă nimic cu împrumut, ca să nu se lege farmecele de tine.

Astăzi nu se coase şi nu se tricotează. Totodată, este interzis să se spele rufe sau să se măture gospodăria.

Menționăm și că în Duminica Tomii, slujba Sfintei Liturghii se săvârșește la fel ca în celelalte duminici de peste an.

Canon de rugăciune către Sfântul Apostol Toma

Troparul Sfântului Apostol Toma, glasul al 3-lea:

Apostole Sfinte Toma, roagă pe Milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Pe Voievozii cei tari…

Stih: Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Fiul lui Dumnezeu Cel fără de început, Dumnezeu Cuvântul, Cel Ce S-a arătat pe pământ cu Chipul precum sun­tem noi, pe Care L-ai văzut, mărite, ale Cărui mâini şi coas­ta cu palma le-ai pipăit, roa­gă-L să mântuiască pe robii săi.

Stih: Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ştiutorul celor ascunse şi Cel Ce cercetează rărunchii şi ispiteşte inimile, Dumnezeul meu, Iisus, pe tine, Sfinte Apostole Toma Preafericite, te-a primit slujitor Dumnezeieştii Sale arătări şi mărturisitor şi Dumnezeiesc Apostol.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Râu de ape Tainice te-ai ară­tat, Apostole Toma, care adăpi faţa pământului şi adunarea Bisericii, cu curgerile cunoştinţei de Dumnezeu; şi cu repejunea Duhului ai gonit înşelăciunea mulţimii zeilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pierzătoare fiind a morţii şi a stricăciunii, pe Hristos, Izvorul Nestricăciunii, ai născut, de Dumnezeu Născătoare, Prealăudată, pe Cel Ce a împodobit cu harul nemuririi firea omenească, Ceea ce eşti cu totul fără prihană.

Catavasia:

Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul şi cuvânt răspunde-voi Împără­tesei Maici; şi mă voi arăta luminat prăznuind şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

Cântarea a 3-a. Irmos: Nu întru înţelepciune…

Stih: Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu podoaba virtuţii fiind împodobit, însuţi văzătorule şi cu minunile, grozăvia indienilor cu Dumnezeiasca Lu­mină o ai strălucit prin credin­ţă şi ai luminat întunecarea lor.

Stih: Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din rază fiind aprins, prin singură lucrarea Duhului, ca o săgeată de Dumnezeu luminată ai fost trimis, de Dumnezeu primite şi lumea ai luminat, Sfinte Apostole Toma, cu minunile.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

În taină învăţându-te dog­mele Dumnezeieştii Înţelep­ciuni, ca o grabnică scăpărare de fulger, ce iute străbate, Sfinte Toma Apostole, ai luminat mar­ginile lumii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce nu ştii de nuntă, care ai născut pe Dumnezeu Întru­pat, pe mine cel clătinat de asu­pririle patimilor, mă întăreşte; că nu este, Preacurată, afară de tine altă ajutătoare.

Catavasia:

Pe ai tăi cântăreţi, Născă­toare de Dumnezeu, Ceea ce eşti Izvor Viu şi Îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească, întăreşte-i, în Dumnezeiască Mărirea ta, de cununile măririi învrednicindu-i.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Cel Ce şade întru mărire, pe Scaunul Dumnezeirii, pe Nor Uşor a venit, Iisus Cel mai presus de Dumnezeire, prin Palmă Curată şi a mântuit pe cei ce strigă: Slavă, Hristoase, Puterii Tale!

Stih: Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu mai mare arătare de mi­nuni lucrând şi Slava Dumnezeieştilor dogme luminat al­cătuind apostolul, a cuprins cu propovăduirea lumea, care strigă: Slavă, Hristoase, Pu­terii Tale!

Stih: Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca pe cel ce însuţi ai fost văzător Cuvântului şi cald slujitor şi Slavei Lui mărturisitor şi ca pe un credincios iconom şi Apostol te lăudăm pe tine, Fericite Toma, Preacinstite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca o cămară de mire şi cort ceresc, punând temelie Piatra Cea din capul unghiului, ai zidit celor credincioşi, fericite, puru­rea pomenite, mare Apostole.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pământ Nearat, care a cres­cut Spicul vieţii; Nor Uşor şi Ploaie, care a picurat pe Dătătorul de viaţă, numim pe Preasfân­ta Fecioară, cântând: Slavă, Hristoase, Puterii Tale!

Catavasie:

Sfatul cel neurmat şi Dumnezeiesc al Întrupării Tale, celei de sus, celei din Fecioară, proorocul Avacum avându-l în minte, a strigat: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Comentarii
  • Deci dragi crestini azi ramineti nespalati si rapanosi, cu casa murdara, sa nu care cumva sa dormiti chiar daca ati fost in tura de noapte ca o sa va trazneasca Dumezeu , o sa va omoare , o sa va faca farmece, o sa va distruga cu tot cu familie si neam , va da foc la casa si va baga masina in stilp !, asa au zis niste zoiosi bosorogi inadaptati social si cam retardati !, iar la sfinta carte nu scrie nimic despre aberatiile astea de tot felul ale bosorogilor pustnici nespalati

Adauga un comentariu