National

Calendar ortodox 7 decembrie 2020. Sărbătoare importantă pentru creștini

Publicat: 06 dec. 2020
Rugăciune
Rugăciune

Calendar ortodox 7 decembrie 2020. Este mare sărbătoare pentru toți creștinii, pentru că în această zi are loc pomenirea Sfintei Mucenițe Filofteia, de la Curtea de Argeș.

Calendar ortodox 7 decembrie 2020. Mare sărbătoare pentru creștini

În fiecare an, pe data de 7 decembrie, românii o sărbătoresc pe Sfânta Muceniță Filofteia de la Curtea de Argeș. Aceasta a trăit în sudul Dunării, dar nu s-a aflat niciodată cu adevărat dacă este româncă sau bulgăroaică. În limba greacă, numele Filofteia înseamnă „iubitoare de Dumnezeu”.

Viața acesteia s-a curmat rapid, căci ea avea sarcina de a-i duce tatălui său de mâncare, el muncind la câmp. Dar, de fiecare dată, Sfânta Muceniță Filofteia împărțea din mâncare și săracilor. Astfel, într-o zi când nu i-a mai ajuns deloc mâncare, Sfânta Muceniță Filofteia a fost ucisă de tatăl ei, orbit de Satana. Astfel, ea a căpătat cununa muceniciei.

Ce rugăciuni trebuie să rostim azi

Troparul Sfintei Muceniţe Filofteia de la Curtea de Argeş

Glasul al 8-lea

Întru răbdarea ta ţi-ai agonisit plata ta, Fericită Filofteia, întru ispite neîncetat răbdând, bătăi suferind, în necazuri binevoind, pe săraci miluindu-i şi pe flămânzi săturându-i; roagă-te lui Hristos Dumnezeu, bună fecioară, să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfintei Muceniţe Filofteia de la Curtea de Argeş

Glasul al 8-lea

Apărătoare Doamnă, pentru biruinţa, mulţumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu, noi, robii tăi. Ci, ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, slobozeşte-ne din toate nevoile, ca să strigăm ţie: Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!

Sfântă Filofteia, Preafericită, din pruncie te-ai adus prin fapta bună jertfă fără prihană lui Dumnezeu, Celui Ce mai înainte de a te naşte te ştia pe tine, care te-ai făcut podoaba fecioarelor şi locuitoare Cămării celei de nuntă, vrednică de laudă. Pentru aceasta strigăm ţie: Bucură-te, fecioară, pururea pomenită!

Rugăciune la vreme de boală, către Sfânta Filofteia

Sfântă mare muceniță a lui Hristos, Filoftee, ne rugăm ție cu genunchii plecați și cu lacrimi fierbinți. Adu-ți aminte de neputința firii omenești, care cuprinde și împresoară pe tot muritorul, de la naștere, întocmai ca mrejele păianjenului. Întru aceste mreji fiind căzuți și noi, smeriții, și neputând scăpa de ele fără ajutorul lui Dumnezeu, te rugăm pe tine să ne fii mijlocitoare către Dânsul. Că El însuși te-a preamărit și te-a trimis în această țară, ca s-o aperi și s-o păzești de toate răutățile. Așa, Sfântă mare muceniță a lui Hristos, Filoftee, milostivește-te spre lacrimile bătrânilor, spre suspinele maicilor, spre cererile pruncilor și spre noi, care cădem cu genunchii plecați și cerem, prin rugăciunile tale cele sfinte, ajutor și mântuire din supărările ce ne cuprind. Căci știm, Sfântă muceniță, că pentru păcatele noastre pătimim acestea toate, adică: boli, sărăcire, prigoniri de la vrăjmași, neploaie la vreme și alte asemenea rele. Pentru aceasta cădem la milostivirea ta, ca să nu pătimească și cei nevinovați din pricina noastră. Fie-ți milă și roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca să strigăm ție: bucură-te, fecioară, mare muceniță Filoftee. Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, primește smerita mea rugăciune pentru iertarea păcatelor mele și ca un îndurat, cu dreapta Ta cea atotputernică stinge-mi focul ce m-a cuprins, încetează-mi boala și cu milostivirea Ta ridică-mă din patul durerilor, pentru slava numelui Tău. Ca Tu ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Adauga un comentariu