Căminul de Bătrâni „Sf. Constantin și Elena” face angajări! S-au scos la concurs două posturi

Căminul de Bătrâni „Sf. Constantin și Elena” face angajări! S-au scos la concurs două posturi

13 ian. 2024, 02:00,
Codruța ȘOROAGĂ, în Economic Local

Căminul de Bătrâni „Sf. Constantin și Elena” face angajări pentru două posturi importante, urmând ca în perioada următoare să organizeze concurs pentru ocuparea funcției de contabil șef, precum și pentru cea de casier

Persoanele care doresc să ocupe unul dintre posturile scoase la concurs vor putea să-și depună dosarele până cel târziu la data de 18 ianuarie 2024, ora 14.00. Selecția acestora va avea loc în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere. Proba scrisă a concursului de angajare se va desfășura în data 26 ianuarie 2024, începând cu ora 10.00. Cea a interviului va avea loc în maxim patru zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Trebuie menționat că toate probele concursului se vor desfășura la sediul Căminului de Bătrâni „Sf. Constantin și Elena” din Iași, strada Mihail Cornea, nr. 40-46.

Căminul de Bătrâni „Sf. Constantin și Elena” face angajări!

Persoanele care doresc să se înscrie la concursul organizat de Căminul de Bătrâni „Sf. Constantin și Elena” Iași, pentru ocuparea funcției de contabil șef, în cadrul compartimentului financiar contabil, trebuie să aibă studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată în domeniul Științe Economice. Totodată, persoana care își dorește să ocupe acest post trebuie să aibă vechime și experiență dovedită în specialitatea studiilor, de minim 5 ani. În același timp, și persoanele care doresc să ocupe funcția de casier trebuie să îndeplinească o serie de condiții specifice. Acestea trebuie să dețină studii medii, absolvite cu diplomă de Bacalaureat, vechime dovedită pe un post de casier, de minim 2 ani, precum și cunoștințe de operare calculator (pachet Office), nivel mediu, dovedite prin certificat autorizat sau o altă adeverință.

Ce condiții generale trebuie să îndeplinească persoanele care doresc să ocupe unul din posturile scoase la concurs

Totodată, persoanele care doresc să se înscrie la concursul organizat de Căminul de Bătrâni „Sf. Constantin și Elena” trebuie să aibă cetățenie română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene și se cunoască limba română, scris și vorbit. Acestea trebuie să aibă și capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate. De asemenea, trebuie să îndeplinească condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs.

Nu pot fi angajate, în cadrul Căminului de Bătrâni „Sf. Constantin și Elena”, persoanele care au fost condamnate definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Comentarii
  • Ion de la... raion

    Doar două posturi?
    Ok, unul pentru… Constantin, celălalt pentru… Elena
    și ați completat… schema!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *