Ce acte trebuie pentru schimbarea buletinului: Ce date va conține buletinul biometric

12 iul. 2021, 16:13
BZI.ro, în National

Cărțile de identitate vor trebui înlocuite de autorități până pe 3 august 2021, conform unui regulament al Uniunii Europene (UE). Astfel, românii vor putea opta pentru eliberarea unui buletin biometric sau cu cip care va conține diverse date personale, iar pentru asta trebuie să știe ce acte trebuie pentru schimbarea buletinului.

Pentru nimeni schimbarea cărții de identitate nu reprezintă una dintre cele mai plăcute experiențe din cauza numărului de documente necesare, dar mai ales din cauza cozilor mari care dau bătăi de cap oricui.

Oricine poate solicita o carte de identitate electronică, înainte de a-i expira cea pe care o are acum, de la Direcția de Evidența Populației de care aparține.

Pe lângă datele personale de pe buletinele clasice, actul de identitate cu cip va putea conține datele biometrice, adică imaginea feţei şi, eventual, amprentele a două degete, precum şi o semnătură digitală.

În primele 4-5 luni, sistemul va fi testat, apoi, cam un an și jumătate va fi implementat. Cei care vor dori să călătorească doar cu buletinul, vor fi nevoiți să-și facă acest bulletin biometric deoarece cartea de identitate actual nu va mai fi valabilă.

persoan[ care ține în mână o carte de identitate

Cum și cine poate cere eliberarea actului de identitate

Cererea pentru eliberarea actului de identitate se depune personal, iar actul de identitate se eliberează titularului.

Pentru cetățenii români care au domiciliul în România și se află temporar în străinătate, eliberarea cărții de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe bază de procura specială, autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din țară în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii trebuie să se regăsească scopul pentru care aceasta a fost eliberată, respectiv depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate și/sau ridicarea actului de identitate.

Cetățenii români aflați în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetățeniei și a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original și copie.

carte de identitate

Ce acte trebuie pentru schimbarea buletinului

Schimbarea cărții de identitate se face atunci când expiră termenul de valabilitate, se modifică datele privind starea civilă, se anulează documentul sau se schimbă sexul.

Documentele necesare pentru schimbarea buletinului sunt:

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
  • actul de identitate și cartea de alegător, după caz;
  • certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, după caz, original și copie;
  • certificatul / hotărârea de divorț, după caz, original și copie;
  • certificatul de deces al soțului / soției decedat / decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
  • certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie;
  • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate.

În cazul modificării numelui și / sau prenumelui titularului, prenumelui părinților, a datei ori a locului de naștere, precum și în situația schimbării sexului, se prezintă și hotărârea judecătorească sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

carte de identitate

Schimbarea buletinului în cazul schimbării domiciliului

Pentru eliberarea cărții de identitate atunci când se schimbă domiciliul sunt necesare aceleași documente ca în cazul expirării termenului de valabilitate, modificarea datele privind starea civilă, anularea documentului sau schimbarea de sex.

Declarația de primire în spațiu poate fi dată în fața lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, a polițistului de siguranță publică, a notarului public ori a funcționarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

Ce acte trebuie pentru schimbarea buletinului atunci când a fost pierdut

Pentru eliberarea cărții de identitate atunci când a fost pierdută sunt necesare aceleași documente ca în cazul expirării termenului de valabilitate, modificarea datele privind starea civilă, anularea documentului sau schimbarea de sex plus:

dovada eliberată de unitatea de poliție unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;

un document emis de instituții sau autorități publice – pașaport, permis de conducere, legitimație de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei instituții de învățământ, cu fotografie de dată recentă, original și copie.

persoan[ care ține în mână o carte de identitate

 

 

Ce acte trebuie pentru schimbarea buletinului atunci când se schimbă numele străzii sau se renumerotează imobilele

Pentru eliberarea cărții de identitate atunci când se schimbă numele străzii sau se renumerotează imobilele sunt necesare aceleași documente ca în cazul expirării termenului de valabilitate, modificarea datele privind starea civilă, anularea documentului sau schimbarea de sex.

Declarația de primire în spațiu poate fi dată în fața lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, a polițistului de siguranță publică, a notarului public ori a funcționarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *