Eveniment-Social

Ce conținuturi au fost eliminate din programa pentru simularea Bacalaureatului 2023!

Publicat: 24 ian. 2023
Ce conținuturi au fost eliminate din programa pentru simularea Bacalaureatului 2023
Alte materii cu conținut exceptat din programa pentru simularea Bacalaureatului

Programa pentru simularea examenului de Bacalaureat 2023 prevede eliminarea unor conținuturi. Vezi mai jos care dintre acestea au fost scoase la Matematică, Istorie, Biologie, Anatomie și fiziologie umană, Geografie, dar și pentru celelalte discipline. La Limba română, pentru simularea probelor scrise ale Examenului Național de Bacalaureat, în anul școlar 2022-2023 este valabilă programa aprobată prin OMEN nr. 4923/2013. Nu există niciun conținut exceptat

La Matematică, pentru simularea probelor scrise ale Examenului Național de Bacalaureat, în anul școlar 2022-2023 este valabilă programa aprobată prin OMEN nr. 4430/2014, din care sunt exceptate mai multe conținuturi. La  Matematică – Informatică și Matematică – Științele Naturii a fost eliminat capitolul Inele de polinoame cu coeficienți într-un corp comutativ.

La Matematică Tehnologic sunt exceptate capitolele Inele de polinoame cu coeficienți într-un corp comutativ și Aplicații ale integralei definite. La Matematică Pedagogic sunt eliminate din capitolul Sisteme de ecuații liniare următoarele: Sisteme de ecuații liniare cu cel mult 3 necunoscute, forma matriceală a unui sistem liniar, Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare, Aplicații: ecuația unei drepte determinate de două puncte distincte, aria unui triunghi și caracterizarea coliniarității a trei puncte în plan.

Alte materii cu conținut exceptat din programa pentru simularea Bacalaureatului

La Istorie este valabilă programa aprobată prin OMECTS nr. 4800/2010, din care sunt exceptate următoarele conținuturi: Statul și politica (România postbelică. Stalinism, naţional-comunism şi disidenţă anticomunistă. Construcţia democraţiei postdecembriste), Relațiile internaționale (Spaţiul românesc între diplomaţie şi conflict în Evul Mediu şi la începuturile modernităţii, România şi concertul european, de la „criza orientală” la marile alianţe ale secolului XX, România în perioada „Războiului rece”).

În ceea ce privește Anatomia și fiziologia umană, genetica și ecologia, este valabilă programa aprobată prin OMECTS nr. 4800/2010, din care sunt exceptate următoarele conținuturi: Genetică umană (Genomul uman, Mutageneza și teratogeneza, Domenii de aplicabilitate și considerații bioetice în genetica umană), Ecologie umană (Caracteristicile ecosistemelor antropizate și modalități de investigare, Impactul antropic asupra ecosistemelor naturale).

Geografie și Filosofie

La Geografie este valabilă programa aprobată prin OMECTS nr. 4800/2010, din care sunt exceptate următoarele conținuturi: România și Uniunea Europeană (Formarea Uniunii Europene şi evoluţia integrării europene), Caracteristici geografice, politice şi economice actuale ale Uniunii Europene (Statele Uniunii Europene: privire generală şi sintetică, Franţa, Germania, Regatul Unit, Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Austria), România ca parte a Uniunii Europene (oportunităţi geografice ale României cu semnificaţie pentru Uniunea Europeană, România şi ţările Uniunii Europene – interdependenţe geografice, economice şi culturale, Problema energiei în Uniunea Europeană şi în România), Europa și Uniunea Europeană în lumea contemporană (Problemele fundamentale ale lumii contemporane), Rolul Europei în construirea lumii contemporane, Uniunea Europeană şi ansamblurile economice şi geopolitice ale lumii contemporane, Mondializare, internaţionalizare şi globalizare din perspectivă europeană, Europa, Uniunea Europeană şi România în procesul de evoluţie a lumii contemporane în următoarele decenii.

La Filosofie este valabilă programa aprobată prin OMECTS nr. 4800/2010, din care este exceptată, pentru simularea Bacalaureatului, Politica (Drepturile omului).
Adauga un comentariu