Eveniment-Social

Cei mai mulți candidați din ultimii 4 ani susțin, la Iași, examenul de Titularizare 2021! Lista completă a participanților repartizați pe săli de concurs

Publicat: 20 iul. 2021
Candidați la proba scrisă de la examenul de Titularizare
Săptamâna trecută a avut loc proba scrisă la care erau înscriși peste 34.000 de candidaţi, pentru cele 4.814 posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată

Mâine, 21 iulie 2021, începând cu ora 9:00, este programat examenul de Titularizare. Accesul este permis în intervalul orar 7:15 – 8:15. Durata probei scrise este de 4 ore. Centrele de concurs în care se desfășoară proba scrisă, în județul Iași, sunt la colegiile naționale „Costache Negruzzi”, „Emil Racoviță”, Colegiul Economic Administrativ și Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”. Pentru cele aproximativ 1.800 de posturi (perioadă determinată și nedeterminată) candidează aproximativ 2.000 de persoane, cu peste 400 mai multe față de anul trecut

De peste 4 ani, la examenul de Titularizare 2021 organizat la Iași nu a mai fost o asemenea concurență! Pentru cele aproximativ 1.800 de posturi (majoritatea pe perioadă determinată și mai puține pentru o perioadă nedeterminată) candidează aproximativ 2.000 de persoane, cu peste 400 mai multe față de anul trecut. Cea mai mare concurență este pentru un post de învățător, educator, profesor de Educație Fizică și Sport, Limba și literatura română, respectiv Limba engleză.
Concursul are loc mâine, 21 iulie 2021, începând cu ora 9:00, în 4 centre. Lista completă a concurenților repartizați pe săli poate fi consultată la adresa
http://www.isjiasi.ro/index.php/managementul-resurselor-umane/ocuparea-prin-concurs-national-a-posturilor-didactice-catedrelor-declarate-vacante-rezervate-in-invatamantul-preuniversitar/1916-repartizarea-candidatilor-pentru-proba-scrisa-din-21-07-2021.

Accesul candidaților, permis în intervalul orar 7:15 – 8:15

Accesul candidaților este permis în intervalul orar 7:15 – 8:15. Durata probei scrise este de 4 ore. Centrele de concurs în care se desfășoară proba scrisă, în județul Iași, sunt la colegiile naționale „Costache Negruzzi”, „Emil Racoviță”, Colegiul Economic Administrativ și Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”. Participaniții au obligația de a redacta lucrarea scrisă cu cerneală sau pix de culoare albastră; desenele / graficele se pot realiza și cu creion negru. Este interzisă utilizarea instrumentelor de scris (stilou, pix) a căror cerneală se poate șterge.

Candidații care doresc să corecteze o greșeală taie fiecare rând din pasajul greșit cu o linie orizontală, iar schemele / desenele – cu o linie oblică. Pe foaia tipizată, candidații completează, cu majuscule, denumirea disciplinei de concurs, copiind formularea din subiectul primit. Înscrierea numelui candidaților sau a altor nume proprii (inclusiv denumiri de unități de învățământ) care nu au legătură cu cerințele subiectului în afara spațiului care se sigilează, precum și orice alte semne distinctive pe foile tipizate, destinate lucrărilor scrise, determină anularea lucrărilor scrise.

Candidații nu pot avea asupra lor, în sala de concurs, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genți, poșete, ziare, reviste, cărți, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte dispozitive / mijloace care intermediază / facilitează comunicarea la distanță, precum și alte obiecte / materiale a căror utilizare afectează desfășurarea concursului în condiții de legalitate, echitate și obiectivitate. Candidații pot avea asupra lor dicționare pentru disciplinele latină sau greacă veche și planurile de conturi pentru disciplina „Economic, administrativ, poștă”.

Candidații care nu sunt prezenți în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susține proba scrisă

Candidații care nu sunt prezenți în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susține proba scrisă. Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, niciun candidat nu mai poate intra sau părăsi sala, decât dacă predă lucrarea, subiectul primit, ciornele și semnează de predare. În cazuri excepționale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoțit obligatoriu de unul dintre profesorii asistenți până la revenirea în sala de concurs. În această situație, timpul alocat rezolvării subiectelor nu se prelungește. Candidații eliminați din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu sunt repartizați pe posturi didactice/catedre în anul școlar 2021-2022.

Participanții la examenul de Titularizare 2021 care renunță din proprie inițiativă la concurs pot solicita anularea lucrării, pe baza unei declarații și pot părăsi sala după cel puțin două ore de la deschiderea plicului cu subiecte. Candidații nu au dreptul de a părăsi sălile de concurs având asupra lor subiecte de concurs, foi tipizate, coduri de bare sau ciorne.
Adauga un comentariu