Stiri si curiozitati

Cel mai puternic acatist pentru copii. Ce rugăciune să rostești pentru ocrotirea celor mici

Publicat: 17 nov. 2022
_____ Vizualizări 0 Comentarii
Cel mai puternic acatist pentru copii. Ce rugăciune să rostești pentru ocrotirea celor mici
Acatistul pentru copii se citește cât mai des cu putință pentru ocrotirea celor mici, spor în toate și armonie în familie.

La vreme de necaz și suferință în familie este bine să citim cel mai puternic acatist pentru copii. Acest acatist are o putere vindecătoare deosebită și este făcător de minuni, ajutându-i pe copii să fie feriți de boli, ispite și gânduri rele. Iată ce rugăciune să rostești pentru ocrotirea celor mici.

Cel mai puternic acatist pentru copii

Pentru binele familiei și ocrotirea celor mici este bine ca părinții să citească în fiecare zi un acatist pentru copii. Acesta este de grabnic ajutor în cele mai grele momente și este făcător de minuni penteu cel care se roagă cu multă credință și smerenie. Acatistul pentru copii se rostește pentru luminarea minții celor mici, ajutor divin și sănătate.

,,Mântuieşte-i, Doamne, pe copiii noştri! „Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, că a unora ca aceştia este Împărăţia cerurilor“, ai spus, Mântuitorule, îndemnându-ne prin aceasta să ne creştem copiii spre slava lui Dumnezeu. Învaţă-i, Tu, Doamne, să Te asculte atunci când îi chemi să Te slujească, ca să dobândească Împărăţia mult dorită.

Mântuieşte-i, Doamne, pe copiii noştri! Binecuvântează-i pe copiii noştri, Doamne, cu lumina binecuvântării Tale, ca Tu să fii puterea lor, Tu să fii ajutorul lor, Tu să fii viaţa lor. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Sfinte Ioane Botezătorule, dascăle al pocăinţei, care ai tresăltat în pântecele maicii tale când s-a apropiat de tine Fecioara Maria care purta în pântece Cerescul Prunc, ajută-i pe copiii noştri să nu fie nesimţitori la cercetările tainice ale Duhului, ci să cugete în fiecare zi la Împărăţia ce va să vină. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

Pe lângă acest acatist puternic este bine să citim cât mai des cu putință rugăciunea Sf. Stelian pentru ocrotirea familiei și a celor mici. De asemenea, la vreme de boală și suferință trupească sau sufletească putem citi în fiecare zi și Acatistul izbăvirii de boală.

Cum să te rogi pentru bunăstarea familiei și spor în casă

Pentru a avea parte de spor în casă, armonie în familie și ocrotirea copiilor este bine ca părinții să rostească în fiecare zi o rugăciune pentru cei dragi. Rugăciunea pentru copii este puternică și are un efect imediat dacă este spusă cu multă credință și smerenie.

,,Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce cu înțelepciunea Ta ai zidit pe om din țărână și ai suflat în fața lui su­flare de viață și, binecuvântându-l, ai zis: creș­teți și vă înmulțiți și um­pleți pământul; iar la Cana Galileii, prin Unul-Născut Fiul Tău, ai bine­cuvântat nunta și deci nașterea de fii, cu multă umilință rog marea Ta bunătate, ca neîncetat să reverși harul Tău și să Te milostivești asupra co­piilor mei, pe care ai bine­voit să mi-i dăruiești. Umple-i de înțelepciune și pricepere. Apără-i de toate cursele vrăj­mașilor văzuți și nevăzuți. Po­run­cește îngerilor Tăi ca totdeauna să le fie călăuze și povățuitori spre toate faptele cele bune, ca de-a pururea să Te poată lăuda și preamări în veci. Amin.”

De asemenea, pentru îndepărtarea relelor, liniște sufletească și spor în toate putem să rostim cea mai puternică rugă pentru bunăstarea familiei și înțelegere cu cei dragi.

,,Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care întru cele înalte locuieşti şi spre cele smerite priveşti, binecuvântează casa noastră şi cu puterea Ta, întăreşte-ne pe noi, robii Tăi (numele), cei ce locuim în ea. Bine este, Doamne, ca şi casa noastră să ne fie ca o doua biserică, în care noi ne închinăm înaintea sfintelor icoane şi ne rugăm Ţie. Binecuvântează, Doamne, găspodăria noastră şi înmulţeşte în ea toate bunătăţile, ca să uităm de grijile şi nevoile pământeşti şi să putem lucra mai cu osâdrie pentru dobândirea vieţii cele veşnice şi pentru a ajunge în locaşurile Tale cele sfinte.

Îndepărtează de la noi toate cursele vrăjmaşului celui pierzător de suflete, trimite pe îngerul Tău cel milostiv, ca să ne păzească şi să ne ferească de toată răutatea şi să ne povăţuiască spre lucrarea tuturos faptelor celor bune şi spre împlinirea sfintelor porunci. Că ţie ţi se cuvine a ne milui şi a ne mântui, Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

Acatistul pentru copii se citește cât mai des cu putință pentru a avea parte de ajutor divin, spor în toate și armonie în familie. Acest acatist pentru ocrotirea celor mici este de grabnic ajutor și făcător de minuni pentru cel care se roagă cu multă credință și smerenie.

Adauga un comentariu