Local

Cinci elevi și opt cadre didactice, confirmați cu noul coronavirus. Nouă unități de învățământ din Iași cer suspendarea cursurilor

Publicat: 13 oct. 2020
Elevii mai multor școli din Iași fac cursuri online

Având în vedere prevederile Ordinului comun nr 5487/1494/2020, în urma confirmării pozitive cu COVID-19 a 5 elevi si a 8 cadre didactice, 9 unităţi de învăţământ preuniversitar din judeţul Iaşi au solicitat suspendarea cursurilor în modalitatea „faţă în faţă” la nivel de clasă şi unitate şcolară.

„Menţionăm că toate aceste solicitări au fost aprobate de Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ respective, de Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi de Direcţia de Sănătate Publică Iaşi, urmând ca decizia de suspendare a cursurilor şcolare organizate în modalitatea „faţă în faţă” să se dispună la nivel judeţean prin hotărârea CJSU”, au transmis autoritățile.

Unități de învățământ care au solicitat suspendarea cursurilor în modalitatea „față în față” la nivel de clasă/colectiv:

Nr. crt. Unitatea de învăţământ Număr cazuri confirmate Numărul de clase/ colective CLASA LA CARE SUNT SUPENDATE CURSURILE ȘCOLARE ÎN MODALITATEA „FAȚĂ ÎN FAȚĂ”
1 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 24, IAȘI un elev 1 Grupa mare C
2 ȘCOALA PROFESIONALĂ GROPNIȚA doua cadre didactice 8 Clasa a IV-a, Clasa a V-a, Clasa a VI-a, Clasa a VII-a, Clasa a VIII-a,
Clasa a IX-a. Clasa a X-a,
Clasa a XI-a
3 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE COȘBUC”, IAȘI un elev 1 Clasa a VIII-a B
4 LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA”, IAȘI un cadru didactic 2 Clasa a IX-a, Clasa a XII-a A
5 ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „GRIGORE GHICA VODĂ”, IAȘI un cadru didactic 3 Clasa a III-a M7, Clasa I A7,
Clasa II G7
6 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIOHORĂNI un cadru didactic 1 Clasa a II-a
7 COLEGIUL NAȚIONAL „EMIL RACOVIȚĂ”, IAȘI un cadru didactic 5 Clasa a IX-a C, Clasa IX-a D,
Clasa a IX-a E, Clasa a X-a D,
Clasa aXII-a D
8 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „B.P. HAȘDEU”, IAȘI doua cadre didactice 2       Clasa I A, Clasa a II-a A

Unități de învățământ care au solicitat suspendarea cursurilor în modalitatea „față în față” la nivel de unitate:

Nr. crt. Unitatea de învăţământ Număr cazuri confirmate
1 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PAȘCANI trei elevi

În unităţile şcolare menţionate, s-au luat următoarele măsuri:

  • izolarea cazurilor confirmate;
  • igienizarea şi dezinfecţia spaţiilor unităţilor şcolare (clase, holuri, toalete);
  • reinstruirea personalului privind regulile de igienă personală şi portul măştii de protecţie.

Decizia Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Iași, constituit prin Ordinul nr. 192/17.07.2020 al Prefectului județului Iași, întrunit în ședință extraordinară în data de 13.10.2020.

În temeiul art. 22, lit. b din O.U.G. nr. 21/15.04.2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de urgență, aprobată prin Legea nr. 15/28.02.2005, cu completările și modificările ulterioare, a H.G. nr. 1491/09.09.2004 privind aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;

În conformitate cu Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

În temeiul prevederilor Legii nr. 136 din 18.07.2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;

Având în vedere avizul Direcției de Sănătate Publică Iași nr. 28970/12.10.2020 ;

Având în vedere prevederile art. 18, alin.1 din Ordinul  Nr. 5487/1494/2020 din 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, emite prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se dispune reluarea cursurilor școlare organizate în modalitatea ”față în față” în următoarele unități de învățământ:

Școala gimnazială „Otilia Cazimir”, Iaşi – Clasa a III-a D – începând cu 14.10.2020
Liceul Teoretic Waldorf, Iaşi – Clasa a V-a și Clasa a XII-a– începând cu 14.10.2020
Școala gimnazială, Bălțați – CLASA a V-A , a VI-A, , a VII-A, a VIII- a A– începând cu 14.10.2020 
Colegiul național „Garabet Ibrăileanu”, Iași Clasa a X-a D/Grupa 1– începând cu 14.10.2020
Şcoala Primară „Maria Montessori”, Iaşi – Grupa mijlocie – începând cu 15.10.2020 – 
Școala gimnazială „George  Coșbuc”, Iași structura GPP NR. 27 – Grupa mare B– începând cu 15.10.2020
Școala Gimnazială Paradis, Iasi – Clasa a VI-a– începând cu 15.10.2020  
Școala gimnazială Slobozia, com. Voinești- Clasele a II-a și a III-a– începând cu 14.10.2020
Școala gimnazială Slobozia, structura Școala primară Slobozia, com. VOINEȘTI- începând cu 14.10.2020

Art. 2 Inspectoratul Școlar Județean Iași are obligația de a comunica prezenta hotărâre unităților de învățământ preuniversitar menționate în prezenta hotărâre, în vederea ducerii la îndeplinire.  

Art. 3 Inspectoratul pentru Situații de Urgentă ”Mihail Grigore Sturdza” al județului Iași, prin Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași va transmite prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași. 

Adauga un comentariu