Economic Local

Comuna Ciurea caută firme pentru extinderea rețelei de gaz! Au la dispoziție mai puțin de două zile

Publicat: 28 apr. 2020

În cursul acestei săptămâni, pe data de 29 aprilie, primăria comunei Ciurea organizează o licitație pentru achiziția de lucrări în cadrul proiectului „Înființare sistem de distribuție gaze naturale”. Procedura a fost reluată după ce la prima tentativă nu s-au prezentat ofertanți. Contractul are o valoare estimată de 1.131.252 lei, fără TVA, aproape 240.000 de euro. Rețeaua urmează să aibă o lungime de 1.410 metri liniari.

„Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerințele prevăzute de prezentul document și în caietul de sarcini și va conține: prezentarea modului de realizare a lucrărilor prin care ofertantul va demonstra că va executa toate lucrările prevăzute în documentația de atribuire cu respectarea tuturor prevederilor caietului de sarcini; graficul general de realizare a investiției din care să rezulte încadrarea în durata contractului de achiziție publică, termenul de garanție acordat pentru lucrările executate; ofertantul va prezenta o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că se vor respecta condițiile de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări”, se arată în caietul de sarcini.

Oferta cu prețul cel mai scăzut va fi declarată câștigătoare.

Adauga un comentariu