Economic Local

Crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița, din Iași, pot solicita subvenția de 1.200 de lei pe cap de animal. Cererile se depun la Direcția Agricolă

Publicat: 18 sept. 2020
Crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița au termen până la data de 10 decembrie 2020 să obțină banii de la stat
Fermă cu porci din rasele Bazna și Mangalița, pentru care fermierii pot obține ajutorul de minimis de 1.200 de lei pe cap de animal

Crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița, din Iași, pot solicita subvenția de 1.200 de lei pentru rasele autohtone până pe data de 10 decembrie 2020. Fermierii trebuie să depună cererea de înscriere și cererea de plată la Direcția Agricolă Iași și să depună documentele justificative. Schema de ajutor de minimis pentru rasele autohtone Bazna și Mangalița se va derula în perioada 2020-2022

Fermierii crescători de suine autohtone din rasele Bazna și Mangalița pot depune la Direcția Agricolă Iași cererile de înscriere, de plată și documentele justificative în programul de susținere a crescătorilor de porci de reproducție până la data de 10 decembrie 2020. Schema de ajutor de minimis se aplică producătorilor agricoli PFA, II și IF sau producătorilor agricoli persoane juridice. Valoarea ajutorului de minimis este de 1.200 lei/scroafă/an, cu condiția comercializării a minimum 4 purcei/ cap de scroafă/an la o greutate de minimum 8 kg/cap.

Cererea de înscriere în program se depune anual, o singură dată, însoțită de mai multe documente

Valoarea totală pentru ajutoarele de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii și în cele două exerciții financiare precedente. Valoarea totală estimată a schemei de ajutor de minimis, pentru perioada 2020-2022, este de 4.000.000 lei. Pentru anul 2020 suma alocată este de 1.000.000 lei. Potrivit Hotărârii nr. 365/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița”.

Pentru a obține subvenția de 1.200 de lei pe cap de animal, fermierii din județ trebuie să depună mai multe documente

Printre documentele obligatorii necesare obținerii subvenției de la stat sunt certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/ actul în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, al solicitantului sau împuternicire și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal. De asemenea, crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița trebuie să aibă document din care rezultă că exploatația figurează înregistrată în Registrul Național al Exploatațiilor (RNE), dar și documentul de înregistrare sanitar-veterinară/autorizația sanitar-veterinară.

În anul 2019, programul destinat raselor autohtone Bazna și Mangalița a fost anulat din cauza pestei porcine

Cererea de înscriere în program și documentele obligatorii trebuie transmise către Direcția Agricolă Iași prin fax sau prin poștă, în format electronic prin e-mail. Specialiștii din cadrul Direcției Agricole Iași înregistrează cererile, le verifică împreună cu documentele anexate și întocmesc Registrul unic pentru accesarea programului, care este gestionat de către un funcționar din cadrul instituției. Pentru primirea sprijinului, beneficiarii depun cereri de plată la Direcția Agricolă, trebuie depuse documentele justificative vânzării, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la încheierea lunii în care s-a realizat ultima livrare a purceilor, însoțite de copii ale mai multor documente.

La nivelul județului Iași sunt aproximativ 20 de crescători de porci din rasele Bazna și Mangalița

Aceste documente sunt factura de vânzare din care rezultă datele de identificare ale cumpărătorului și numărul de animale comercializate, avizul de însoțire din care rezultă numărul de purcei comercializați, greutatea totală/greutatea pe cap de animal comercializat și adresa exploatației cumpărătorului, dar și certificatul sanitar-veterinar pentru purceii comercializați.Hotărârea de Guvern nr. 9/2018 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc” a fost abrogată fiind înlocuită cu schema care se aplică în acest an.

Adauga un comentariu