Economic Local

Cultivatorii de usturoi din Iași au depus cererile la Direcția Agricolă

Publicat: 11 mai 2020

Doar 5 producători din județul Iași au depus până în prezent documentele necesare obținerii subvenției în valoare de 3.000 de euro. Termenul final de depunere a actelor este 15 mai. Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii: să dețină o suprafață cultivată cu usturoi de minimum 3.000 mp, să obțină o producție de minimum 3 kg usturoi/10 mp de pe suprafață, să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu usturoi la data depunerii cererii. De asemenea, trebuie să facă dovada producției realizate prin documente justificative și să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, completat cu tratamentele aplicate culturii.

Termen pentru cultivatorii de usturoi

Producătorii din județ trebuie să depună o copie a filelor din Registrul agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ teritorială se află terenul utilizat în anul de cerere, din care să rezulte suprafețele cultivate cu usturoi. În anul de cerere 2020, valorificarea producției de usturoi se face în perioada 1 iulie- 20 noiembrie, iar documentele justificative care să ateste valorificarea producției se depun la sediul DAJ Iași până la data de 27 noiembrie. Anul trecut s-au înscris în programul de minimis 9 producători din județul Iași.

Adauga un comentariu