Eveniment-Social

Definitivat 2020 Iași! Un număr de 425 candidați sunt înscriși pentru a suține proba scrisă, programată miercuri, 22 iulie

Publicat: 18 iul. 2020
425 de candidații susțin examenul de Definitivat 2020 în Centrul de Examinare din județul Iași
Pe 22 iulie 2020 are loc proba scrisă pentru examenul de Definitivat 2020 la Iași

La Definitivat 2020, în Centrul de Examinare din județul Iași s-au înscris 425 candidați! Un număr de 28 dosare au fost invalidate

La Iași, la proba scrisă pentru examenul de Definitivat 2020 sunt înscriși 425 candidați, iar 28 dosare au fost invalidate! Testul este programat pe 22 iulie la Școala Gimnazială „Titu Maiorescu” și Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, ambele din municipiul Iași. Rezultatele finale vor fi publicate pe 4 august

Pentru proba scrisă la examenul de Definitivat 2020 Iași sunt înscriși 425 candidați. Concursul are loc pe 22 iulie la Școala Gimnazială „Titu Maiorescu”, respectiv Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, ambele din municipiul Iași. Rezultatele finale vor fi publicate pe 4 august. Lista completă a candidaților din județul Iași poate fi consultată AICI: http://definitivat.edu.ro/2020/generated/files/j/index.html#IS.

Cadrelor didactice care susțin examenul pentru Definitivat în învățământ li se recunoaște nota obținută la ultima inspecție la clasă

Pentru anul școlar 2019-2020, cadrelor didactice care susțin examenul pentru Definitivat în învățământ li se recunoaște nota obținută la ultima inspecție la clasă, precizează Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Examenul de Definitivat în învățământ este o formă de perfecționare, o etapă importantă în cariera didactică, întrucât este o primă treaptă obligatorie ce deschide drumul spre un parcurs profesional de succes. Pentru candidații înscriși la examenul național de Definitivat în învățământ sesiunea 2020, care nu au susținut nicio inspecție de Definitivat în anul școlar 2019-2020, aceștia vor depune o cerere de recunoaștere, respectiv echivalare a ultimei inspecții susținute în calitate de cadrul didactic calificat.

La Iași, în 2019 au fost 409 candidați care au susținut examenul de Definitivat în învățământ

Examenul de Definitivat în învățământ este o formă de perfecționare, o etapă importantă în cariera didactică, întrucât este o primă treaptă obligatorie ce deschide drumul spre un parcurs profesional de succes. Pentru a se putea prezenta la proba scrisă, din cadrul examenului de Definitivat (până anul trecut – n.r.), candidații trebuiau să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții: să aibă calificativul „Bine” sau „Foarte bine” pentru activitatea desfășurată în anul școlar curent, conform Calendarului; media aritmetică a notelor finale la inspecții și portofoliu să fie minimum 8, dar nu mai puțin de 7 la fiecare dintre probele respective și să îndeplinească condițiile privind durata stagiului de practică obligatoriu la catedră, de minimum 1 an școlar.

Pe de altă parte, la Iași, în 2019 au fost 409 candidați care au susținut examenul de Definitivare în învățământ. Disciplinele de la Definitivat cu cei mai mulți candidați înscriși au fost: pentru învățământ preșcolar s-au înscris 94 de candidați, pentru învățământ primar au fost înscriși 83 de candidați, iar la Educație fizică și sport s-au înscris 56 de candidaîi. La unele discipline s-au înregistrat mai puțini candidați: câte 3 la chimie, educație muzicală sau geografie, sau 2 candidați la filosofie.

După Definitivat, cum se obține gradul didactic II de către personalul didactic de predare cu o vechime la catedră

De asemenea, gradul didactic II se obține de către personalul didactic de predare cu o vechime la catedră de, cel puțin, patru ani de la obținerea Definitivării în învățământ, prin promovarea următoarelor probe: cel puțin două inspecții școlare, o probă scrisă care conține elemente de pedagogie și de psihologie, precum și elemente de metodica specialității cu abordări interdisciplinare și de creativitate, elaborată pe baza unei programe aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, pentru fiecare specialitate în parte. În final, important de menționat pentru candidații de la examenul de Definitivat 2020 sunt precizările făcute de Ministerul Educației și Cercetării (MEC)

„Repartizarea în săli a candidaților care susțin examenul în sesiunea 2020 se face cu respectarea măsurilor de distanțare fizică, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Într-o sală de examen pot susține proba scrisă un număr de maximum 10 candidați. Comisia de Examen poate dispune orice măsură suplimentară consideră necesar a fi luată pentru protejarea sănătății candidaților, în acord cu reglementările legale în vigoare la data susținerii probei scrise”, precizează Ministerul Educației și Cercetării

Adauga un comentariu