Eveniment-Social

Dezvaluri şocante. Fostul director DRDP Iaşi demontează auditul ministrului Transporturilor. „Control venit cu ţintă clară”

Publicat: 13 dec. 2019

Fostul director DRDP Iaşi, Mugurel Laicu, demontează acuzaţiile aduse de ministrul Transporturilor. Într-o postare publicată pe o reţea de socializare, Mugurel Laicu susţine că a aflat de la televizor despre demiterea lui. Fostul şef DRDP Iaşi demontează toate acuzaţiile care i se aduc şi susţine că întreg controlul care a venit a avut o ţintă clară:

” Am aflat din mass-media și aseară de la postul de televiziune B1 TV conform declarațiilor dl Ministru Lucian Bode, că am fost demis din funcție, în urma unui așa-zis Audit efectuat la comanda de către inspectori MT, un Audit ce a durat două zile la sfârșitul celei de-a două zile, șeful corpului de control din MT, dându-le dispoziție celor doi inspectori să vină urgent la București și să întocmească raportul de control ca dl Ministru nu mai vrea să aştepte, dorește să ia măsuri în regim de urgentă!!!!
Inspectorii respectivi, nu au avut efectiv timp să studieze cazul, ei bazându-se pe unele poze de pe DN15, nefăcând o vizită în teren să vadă amploarea lucrărilor, finalizând un raport comandat, neprofesionist, răuvoitor și cu aspecte rupte din context pentru a putea prezenta dlui Ministru așa-zise argumente în vederea susținerii unui război politic cu adversarii partidului din care face parte .
Acum că a scăpat de Ovidiu Laicu, îl rog pe dl Ministru să nu își bată joc de nemțenii de pe aceste meleaguri și să continue finalizarea acestui proiect DN 15, (să plătească constructorii care fac lucrări de calitate în regim de urgentă), un drum turistic, ecumenic, un drum ce va vitaliza activitatea economică a județului Neamţ și care după 50 de decenii de așteptare este în sfârșit reabilitat !
Pentru al ajuta pe dl Ministru Bode să judece corect acest proiect, nu după raportul comandat și întocmit răuvoitor îi voi prezenta obiecțiunile DRDP IAŞI, obiecțiuni care erau obligatoriu să fie cuprinse de inspectorii auditori în raportul de prezentare :

ACUZAȚIA 1
-1. Conducerea DRDP Iași cunoștea situația acestui sector de drum, încă din anul 2018, dar nu a întreprins demersurile necesare pentru remedierea problemelor existente, în privința refacerii părții carosabile în urma alunecărilor de teren, asigurarea siguranței participanților la trafic și promovarea documentelor ce stau la baza elaborării și aprobării actelor normative necesare alocării sumelor pentru intervenție;
​DRDP Iaşi a întreprins următoarele demersuri pentru promovarea obiectivului şi asigurarea traficului rutier în condiţii de siguranţă:
Răspuns
A. În anul 2009 a fost contractat Studiul de fezabilitate pentru obiectivul “Reabilitare DN 15 Poiana Largului – Bicaz, km.242+200 – 286+250”, elaborat de proiectantul S.C. CONSITRANS S.R.L., câte fost avizat în C.T.E – D.R.D.P.Iaşi sub nr.8364/27.05.2009 şi în C.T.E. – C.N.A.D.N.R. S.A.sub nr.3338/19.05.2009.
D.R.D.P. Iaşi a propus anual sectorul de drum naţional 15, în Planul Anual al Achiziţiilor Publice, ca obiectiv de reparaţii capitale, dar din cauza insuficientei fondurilor alocate, a necesarului mare de reparaţii destinate reţelei de drumuri naţionale şi a priorităţilor prevăzute în strategia de dezvoltare şi modernizare a reţelei rutiere din România, care este stabilită la nivel guvernamental prin Ministerului Transporturilor şi C.N.A.I.R. S.A., nu a fost posibilă finanţarea şi promovarea acestui proiect.
Având în vedere modificările legislative, faţă de legislaţia de la data elaborării studiului de fezabilitate (Hotărârea nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice, aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice) precum şi accentuarea degradărilor şi apariţia unor noi zone de instabilitate pe traseul drumului, în anul 2018, prin adresa nr.2/23076/10.09.2018, D.R.D.P.Iaşi a solicitat fondurile necesare pentru elaborarea unei expertize tehnice şi actualizarea documentaţiei în faza S.F.
Prin adresele D.R.D.P.Iaşi nr.2/26089/12.10.2017 şi nr.2/27268/26.10.2017 a fost transmis Avizul C.T.E.-D.R.D.P.Iaşi nr.14539/10.10.2017 şi Devizul general actualizat în vederea actualizării indicatorilor tehnico-economici, pentru că obiectivul să poată fi inclus de către C.N.A.I.R. S.A. într-un program de finanţare, demers care nu s-a concretizat .
Anexam adrese:
1. Adresa CNAIR nr.13A/5554/13.11.2017 prin care se menţionează că a fost trasmis spre avizare în CTE-CNAIR devizul general actualizat şi înaintează pdv. A Direcţiei Tehnice şi Calitate;
2. Răspuns DRDP Iaşi nr. 2/29345/17.11.2017 prin care se propune actualizarea documentaţiei de proiectare în faza SF şi elaborarea unei expertize tehnice;
3. Adresa CNAIR nr. 16/2907/18.12.2018 prin care se solicita stadiul pregătirii proiectului de „Reabilitare DN 15 Poiana Largului – Bicaz km 242+200-km 286+250”;
4. Răspuns DRDP Iaşi nr. 2/32222/19.12.2018 prin care se menţionează că DRDP Iaşi prin adresa nr. 2/23076/10.09.2018 DRDP Iaşi a solicitat fonduri necesare pentru elaborarea unei expertize şi actualizarea documentaţiei în faza SF;

​B.Totodată pentru zonele de alunecări de versanţi şi terasamente care prezentau risc eminent de închidere a circulaţiei, (5 zone: km. 267+870 – 267+920 dr., km. 261+900 – 262+150, km. 257+800 – 258+500, km. 273+890 – 273+920 dr. şi km. 245+550 – 245+600 cumulat cu km. 265+450 – 265+520), D.R.D.P. Iaşi a încheiat în luna decembrie 2018 procedurile de achiziţie prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în vederea contractării expertizelor tehnice, a proiectelor de execuţie, a proiectelor pentru obţinerea autorizaţiilor de construire şi execuţia lucrărilor, contractele urmând a fi încheiate după obţinerea finanţării
Având în vedere lipsa creditelor de angajament/fondurilor de la bugetul de stat şi/sau fonduri europene nerambursabile pentru încheierea contractelor, procedurile de achiziţie au fost anulate.

ACUZAȚIA 2
– 2. Motivele de extremă urgență în cazul atribuirii contractului de achiziție publică nu au fost determinate de evenimente imprevizibile;
​Atribuirea contractului de achiziţie publică prin procedura de negociere fără publicare a unui anunţ prealabil a fost determinată de următoarele :

RĂSPUNS
– Pentru a împiedica evoluţia fenomenului de alunecare, care reprezintă un element imprevizibil;
– Evitarea închiderii drumului DN 15 pe sectorul de la km 245+200 – km.286+250 care determină circulaţia vehicolelor pe o rută alternativa ;
– Intervenţia urgentă cu lucrări pentru aducerea sectorului de drum la parametri normali de exploatare a fost necesară atât pentru a se limita extinderea fenomenului de alunecare cât şi pentru asigurarea desfăşurării în condiţii de siguranţă a traficului;
– Asigurarea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă a autospecialelor de intervenţii şi salvare, prin reducerea timpului de intervenţie în zonele în care survin urgente, adiacente drumului naţional ;
– Evitarea întreruperii circulaţiei rutiere şi izolarea localităţilor, care ar fi afectat activitatea operatorilor economici din zona precum şi unele investiţii pe care autorităţile locale le au în derulare;
– 3. Agravarea stării drumului DN 15, din primăvara anului 2019, pe unele sectoare, a fost cauzată, printre altele, de inacțiunea DRDP Iași și a ignorării măsurilor din Programul de măsuri pentru prevenirea alunecărilor de teren anexă la Hotărârea nr. 25/2018 a Comitetului județean Neamț pentru situații de urgență;
​A. Prin Programul de măsuri pentru prevenirea alunecărilor de teren şi refacerea sectorului de drum naţional DN 15 km.245+200 – km.286+250 Poiana Teiului – Bicaz, aprobat prin Hotărârea nr.25/11.09.2018 a Instituţiei Prefectului – Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, s-au dispus următoarele :
a) Alocarea în regim de urgenţă a resurselor financiare necesare contractării unui studiu geotehnic şi a unei expertize tehnice, în vederea identificării unor soluţii de intervenţie pentru punerea în siguranţă a zonei afectate de alunecările de teren şi reabilitarea platformei DN 15.
b) Promovarea unui Proiect de Hotărâre de Guvern pentru alocarea sumei de 330.044.054,853 lei din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat, în vederea refacerii drumului naţional DN 15 km 245 +200 – 286 + 250, Poiana Teiului –Bicaz.
​Pentru a se conforma măsurilor dispuse prin hotărârea ISU, D.R.D.P. Iaşi prin adresele nr. 2/23164/12.09.2018, nr.2/24902/02.10.2018 şi nr.2/25240/08.10.2018, a întreprins demersuri la Direcţia Mentenanţa Drumuri Naţionale şi Autostrăzi şi la Direcţia Generală Dezvoltare Infrastructura Rutieră, pentru suplimentarea fondurilor necesare lucrărilor de prevenire a alunecărilor de teren şi de refacere a DN 15, dar având în vedere valoarea estimată importanta a proiectului precum şi complexitatea lucrărilor de executat, solicitările nu au putut fi susţinute, conform adresei CNAIR nr. 15D/1356/25.09.2018.
​D.R.D.P. Iaşi a întocmit documentaţia necesară demarării procedurii de achiziţie pentru atribuirea contractului privind studiul geotehnic şi a expertizei tehnice, documentaţie care a fost promovată în SICAP, dar în urma verificării de către ANAP, aceasta a fost respinsă conform avizului conform condiţionat nr. 3393/3560/07.03.2019.
​​Având în vedere accentuarea degradărilor şi apariţia unor noi zone de instabilitate pe traseul dintre km 245+200-286+250, în data de 8.03.2019 a fost transmis anunţul de intenţie pentru promovarea achiziţiei ce are ca obiect Expertiza tehnică, proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, proiect tehnic de execuţie, asistenţa tehnică şi execuţia lucrărilor pentru punerea în siguranţă a obiectivelor de pe DN 15, km 242+200 – 286+250.
​​După finalizarea procedurii de achiziţie a fost încheiat, Acordul Contractual nr.111/13.05.2019, cu Asocierea S.C. AQUA PARC S.R.L., S.C. MAVGO HOLDING S.R.L. şi S.C. DANLIN XXL S.R.L.

​​B. Referitor la măsura dispusă respectiv “Promovarea unui Proiect de Hotărâre de Guvern pentru alocarea sumei de 330.044.054,853 lei din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat, în vederea refacerii drumului naţional DN 15 km 245 +200 – 286 + 250, Poiana Teiului –Bicaz”, DRDP Iaşi a întreprins demersuri pentru actualizarea studiului de fezabilitate şi actualizarea indicatorilor tehnico-economici în vederea emiterii unei Hotărâri de Guvern, demersuri efectuate conform răspunsului de la punctul 1, lit A).
​​
ACUZAȚIA 4
– 4.Aprobarea de către CNAIR, prin directorul general Narcis Neagă, a sumei de peste 387 milioane lei destinată acestor lucrări, fără a avea la bază un studiu geodezic și o expertiză tehnică, ci doar în urma inspecției vizuale a obiectivelor;

RĂSPUNS
Această acuzație este un FALS GROSOLAN, ce reies din precizările făcute mai sus!

Acuzația 5

– 5.în urma încheierii contractului de achiziție publică, din data de 13.05.2019, antreprenorul avea obligația depunerii unei garanții de bună execuție (10% din prețul contractului) fapt care nu s-a întâmplat la momentul semnării, conform obligațiilor contractuale. Scrisoarea de garanție a fost emisă cu o întârziere de 5 luni, în data de 18.10.2019.

Răspuns
Acest lucru a fost posibil prin semnarea unui act adițional potrivit căruia antreprenorul putea constitui garanția de bună execuție prin rețineri succesive de sume, în urma lucrărilor efectuate ( lucru consemnat în documentele de achiziții și evident în contractul de lucrări semnat )
​După semnarea contractului (13.05.2019), la solicitarea legală a Antreprenorului, DRDP Iaşi a încheiat actul adiţional nr. 1/17.05.2019 prin care antreprenorul poate constitui garanţia de bună execuţie şi prin reţineri succesive, conform art. 40, alin 3 din HG 395/2016.
​Antreprenorul în data de 20.05.2019 a deschis un cont de garanţie de bună execuţie la Trezoreria Patra Neamţ şi a virat 0,5% din valoarea contractului respectiv suma suma de 1.269.462,24 lei.
​Pe parcursul derulării contractului, din fiecare certificat de plată a fost reţinută garanţia de bună execuţie în procent de 10% din preţul contractului.
​În luna octombrie 2019, antreprenorul a transmis poliţa de asigurare emisă de CITY INSURANCE SA în valoare de 10% din valoarea contractului respectiv suma de 25.389.244,89 lei, perioada de asigurare fiind de 2062 zile, respectiv de la semnarea contractului 15.05.2019 şi până la data de 01.01.2025 reprezentând data de expirare a termenului de garanţie.
​După aprobarea poliţei de către DRDP Iaşi în data de 22.10.2019, antreprenorul a solicitat deblocarea garanţiei de bună execuţie constituită în contul de garanţie de la Trezorerie, iar DRDP Iaşi a deblocat valoarea garanţiei constituite.
​În consecinţă garanţia de bună execuţie a fost şi este aplicabilă pe toată durata de derulare a contractului de execuţie.

Menționez că absolut toată procedura de achiziție a fost adusă la cunoștința CNAIR, prezentată în CĂ a CNAIR de unde am primit aprobările necesare !

În speranța că dl Min Bode, va citi și analiza obiecțiunile DRDP IAŞI și va înțelege că nu se putea întocmi un raport de prezentare către ministru, fără a fi menționate aceste aspecte decât dacă faci abuz în serviciu ( ceea ce auditorii MT au făcut ori din neștiința de carte, ori din amatorism ori că li s-a forțat mâna ) îl asiguram de tot respectul nostru al specialiștilor tehnici și economici din DRDP IAŞI, direcția regională cea mai performantă din țara!
Îl rugăm pe dl Ministru Bode, să solicite de la colegul său de partid dl Mugur Cozmanciuc -deputat și Preşed PNL NEAMŢ,  nr de solicitări și intervenții făcute de la tribună parlamentului și prin adrese către CNAIR -DRDP IAŞI, privind alocarea de fonduri pentru reabilitarea acestui drum naţional .
Dacă nu mai găsesc aceste documente, să apeleze la noi ca să le punem la dispoziție!
Și o ultimă rugăminte către dl Min Bode, încercați să nu mai aruncați cu noroi în DRDP IAŞI, aducând acuze fantasmagorice, pentru a vă plăti dvs și partidul dvs polițe politice !
La DRDP IAŞI se face doar POLITICA DRUMURILOR și ne interesează numai și numai SIGURANȚA PARTICIPANȚILOR LA TRAFIC !

Îl rog pe dl Lucian Bode să își răpească câteva ore din timpul prețios al domniei sale și să meargă împreună cu inspectorii yesmeni pe DN 15, să vadă amploarea lucrărilor, stadiul lor ( 85%-finalizate, rămânând doar turnarea stratului de uzură în primăvara) și apoi să “taie “ capuri și să ducă opinia publică în eroare referitor la această lucrare de anvergură!

Personal îmi rezerv dreptul de a face plângere penală împotriva dlor inspectori amatori din cadrul MT, pentru că nu este normal să arunci cu noroi și să îți bați joc de muncă și activitatea unor oameni, care nu fac altceva decât să slujească 24 din 24 ore cu devotament și sacrificiu, pentru asigurarea Siguranței rutiere și confortul participanților la trafic!” se arată în postarea publicată pe Facebook de Mugurel Laicu.loading...

Comentarii
 • LAKE alcoolistul s-a trezit din bautura , a dat alarma la pupincuristii de la COMUNICARE si ia somat sa dea comunicate si dezmintiri peste tot ! HOTUL care a furat milioane de euro din banii de reparatii drumuri a aflat de la televizor ca este demis , dar de ce se afla in concediu medical ? Te asteapta DRAGNEA , ciumatule , sau esti tehnocrat acum !

 • Toate controalele au o tinta LAICULE. Ce n-ai stiut asta? Abia acum ai aflat? Sa nu spui sa esti virgin, sau poate ca esti fata mare. Asa-i ca nu esti? Nici n-ai cum, pentru ca ai stat in toate pozitiile, pe scaun, si ti-a placut sa defilezi tu cu barbita ta , cu sarmul tau, cu apucaturile tale, de om de afaceri si nu de director la o institutiei a statului, intr-un cuvint, ai fost mare laicule si trebuie sa devii si tu mic. Ai 80 de ani, e suficient. Nu crezi?

 • Toate controalele au o tinta LAICULE. Ce n-ai stiut asta? Abia acum ai aflat? Sa nu spui sa esti virgin, sau poate ca esti fata mare. Asa-i ca nu esti? Nici n-ai cum, pentru ca ai stat in toate pozitiile, pe scaun, si ti-a placut sa defilezi tu cu barbita ta , cu sarmul tau, cu apucaturile tale, de om de afaceri si nu de director la o institutiei a statului, intr-un cuvint, ai fost mare laicule si trebuie sa devii si tu mic. Ai 80 de ani, e suficient. Nu crezi?

 • Locatare,cred ca ești nebun de legat! Cum și cu ce drept sa asfalteze drumurile naționale un drum într-un sat ??? Hai ca te dai deștept,Răspunde repejor măi locație Danut!

 • Văd ca sunt unii care fac postări uitând ca au postat cu amt nume! Bai jegoșilor,o sa îl regretați voi pe Laicu cât de curând! Va făcut o instituție respectată,va scos dintre șobolanii din Copou ,a avut grija sa aibă anual buget cât toți directorii foști drdp ani de zile! Oricum a dat clasă,v-a dar ceată ! Fii tare dle director și sunt convins ca in curând te vei întoarce înapoi sa ne conduci cu mult talent și pricepere! Stimă și mulțumiri pentru tot ce ai făcut!

 • Văd ca sunt unii care fac postări uitând ca au postat cu amt nume! Bai jegoșilor,o sa îl regretați voi rpe Laicu cât de curând! Va făcut o instituție respectată,va scos dintre șobolanii din Copou ,a avut grija sa aibă anual buget cât toți directorii foști drdp ani de zile! Oricum a dat clasă,v-a dar ceată ! Fii tare dle director și sunt convins ca in curând te vei întoarce înapoi sa ne conduci cu mult talent și pricepere! Stimă și mulțumiri pentru tot ce ai făcut!

 • Mai sau mă sindicatule,nu cred ca Laicu a trezit comunicarea la 5 dimineața sa ii scrie Comunicate tehnice,argumentate ! Dar cu siguranța Laicu s-a trezit matinal sa ii poată da o MUUUUYYYYYEEEEE dnei secretare care se vede soacra de derftor! Ha,ha,ha….

 • Pentru :vecinii
  Mai omule doar nu vrei sa il invat eu cum sa faca un proiect legal sa asfalteze o bucata de drum !!!! Eu cred ca avea subordonati profesionisti nu ???
  Daca era un om gospodar si cu buna vointa facea treaba frate !!!!
  Dar NU ESTE COMPETENT !!!!!!

  Si merita sa fie dat afara !!!

 • Cum sa te consideri un specialist cand abia ai reusit sa termini facultatea la 40 de ani? Cum sa te consideri specialist cand foloseai masinile institutiei la campania electorala? Pana la urma ai fost demis ca directorul de drept a intors in instanta demiterea nelegala facuta de pesedele. Consiliul de administratie te-a demis cu art 65 lit e.Ai fost un impostor pus de partid. Tot ce a mai ramas sunt ragetele pe facebook.
  Sunt curios cum arata platile pe contractul ala. Cum arata inregistrarile ambientale oare cand vorbeai despre contract? Oare angajatii implicati in contract n-au ceva inregistrari? Vezi de treaba si de pahar. Ai fost un muc pe meseria asta.

 • Personal țin să-i mulțumesc prietenului meu Cătălin Urtoi, care s-a mișcat repede la București și a obținut așa de repede demiterea lui Laicu și la sugestia mea. Să sperăm că organele de anchetă se vor mișca la fel de repede și Laicu va petrece Crăciunul în pușcărie ! DOAMNE AJUTĂ ! LAICU LA PUȘCĂRIE !

 • Important de știut este că, nu a fost demis ci contractul de muncă a încetat de drept. Asta înseamnă că nu mai are nici un drept după această dată si nici nu poate fi sancționat disciplinar.

 • Specimene ca Mugel Laicu cu mecla de maimutoi si creer de bovina , incult , alcoolist , obsedat sexual , a fost folosit de clanurile Stanciu , Ostaficiuc , Nichita si Maricei Popa sa aduca spaga la PSD si sa stearga cu el WC . Iar Potaia se gudura ca un mare politician si va merge cu dosarul BICAZ si alte hotii direct la Rahova ! Asa va intra in istoria DRDP Iasi cel mai prost si mai incompetent director politician PSD ! Dispari javra jegoasa ca ai distrus colextivul , miroase a hoit in urma ta , handicapatule !

 • Dedy, lasă, să nu fie sancționat disciplina ci PENAL. Ca la cat a urlat la oameni, la ce presiuni a facut, amenintari, ce mai conteaza ca il sancționează disciplinar cu 10% din salar? Sa plăteasca conform legii pt DN15 dar si pt 24C, unde s-a furat balastul. Si nu numai astea, sunt muuuulte. Ar fi bine sa dispara, odata cu el, si toti lingaii PSD-iști și toate matracucele alea care nu știu altceva decat sa umble cu coada sus prin regionala.

 • Solicit DIICOT, ITM, DNA sa verifice ultimele angajari efectuate la DRDP IASI in mandatul lui Laicu. Cate pile si spagi mari s-au luat si au fost directionate catre partidul suprem. Cum au fost angajati pe posturi persoane care nu au diplomele aferente. Speram pana la jumatatea lunii ianuarie toti politrucii angajati sa dispara. Clanulurile din DRDP IASI sa disprara!!!

 • Cu asemenea politruci ca Laicu , analfabeti , neprofesionisti , spagari , hoti , alcoolisti si fara familie si copii , fara umanitate si interes national , gen Dragnea , Dancila si tot PSD , raminem la coada Europei . Sa recuperam banii , facem curatenie si sa pornim cu oameni competenti si cinstiti ! Doamne ajuta !

Adauga un comentariu