Eveniment-Social

Directorul Centrului de Cercetare RAMTECH din cadrul UAIC Iași a discutat despre extinderea competitivității, activitatea de cercetare din cadrul centrului, dar și despre activitatea din cadrul Senatului UAIC, în Studioul BZI LIVE – FOTO, VIDEO

Publicat: 27 apr. 2021
Dr. Sorin Tascu, director al Centrului de Cercetare RAMTECH (Research Center on Advanced Materials and Technologies) din cadrul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" (UAIC) din Iaşi a venit în Studioul BZI LIVE

Marţi, 27 aprilie 2021, la ora 15.00, în Studioul BZI LIVE a fost programată o ediţie despre proiecte şi realităţi din cercetarea românească. Totul alături de cercetător ştiinţific II dr. Sorin Tascu, director al Centrului de Cercetare RAMTECH (Research Center on Advanced Materials and Technologies) din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iaşi. De precizat că RAMTECH are drept scop extinderea competitivităţii, prin crearea unui grup de experţi de înalt nivel ştiinţific focalizat pe domenii de cercetare care până acum nu au fost abordate teoretic şi experimental. Astfel, alături de acesta au fost abordate aspecte ce ţin de: activitatea de cercetare din cadrul centrului RAMTECH, proiecte de Cercetare în derulare, competiţii viitoare de granturi de cercetare, activitate în cadrul Senatului UAIC şi a Comisiei de Cercetare a Senatului, din care face parte cercetător ştiinţific II dr. Sorin Tascu.

Cercetător ştiinţific II dr. Sorin Tascu are activitate de Cercetare în domeniul materialelor cu aplicaţii în optică neliniară, optică integrată, comunicaţii cuantice şi Fizică materialelor

Cercetător ştiinţific II dr. Sorin Tascu are activitate de Cercetare în domeniul materialelor cu aplicaţii în optică neliniară, optică integrată, comunicaţii cuantice şi Fizică materialelor. Pe de altă parte, 2016 şi până în prezent face parte din Centrul de Cercetare RAMTECH, Departamentul Interdisciplinar Ştiinţe, Institutul de Cercetări Interdisciplinare ICI-UAIC, în calitate de coordonator al Centrului de Cercetare RAMTECH. Din 2020 este Director al Centrului de Cercetare RAMTECH. Din 2017 este cadru didactic asociat, Facultatea de Fizică, Universitatea ” Cuza”.

Până în prezent, activitatea de cercetare a invitatului din Studioul BZI LIVE s-a materializat prin 50 articole cotate ÎŞI şi indexate Web of Science, 10 lucrări indexate în baze de date internaţionale, participarea la 10 conferinţe internaţionale în calitate de invitat, participarea la peste 60 conferinţe ştiinţifice internaţionale, 498 de citări (exclus autocitările) în reviste ştiinţifice indexate WoS. Acesta are un indice Hirsch h=14 (conform ÎŞI Clarivate Analitics). Pe de altă parte, are colaborări internaţionale pe tematici de cercetare comune cu grupuri din Franţa, Germania, Anglia, Italia, Rusia, Tunisia.

Adauga un comentariu