BZI LIVE

Ediţie BZI LIVE despre un domeniu special şi cercetări legate de ceea ce s-a întâmplat inclusiv acum milioane de ani alături de conf. univ. dr. Viorel Ionesi, Facultatea de Geografie şi Geologie din cadrul Universităţii „Cuza” Iaşi

Publicat: 15 iul. 2021
Conf. univ. dr. Viorel Ionesi este custode al Muzeului de Paleontologie de la UAIC

Vineri, 16 iulie 2021, începând cu ora 15.00, în Platoul BZI LIVE este programată o emisiune despre un domeniu special şi cercetări legate de ceea ce s-a întâmplat inclusiv acum milioane de ani alături de conf. univ. dr. Viorel Ionesi, Facultatea de Geografie şi Geologie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) Iaşi.

Acesta este implicat în cercetări şi activitate didactică, inclusiv în teren cu studenţii, pe segmentul paleontologiei (ştiinţa care studiază fiinţele, plante şi animale, precum şi resturile şi urmele activităţii de viaţă ale organismelor care au trăit de-a lungul timpului geologic din momentul apariţiei vieţii. Acesta include studiul fosilelor pentru clasificarea organismelor şi studiul interacţiunilor între ele şi mediile lor), Geologie fizică, Micropaleontologie, Micropaleontologie aplicată, Hidrogeologie, Didactica Geologiei, Practică geologică, Geologia mediului, Geotehnica, Geologie inginerească şi ambientala, Elemente de geotehnica şi protecţie antiseismică a construcţiilor. Că domenii de interes ale acestuia pot fi enumerate: Geologia şi biostratigrafia depozitelor sarmatiene din Platforma Moldovenească, Foraminifere cretacice şi terţiare din Flişul extern al Carpaţilor Orientali, Hidrogeologia formaţiunilor hidrogeologice din Platforma Moldovenească şi Platforma Barladului. În 2007, conf. univ. dr. Viorel Ionesi a luat Premiul „Dan Patrulius” al Societăţii Paleontologilor din România pentru lucrarea: Ionesi L., Ionesi Bâca, Roşca, V., Lungu A., Ionesi V. (2005) „Sarmaţianul mediu şi superior de pe Platforma Moldovenească” şi în 2008 – Premiul „Gheorghe Munteanu Murgoci”, pentru lucrarea: Ionesi V. „Sarmaţianul dintre valea Şiretului şi valea Somuzului Mare”.

Conf. univ. dr. Viorel Ionesi este custode al Muzeului de Paleontologie de la UAIC

Conf. univ. dr. Viorel Ionesi este custode al Muzeului de Paleontologie de la UAIC. Acesta cuprinde colecţii paleontologice de importanţă majoră, unicate pe plan naţional şi chiar continental. Vom menţiona aici colecţia de moluşte neogene a lui Cobalcescu (1883), colecţiile de amoniţi şi nautiloidee triasice din Dobrogea ale lui I. Simionescu, cea de cefalopode jurasice a aceluiaşi autor, colecţiile de mactre ale lui N. Macarovici, precum şi colecţiile de Aptychus din Malm – Neocomianul carpatic ale lui I. Turculeţ şi C. Grasu (1964-2000). Valoarea acestor colecţii reiese şi din interesul major pe care îl au în mediile ştiinţifice internaţionale. Astfel, cercetători de pe toate meridianele Globului, din America şi până în Siberia şi Japonia au venit să le consulte, să-şi clarifice argumentarea interpretărilor şi viabilitatea concluziilor. În afară de materialul fosil original, din România, Muzeul păstrează şi colecţii achiziţionate sau primite, prin schimb, din străinătate. Astfel, există: colecţia Krantz, achiziţionata din Germania încă din 1888 de către Gr. Cobalcescu şi care cuprinde peste 3.580 taxoni de plante şi animale fosile, apoi sunt colecţiile Grossouvre cu 95 taxoni, Penecke cu 340 taxoni, colecţia de „Scoici marine”- cu peste 500 taxoni etc. Toate acestea au o mare valoare didactică şi ştiinţifică.

Adauga un comentariu