Eveniment-Social

Educaţia privită ca prioritate pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030

Publicat: 01 iun. 2020

Sistemul de educație românesc trebuie să răspundă nevoii presante de introducere a conceptelor Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030, introducerea metodelor pedagogice care îi pregătesc corespunzător pe cei care învață și să stimuleze instituţiile conexe să includă în structurile lor de management principiile sustenabilității. Educația este atât un tel în sine, cât și un mijloc de a atinge toate celelalte ODD-uri. Ea nu este doar o parte integrantă a dezvoltării durabile, ci și un factor cheie favorizator al acesteia. De aceea, educația reprezintă o strategie esențială în urmărirea ODD-urilor.

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă reflectă clar această viziune privind importanta unei reacții educaționale adecvate. Educația este formulată explicit ca un obiectiv de sine stătător – Obiectivul 4 de Dezvoltare Durabilă. Numeroase ținte legate de educație și indicatori sunt de asemenea incluse în alte ODD.

Pentru a crea o lume mai sustenabilă și pentru a ne angaja la problemele legate de sustenabilitate descrise în ODDuri, elevii şi studenţii trebuie să devină factori de schimbare pentru sustenabilitate. Ei au nevoie de cunoștințe, aptitudini, valori și atitudini care să-i împuternicească să contribuie la dezvoltarea sustenabilă. De aceea, educația este crucială în realizarea dezvoltării durabile. 

Toate instituţiile educaționale trebuie să considere responsabilitatea lor de a trata intensiv problemele dezvoltării sustenabile, de a promova dezvoltarea competenţelor sustenabilității și de a dezvolta rezultate specifice ale învățării pentru toate ODD-urile. De aceea, este vital nu numai să se includă conținuturi legate de ODD în programele școlare, ci și să se folosească pedagogia transformativă orientată către acţiune.

Despre Agenda 2030 şi procesul de implementare în România

În septembrie 2015, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă care prevede un cadru de acțiune pentru eradicarea sărăciei și a inegalităților la nivel mondial, prin promovarea unei dezvoltări echitabile și incluzive, fundamentată pe respectarea drepturilor omului. Cele 17 obiective pentru dezvoltare durabilă (ODD), ca parte integrantă a Agendei 2030, constituie fundamentul pentru cooperarea internațională în vederea stimulării creșterii economice incluzive și progresului în toate sectoarele vieții economice și sociale și protejării mediului înconjurător.

Implementarea și succesul Agendei 2030 depind de strategiile pentru dezvoltare durabilă și planurile de acțiune ale propriilor țări și pe parteneriatele pe care acestea vor reuși să le încheie

 

Disclaimer

Articole sunt prezentate în cadrul proiectului > de promovare a Agendei 2030 la nivelul judeţului Iaşi, implementat de Asociaţia Om Bun, în perioada 12 mai – 12 noiembrie, finanţat de Comisia Europeană, prin intermediul proiectului Shaping Fair Cities, SFC/99/2020.

Acest articol a fost produs cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conţinutul intră în responsabilitatea Asociaţiei Om Bun şi nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene. 

 

Sursa: Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi Departamentul de Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României

 

Adauga un comentariu