Eveniment-Social

Elevii ieșeni de clasa a VIII-a susțin zilele acestea probele de aptitudini și pe cele de limbă modernă sau maternă. Ce schimbări au survenit în desfășurarea acestora

Publicat: 19 mai 2022
elevi care sustin un test
Admiterea la liceu în 2022 va arăta diferit faţă de anii precedenţi, deoarece candidaţii la probele de aptitudini şi la cele de limbă modernă sau maternă vor avea numele anonimizate

În județul Iași, 866 de elevi de clasa a VIII-a susțin, până pe 20 mai, probleme scrise și orale pentru limbi moderne. Dintre aceștia, 759 susțin testarea la limba engleză, 55 la limba germană și 52 la limba franceză. De asemenea, 1119 de elevi susține probele de aptitudini.

Elevii ieșeni care doresc să urmeze cursurile unui liceu teologic trebuie mai întâi să treacă cu brio de interviu, în urma căruia vor primii calificativ admis/respins, pentru toate specializările de la profilul teologic. De asemenea, au o probă de verificare a cunoștiințelor religioase, care constă în calcularea, cu două zecimale, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina religie din clasele V-VIII, pentru admiterea la profilul teologic, seminariile/colegiile/liceele teologice baptiste, romano-catolice, greco-catolice, romano-catolice de limba maghiară, reformate, unitariene, penticostale, adventiste și musulmane. În schimb, pentru seminariile/colegiile/liceele teologice ortodoxe, se dî o lucrare scrisă la disciplina religie. Elevii care participă la probleme de aptitudini pentru admiterea la liceele teologice vor afla rezultatele finale în data de 8 iunie 2022.

1119 de elevi din județul Iași vor susține probele de aptitudini pentru admiterea la liceu

Admiterea la liceu în 2022 va arăta diferit faţă de anii precedenţi, deoarece candidaţii la probele de aptitudini şi la cele de limbă modernă sau maternă vor avea numele anonimizate.

Probele au început miercuri, 18 mai 2022, şi se vor desfăşura până vineri, 20 mai 2022. Elevii vor primi rezultatele iniţiale pe luni, 23 mai.

La nivelul județului Iași, 866 de elevi susțin probele scrise și orale pentru limbi străine, 759 la limba engleză, 55 la limba germană și 52 la limba franceză, iar 1119, probele de aptitudini. Pentru proba de limbă maternă nu s-a înscris niciun elev.

„Comisiile de admitere din centrele stabilite de comisia de admitere județeană/a Municipiului București pentru organizarea probelor de aptitudini/verificare de cunoștințelor de limbă modernă sau maternă vor informa candidații că datele personale: numele, inițială/inițialele tatălui și prenumele vor fi publicate în formă anonimizată (coduri)”, conform precizării Ministerului Educației.

Codurile le vor fi distribuite candidaților, pe bază de semnătură, la susținerea probei, după cum se arată în document:

„Codurile candidaților participați la probele de aptitudini/probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă sunt alocate de către comisiile de admitere din centrele menționate, conform unui algoritm stabilit de către acestea și sunt distribuite candidaților, pe bază de semnătură, la susținerea probei”.

Calendarul desfăşurării probelor de aptitudini

În perioada 11-13 mai 2022, s-au eliberat/transmis anexele fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini. În intervalul 16-17 mai 2022, s-au făcut înscrierile pentru probele de aptitudini, urmând ca acestea să se desfășoare în perioada 18-20 mai 2022. Pe 23 mai 2022, elevii de clasa a VIII-a care au ales să susțină aceste probe vor primi rezultatele și se va face depunerea contestațiilor, dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor.

Pe 27 mai, vor fi comunicate rezultatele finale, în urma contestațiilor. Totodată, se va realiza transmiterea, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată. Pe 8 iunie 2022, se va efectua transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin activarea rapoartelor specifice în aplicația informatică centralizată. Se va realiza actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați, în aplicația informatică centralizată.

Pe 30 iunie 2022 are loc transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date județene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.

Pe 1 iulie 2022 se face validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată. Pe 4 iulie 2022 are loc ridicarea/transmiterea de la liceele vocaționale a fișelor de înscriere ale candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini. Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, precum și candidaților care au fost admiși dar care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut, li se poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial, fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea participării la repartizarea computerizată. Transmiterea, în format electronic, către Centrul național de admitere a listei candidaților declarați admiși, în fiecare județ, la clasele pentru care s-au susținut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.
Adauga un comentariu