Economic Local

Fermierii din Iași pot solicita fonduri europene de 57 de milioane de euro pentru agricultură. Lista proiectelor care se depun la AFIR, în luna iunie

Publicat: 10 iun. 2020
Fermierii din Iași pot obține fonduri europene în valoare de 57 de milioane de euro de la AFIR prin intermediul sesiunilor de finanțare deschise în luna iunie
Fermierii din Iași pot obține fonduri europene în valoare de 57 de milioane de euro de la AFIR

Fermierii din Iași au la dispoziție fonduri nerambursabile de 57 de milioane de euro pentru investițiile din domeniul agricol. Luna aceasta vor fi deschise trei noi sesiuni de depunere a proiectelor pentru obținerea fondurilor europene. Fondurile disponibile fermierilor în luna iunie sunt în cadrul a trei submăsuri care se adresează investițiilor în irigații, procesarea/marketingul produselor agricole și sectorul pomicol. O sesiune de depunere a proiectelor este deja deschisă, fiind vorba de submăsura 17.1- Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor- destinată asigurării culturilor de toamnă aferente anului 2019 și aferente culturilor de primăvară pentru anul 2020

Noi fonduri europene sunt alocate în luna iunie, pentru fermierii din Iași care vor să investească în domeniul agricol. Fermierii au la dispoziție fonduri neramburabile în valoare de 75 de milioane de euro în cadrul a trei submăsuri de finanțare. Fondurile de la Uniunea Europeană sunt destinate investițiilor în irigații, procesarea/marketingul produselor agricole și sectorul pomicol. Cele mai multe fonduri vor fi alocate submăsurii 4.3- Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole și silvice – componenta irigații. Suma alocată este de 43.700.259 euro.

Fermierii din Iași pot accesa un milion de euro pentru fiecare proiect depus pentru modernizarea sistemului de irigații

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de restructurare a modului de administrare și utilizare a infrastructurii de acces și de adaptare a infrastructurii de acces la noua structură agricolă și forestieră, precum și folosirea eficientă a infrastructurii utilizabile. Beneficiarii sunt organizații/federații ale utilizatorilor de apă, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole în conformitate cu legislația în vigoare. Federațiile Organizațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații pot depune cereri de finanțare numai în măsura în care sunt deținători de infrastructura secundară de irigații preluată prin protocol/proces verbal de predare-primire/alte documente. Fermierii din Iași pot obține un milion de euro pentru fiecare proiect eligibil la finanțare. Sprijinul nerambursabil va fi de 100 la sută din totalul cheltuielilor eligibile și va fi pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune (SPP).

Fonduri europene pot fi accesate și de fermieri care vor să dezvolte afaceri agricole cu activitate de procesare a produselor agricole

O altă sesiune de finanțare ce va fi deschisă luna aceasta este în cadrul submăsurii 4.2- Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole. Fondurile europene disponibile anul acesta sunt de 12 milioane de euro, iar proiectele pot fi depuse de întreprinderi, cooperative, grupuri de producători. Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea întreprinderilor care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene, cu excepția produselor pescărești.

Suma maximă obținută de un beneficiar din Iași pentru investiții în afaceri cu fonduri europene este 2,5 milioane de euro

Sprijinul nerambursabil va fi de 50 la sută din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative sau de 40 la sută pentru alte întreprinderi. Fondurile europene ce pot fi accesate prin intermediul fiecărui proiect eligibil sunt de un milion de euro sau 1,5 și 2,5 milioane de euro pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative (cooperative și grupuri de producători) în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat.

Domeniul pomicol este în continuare dezvoltat cu fonduri europene disponibile în cadrul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)

Alte noi fonduri europene pe care pot să le obțină fermierii din Iași sunt pentru înființarea grupurilor de producători în domeniul pomicol. Suma alocată sesiunii de finanțare deschisă în luna iunie, în cadrul submăsurii 9.1a, de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) de 1.985.644 euro. Banii pot fi utilizați pentru îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor pomicole, o mai bună integrare pe piață a producătorilor primari, creșterea veniturilor producătorilor prin comercializarea în comun a producției, dar și pentru crearea și promovarea lanțurilor scurte. Fermierii din Iași au fost interesați de investițiile în domeniul pomicol, până în prezent fiind semnate contracte în valoare de 6 milioane de euro.

Grupurile de producători din Iași au șanse să obțină 100.000 de euro, fonduri europene sută la sută nerambursabile, pentru fiecare proiect eligibil

Pot obține fondurile europene doar grupurile de producători din sectorul pomicol care se încadrează în definiția IMM-urilor și care au fost recunoscute oficial de către autoritatea competentă după 1 ianuarie 2014 și înainte de solicitarea sprijinului. Valoarea sprijinului nerambursabil acordat este 100 la sută public și nu poate să depășească anual 10 la sută din valoarea producției comercializate și 100.000 euro/an. Sprijinul nerambursabil se plătește sub forma unui ajutor forfetar degresiv, în tranșe anuale, pe o perioadă care nu poate depăși cinci ani de la data la care grupul de producători a fost recunoscut.

O sesiune de finanțare deschisă în prezent până în luna noiembrie este în cadrul submăsurii 17.1- Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor

Sprijinul nerambursabil se calculează pe baza producției comercializate anual prin intermediul grupului. În primul an se poate plăti grupului de producători un sprijin calculat pe baza valorii medii anuale a producției comercializate de membrii acestuia, în ultimii trei ani înainte de aderarea la grup. Sprijinul nerambursabil se va acorda ca procent din producția comercializată prin intermediul grupului, respectiv pentru anul I, 10 la sută, pentru anul II, 8 la sută, anul III, 6 la sută, anul IV, 5 la sută și anul V, 4 la sută. O sesiune de finanțare deschisă în prezent până în luna noiembrie este în cadrul submăsurii 17.1- Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor- destinată asigurării culturilor de toamnă aferente anului 2019 și aferente culturilor de primăvară pentru anul 2020.

AFIR atenționează fermierii din Iași cu privire la sursele de informare privind depunerea cererilor de finanțare

Potrivit Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), cererile se vor depune în format electronic pe portalul instituției, iar potențialii beneficiari trebuie să verifice documentele trimise pentru a evita disfuncționalități apărute ca urmare a depunerii unor versiuni mai vechi sau eventual neactualizate, ale documentelor, care, după depunere, generează erori în sistemul electronic automat. Acest fapt duce la blocarea evaluarii proiectului depus în diverse etape. Specialiștii din cadrul AFIR atenționează fermierii să fie atenți la informațiile furnizate de site-urile neoficiale despre fondurile europene pe care le pot accesa.

Adauga un comentariu