Local

Iată cum va arăta autospeciala de la Poliția Animalelor – Galerie Foto

Publicat: 28 ian. 2021
Autospeciala Poliției Animalelor
Autospeciala Poliției Animalelor

În urmă cu câteva luni Guvernul a aprobat printr-o ordonanță de urgență înființarea Poliției Animalelor. Acest serviciu va avea structuri în toate județele din România. Aproximativ 488 de angajați și 88 de medici veterinari vor lucra în cadrul Poliției Animalelor. De asemenea polițiștilor angajați în acest serviciu le vor fi puse la dispoziție autoturisme pentru intervenții. Oamenii legii vor avea dreptul de a intra pe o proprietate privată fără a avea asupra lor un mandat de la judecător. Acest lucru va fi posibil în cazul în care constată că un animal se află în pericol.

Necuvântătoarele care sunt puse în pericol vor putea fi confiscate, polițiștii având acces pe proprietatea unde animalele se află fără a avea mandat eliberat de un judecător.

Prin această ordonanță de urgență a fost modificată 205/2014 de protecție a animalelor, definind care sunt situațiile în care un animal se poate afla în pericol.

a) rănirea sau schingiuirea animalelor;
b) organizarea de lupte între animale sau cu animale;
c) practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive;
d) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea;
e) prezența fără supraveghere, pe căile de circulație publică, a animalelor din speciile ecvine și rumegătoare mari și mici.

În cazul în care polițiștii care se află în exercitarea atribuțiilor de serviciu sesizează faptul că un animal se află într-o situație de pericol vor emite ordin de plasare al acestuia în adăpost. Oamenii legii sesizează existența sitației de pericol al animalului în urma evaluării situației de fapt dar și a stării animalului care reiese din:

a) constatarea directă și consemnarea celor constatate într-un înscris ori înregistrarea celor constatate cu mijloace tehnice;
b) declarațiile persoanelor implicate în activitățile prevăzute la alin.(2) sau ale persoanelor care au asistat la activitățile respective sau au cunoștință despre desfășurarea acestora;
c) înregistrări video sau audio ori fotografii, indiferent de proveniența acestora;
d) înscrisuri, inclusiv cele de natura mesajelor sau postărilor în mediul electronic și/sau de telefonie mobilă;
e) fișa de observație clinică întocmită de un medic veterinar.

Polițistul va semna în mod obligatoriu ordinul de plasare al animalului în adăpost. Acesta va conține obligatoriu mențiunile cu privire la:

a) data, ora și locul unde este emis;
b) numele, prenumele, calitatea și unitatea de poliție din care face parte polițistul care îl emite;
c) date care să asigure identificarea deținătorului animalului, dacă acesta este cunoscut;
d) date care să asigure identificarea animalului pentru care se dispune plasarea în adăpost;
e) descrierea motivelor de fapt care au determinat dispunerea măsurii și indicarea surselor de informare pe baza cărora a fost evaluată situația de fapt;
f) temeiul de drept pentru emiterea acestuia;
g) dreptul de a contesta ordinul de plasare în adăpost a animalului, termenul de exercitare a acestui drept și instanța la care se poate depune contestația.

Deținătorul va putea constesta ordinul de plasare al animalului în adăpost în condițiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004. Animalul va fi considerat abandonat în condițiile în care deținătorul nu a contestat în termenul care este prevăzut de lege ordinul de plasare în adopție.

De asemenea pentru a verifica sesizările cu privire la animalele care se află în pericol dar și cu scopul de a cunoaște de fapt situația, oamenii legii au permisiunea de a intra în domiliul sau reședinta oricărei persoane fizice fără a primi acordul acesteia. De asemenea nici în cazul persoanelor juridice nu se face rabat. Polițiștii pot pătrunde pe o proprietate privată fără a avea acordul reprezentantului legal al avestuia. Desigur, toate aceste acțiuni sunt bazate pe informațiile aflate la dispoziția oamenilor legii.

 

Comentarii
Adauga un comentariu