Economic Local

Ieșenii care derulează afaceri trebuie să obțină viza anuală de la Agenția pentru Protecția Mediului Iași, altfel riscă suspendarea activității

Publicat: 21 iul. 2020
Viza anuală de la Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Iași, document obligatoriu pentru ieșenii cu afaceri
Ieșenii care vor ca și în anul 2020 să poată derula afacerile trebuie să obțină acest document de la Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Iași

Ieșenii care vor ca și în anul 2020 să poată derula afacerile trebuie să obțină acest document de la Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Iași. Toți operatorii economici din Iași care desfășoară activități în baza autorizațiilor de mediu/autorizațiilor integrate de mediu pot obține viza anuală începând cu jumătatea lunii iulie 2020. Astfel, titularii autorizațiilor/autorizațiilor integrate de mediu valabile, emise începând cu data de 10 septembrie 2019, au obligația de a solicita la APM Iași viza anuală în baza unei documentații

Ieșenii care vor ca și în anul 2020 să poată derula afacerile trebuie să obțină acest document de la Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Iași. Toți operatorii economici din Iași care au obținut avizele de mediu începând cu 10 septembrie 2019 sunt obligați să obțină viza anuală. Nedepunerea în termen a documentației solicitate de APM Iași conduce la suspendarea autorizației pe o perioadă echivalentă cu perioada de întârziere față de termenul legal impus. Solicitarea de aplicare a vizei anuale la APM Iași se face cu maximum 90 de zile și minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține.

Documentele pe care trebuie să le depună ieșenii sunt cererea-tip, raportul anual de mediu și/sau raportările menționate în actele de reglementare

În cazul în care autorizația pe care acesta o deține a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială. Documentele pe care trebuie să le depună ieșenii sunt cererea-tip, raportul anual de mediu și/sau raportările menționate în actele de reglementare, după caz. Pentru evitarea dublării raportărilor, titularul va menționa în cerere numărul de înregistrare și data la care a depus la APM Iași rapoartele solicitate prin autorizația/autorizația integrată de mediu. În cazul raportărilor efectuate în sistem electronic, titularul va menționa data la care a încărcat datele în sistem.

Ieșenii trebuie să obțină viza anuală de la Agenția pentru Protecția Mediului Iași, altfel riscă suspendarea activității

De asemenea, ieșenii care vor viza anuală  trebuie să mai depună declarația pe propria răspundere prin care desfășoară activitatea în aceleași condiții pentru care a fost emisă autorizația/autorizația integrată de mediu și că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condițiile stabilite prin autorizație, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. Ieșenii sunt obligați să achite tariful de 100 de lei pentru autorizațiile de mediu și 300 de lei pentru autorizațiile integrate de mediu. Cererea-tip pe care trebuie să o completeze ieșenii poate fi găsită pe site-ul APM Iași.

Avizele de mediu se obțin de la Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Iași în cel mult 45 de zile de la depunerea documentelor

Cei care au depus în ultimele 6 luni cererile necesare obținerii avizului de mediului de la APM  Iași pentru diverse activități au primit 36 de avize de mediu. Pentru a obține documentul de la APM Iași trebuie depuse toate documentele online pe site-ul instituției, urmând ca în termen de maximum 45 de zile solicitanții să obțină actul necesar doar dacă îndeplinesc condițiile impuse de lege. Printre documentele din dosarul ce va fi depus online se află cererea pentru eliberarea autorizației de mediu, dovada că a făcut publică solicitarea prin cel puțin una dintre metodele de informare, planul de situație și planul de încadrare în zonă a obiectivului.

Ieșenii au depus 26 de reclamații la Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Iași, în perioada ianuarie-iunie 2020

Ieșenii au reclamat contructorii care nu respectă legislația și poluează mediul, dar și pe cei care aruncă gunoaiele oriunde în oraș sau fac gălăgie din cauza lucrărilor de amenajare din locuințe. Ieșenii nemulțumiți au solicitat controale ale specialiștilor în mai multe zone din apropierea Iașului, dar și în comune mai îndepărtate din județ. Majoritatea reclamațiilor depuse la APM Iași au fost redirecționate către Garda Națională de Mediu-Comisariatul Județean Iași. În anul 2020, comisarii de mediu din cadrul Gărzii Naționale de Mediu (GNM)- Comisariatul Județean Iași, instituția cu drept de control în acest domeniu, au efectuat controale și au aplicat amenzi de aproximativ 50.000 de lei pentru depozitarea deșeurilor în locuri nepermise, iar valoarea totală a amenzilor este 730.500 de lei.

Adauga un comentariu