Local

În atenția elevilor, părinților și profesorilor. Care sunt scenariile de funcționare în școlile și liceele din județul Iași, începând cu data de 5 mai

Publicat: 29 apr. 2021
copii cu ghiozdan pe spate merg la școală
CJSU a emis Hotărârea numărul 87 privind scenariile în care vor funcționa școlile din 5 mai.

Joi, 29 aprilie, Comitetul Județean pentru Situaţii de Urgenţă a emis Hotărârea numărul 87 privind scenariile în care vor funcționa școlile săptămâna viitoare.

Textul integral al hotărârii:

„Comitetul Județean pentru Situații de Urgentă Iaşi, constituit prin Ordinul nr. 119/11.03.2021 al Prefectului județului Iaşi, întrunit în sedință extraordinară în data de 29.04.2021;

În temeiul art. 22, lit. b din O.U.G. nr. 21/15.04.2004, privind Sistemul Național de Management al Situaților de Urgență, aprobată prin Legea nr. 15/28.02.2005, cu completările și modificările ulterioare, a H.G. nr. 1491/09.09.2004 privind aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;

Având în vedere Ordinul comun Nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activitătii în cadrul unitățjlor/instituților de învățământ în condiții de sigurantă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;

Având în vedere Ordinul comun nr. 3459/280/2021 privind modificarea ordinului Ministrului Educației şi al Ministrului sănătățji Nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activitătii în cadrul unitățlor/instituților de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;

Având în vedere Analiza privind incidența cumulată a cazurilor de COVID-19 în ultimile 14 zile la nivelul județului laşi, realizată de Direcția de Sănătate Publică Iaşi;

Având în vedere propunerile consiliilor de administrație ale unităților de învățământ din UAT-urile in care se modifică incidența față de hotărârea anterioară și avizele Inspectoratului Scolar Județean laşi cu nr. 3932/29.04.2021 şi cel al Directiei de Sănătate Publică laşi cu nr. 3931/29.04.2021, emite prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1(1) Se aprobă scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar din județul Iaşi, începând cu data de 05.05.2021, conform anexei la prezenta hotărâre.

(2) Inspectoratul Şcolar Județean Iaşi are obligația de a comunica prezenta hotărâre tuturor unităților de învățământ preuniversitar din județul Iaşi, în vederea ducerii la îndeplinire.

Art.2 Scenariul de functionare poate fi modificat săptămânal în funcție de evoluția epidemiologică de la nivelul unității administrativ-teritoriale.

Art.3 Inspectoratul pentru Situații de Urgentă „Mihail Grigore Sturdza” al județului Iaşi, prin Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judetean pentru Situații de Urgentă laşi va transmite prezenta hotărâre membrilor Comitetului Judetean pentru Situatții de Urgență lași și tuturor autorităților publice locale din judetul lași.”, se arată în Hotărârea nr. 87.

Puteți citi lista scenariilor de funcționare propuse de consiliile de administrație ale unităților de învățământ din rețeaua școlară a județului Iași AICI și AICI .

Adauga un comentariu