Eveniment-Social

Începe admiterea de toamnă la USAMV Iași

Publicat: 04 sept. 2020

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USAMV) va începe de luni, 7 septembrie admiterea pentru cele patru facultăți, care oferă studii universitare de licență cu recunoaștere europeană, pentru 16 specializări din topul cerințelor pieței muncii.

Admiterea de toamnă la USAMV Iași va începe luni, 7 septembrie. Câte locuri sunt disponibile

Pentru admiterea din septembrie 2020, absolvenții de liceu au la dispoziție 184 locuri, dintre care 62 locuri sunt cu finanțare de la buget, iar 122 locuri sunt cu taxă.

Pentru a veni în sprijinul candidaților și a familiilor acestora, conducerea Universității a eliminat taxa de înscriere, decizia fiind unică în mediul universitar ieșean.

În perioada 07 – 10 septembrie 2020, va avea loc înscrierea candidaților pentru admiterea la domeniile Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală, Ingineria produselor alimentare, Ingineria mediului, Biotehnologii, Biologie și Medicină Veterinară, atât online, AICI, cât și la sediul facultăților. Reamintim că, admiterea la toate specializările facultăților USAMV, se face pe baza notelor obținute la probele de Bacalaureat (Nota de la proba scrisă de Limba și literatura română – 50%, Nota de la o altă probă scrisă, la alegerea candidatului – 50%).

Toți studenții USAMV Iași beneficiază de numeroase facilități, condiții moderne de studiu, baze de practică proprii situate în mai multe regiuni ale țării, ateliere de microproducție pentru bere, procesare lapte, procesare carne, patiserie și panificație, cazare în campusul studențesc format din cămine dotate cu săli de bucătărie și cu spălătorie precum și de o bază sportivă completă la care au acces gratuit.

Pentru tinerii interesați de studiile de masterat la USAMV este important de precizat că înscrierea este prevăzută în același interval de 7 – 10 septembrie, urmând ca interviul să aibă loc online pe data de 11 septembrie. Numărul de locuri la masterat este de 67, dintre care 42 locuri sunt cu finanțare de la buget, iar 25 cu taxă.

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi organizează o nouă sesiune de admitere în septembrie

Începând de luni, 7 septembrie 2020, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează, la facultățile unde au rămas locuri disponibile după admiterea din iulie, o nouă sesiune de înscrieri la admiterea la studii de licență și master.

În total, pentru studiile de licență vor fi scoase la concurs 1629 de locuri: 1529 de locuri pentru candidații români (210 locuri la buget și 1319 locuri la taxă), 19 locuri la buget pentru absolvenții de licee situate în mediul rural, 2 locuri la buget pentru candidații etnici romi și 100 de locuri pentru candidații români de pretutindeni (75 de locuri la buget fără bursă și 25 de locuri la taxă).

Pentru admiterea la studii de master, 13 facultăți din cadrul UAIC vor scoate la concurs 1041 de locuri: 929 de locuri pentru candidații români (188 de locuri la buget și 741 de locuri la taxă), 112 locuri pentru candidații români de pretutindeni (6 locuri la buget, cu bursă, 73 de locuri la buget, fără bursă și 33 de locuri cu taxă).

Cinci specializări din cadrul masteratului didactic. Câte locuri sunt scoase la concurs

O noutate a acestei sesiuni de admitere o reprezintă oportunitatea oferită candidaților de a se înscrie la una dintre cele 5 specializări din cadrul masteratului didactic: biologie, educaţie fizică şi sport, fizică, geografie, teologie ortodoxă. Pentru masteratul didactic sunt scoase la concurs 50 de locuri, la buget, fiind organizat la forma de învăţământ cu frecvenţă. Programul se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă care doresc să se orienteze către cariera didactică. Absolvenţii cu diplomă de licenţă se pot înscrie la masterul didactic din acelaşi domeniu fundamental, corespunzător specializării dobândite prin studiile de licenţă.

La Facultatea de Drept (studii de licență), Facultatea de Educație Fizică și Sport (studii de licență și master) și Facultatea de Informatică (studii de licență și master) nu se organizează admitere în această sesiunea, întrucât au fost ocupate toate locurile în sesiunea din iulie.

Condiţiile de admitere, lista completă a specializărilor şi alte informaţii privind admiterea din sesiunea septembrie 2020 la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pot fi găsite AICI!

Adauga un comentariu