Eveniment-Social

Începe admiterea la facultățile USAMV Iași, fără taxă

Publicat: 09 iul. 2020
ALT=
USAMV Iași va începe noul an universitar pe 14 septembrie, cu o ceremonie specială

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USAMV) va începe de luni, 13 iulie admiterea pentru cele patru facultăți, care oferă studii universitare de licență cu recunoaștere europeană, pentru șaptesprezece specializări din topul cerințelor pieței muncii.

USAMV Iași, admiterea la facultăți va fi fără taxă

Pentru admiterea din iulie 2020, absolvenții de liceu au la dispoziție 955 locuri, dintre care 650 locuri sunt cu finanțare de la buget, 305 locuri sunt cu taxă. Tot cu finanțare de la buget mai sunt încă 25 de locuri prevăzute pentru absolvenții liceelor din mediul rural.

Pentru a veni în sprijinul candidaților și a familiilor acestora, conducerea Universității a eliminat taxa de înscriere, decizia fiind o premieră în România și unică în mediul universitar ieșean.

În perioada 13 – 24 iulie 2020, va avea loc înscrierea candidaților pentru admiterea la domeniile Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală, Ingineria produselor alimentare, Ingineria mediului, Biotehnologii, Biologie și Medicină Veterinară, atât online, pe http://admitere.uaiasi.ro/, cât și la sediul facultăților.

Cum se face admiterea la toate specializările

Reamintim că, admiterea la toate specializările facultăților USAMV, se face pe baza notelor obținute la probele de Bacalaureat (Nota de la proba scrisă de Limba și literatura română – 50%, Nota de la o altă probă scrisă, la alegerea candidatului – 50%). De asemenea, conform metodologiei, în perioada 25 – 29 iulie, va avea loc înmatricularea candidații declarați admiși.
Toți studenții USAMV Iași beneficiază de numeroase facilități, condiții moderne de studiu, baze de practică proprii situate în mai multe regiuni ale țării, ateliere de microproducție pentru bere, procesare lapte, procesare carne, patiserie și panificație, cazare în campusul studențesc format din cămine dotate cu săli de bucătărie și cu spălătorie precum și de o bază sportivă completă la care au acces gratuit.

Pentru tinerii interesați de studiile de masterat la USAMV este important de precizat că admiterea continuă până pe 17 iulie, dacă actele sunt depuse online și până pe 19 iulie pentru cei care vor depune dosarul la sediul facultăților, urmând ca interviul să aibă loc online pe data de 20 iulie.

La USAMV Iași, admiterea la masterat

La USAMV Iași a început admiterea la masterat. Admiterea pentru studiile de masterat, din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași, a început luni, 6 iulie, înscrierea putând fi realizată atât la sediul facultăților cât și online. Astfel, perioada de înscriere a candidaţilor la admiterea din sesiunea iulie 2020 este 6-19 iulie 2020 în cazul depunerii actelor la sediul facultăţii şi 6-17 iulie 2020 în situaţia înscrierii online.

În ceea ce privește numărul de locuri la studiile de masterat, trebuie precizat că absolvenții de facultate au la dispoziție 555 de locuri, dintre care 440 sunt locuri la buget. Admiterea candidaţilor la studiile universitare de masterat se face prin concurs, criteriile de departajare fiind proba de interviu la sediul universităţii sau online, cu aprecierea prin ”admis” sau ”respins” și rezultatele obţinute la examenul de finalizare a studiilor de licenţă.

Taxa de înscriere a fost eliminată

Noutatea Admiterii 2020 este aceea că la USAMV Iași s-a eliminat taxa de înscriere, decizia fiind o premieră în România. La Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iași, studiile de masterat au o durată de patru semestre, integrează mai multe domenii de specializare şi urmăresc aprofundarea sau extinderea competenţelor în aceste domenii. Masteratul se încheie cu o disertaţie în baza căreia, după promovare, absolvenţii primesc ”diploma de master”.

”Un candidat poate participa concomitent la concurs pentru admiterea la mai multe masterate din aceeaşi instituţie sau din instituţii diferite de învăţământ superior, în condiţiile stabilite de Senatul Universităţii, dar poate fi admis la o singură specializare pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat”, a declarat prof. univ. Dr. Costel Samuil prorectorul cu activitatea didactică a USAMV Iași.

În ceea ce privește admiterea la studiile de licență, înscrierea este programată pentru perioada 13 – 24 iulie 2020. Numărul total de locuri aprobat de către Ministerul Educației și Cercetării pentru absolvenții de liceu este de 955, dintre care 650 locuri sunt cu finanțare de la buget, iar 305 locuri sunt cu taxă. Important de precizat este faptul că 25 de locuri de la buget sunt prevăzute pentru absolvenții liceelor din mediul rural.

Adauga un comentariu