Eveniment-Social

Inspectoratul Școlar Județean Iași evaluează și monitorizează calitatea predării în mediul on-line la toate disciplinele școlare în licee și școli

Publicat: 23 oct. 2020
Inspectoratul Școlar Județean Iași
Inspectoratul Școlar Județean Iași

Până pe 6 noiembrie 2020, Inspectoratul Școlar Județean Iași a planificat, prin graficul unic de inspecție școlară, o inspecție de consiliere, monitorizare și evaluare a activităților de predare on-line ce vizează 36 de unități de învățământ din mediul urban și rural, plasate preponderent în scenariile galben și roșu

Până pe 6 noiembrie 2020, Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Iași a planificat, prin graficul unic de inspecție școlară, o inspecție de consiliere, monitorizare și evaluare a activităților de predare on-line ce vizează 36 de unități de învățământ din mediul urban și rural, plasate preponderent în scenariile galben și roșu. La nivelul județului Iași, 338 de unități de învățământ sunt în scenariul galben, acesta presupunând participarea zilnică (față în față) a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a. Asta cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, respectiv revenirea parțială (prin rotație de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție.

Activității de inspecție vor fi plasate pe evaluarea nivelului abilităților digitale probate de cadrele didactice și de elevii care participă la lecții în mediul on-line

Totodată, 90 de clase individuale și 38 de unități de învățământ din județ sunt în scenariul roșu, toți preșcolarii și elevii acestor școli participând la activități/lecții on-line. Dintre cele 38 de școli aflate în această situație, 4 sunt în scenariul 3 ca urmare a cazurilor de COVID-19 înregistrate, în timp ce 33 de unități de învățământ funcționează în acest scenariu din cauza ratei de incidență a cazurilor din localitate, iar 1 din cauza infrastructurii/condițiilor specifice de organizare. Pe parcursul monitorizării, inspectorii școlari vor asista la lecții în regim on-line pentru a evalua atât funcționalitatea infrastructurii on-line, eficiența măsurilor tehnice adoptate de unitățile de învățământ, cât și calitatea abordărilor pedagogice în mediul virtual.

„Astfel, accentele activității de inspecție vor fi plasate pe evaluarea nivelului abilităților digitale probate de cadrele didactice și de elevii care participă la lecții în mediul on-line, a calității conexiunii audio-video, precum și a modului de transmitere a informațiilor către elevi sau a strategiilor de selectare, adaptare și administrare a competențelor și a conținuturilor din programele școlare în noua formulă de predare-învățare. De asemenea, vor fi avute în vedere gradul de implicare a elevilor din mediul on-line și evaluarea progresului școlar înregistrat de aceștia”, a subliniat prof. dr. Genoveva Farcaș, inspector școlar general al ISJ Iași.

Această activitate se dorește a fi un dialog metodic și un schimb real de experiență și de bune practici între echipa de inspectori și profesorii din școlile ieșene

Menționam că, dincolo de rigorile metodologice, instrucțiunile Ministerului Educației și Cercetării (MEC) sau exigențele ISJ Iași privind inspecția școlară, această activitate se dorește a fi un dialog metodic și un schimb real de experiență și de bune practici între echipa de inspectori și profesorii din școlile ieșene. Constatările formulate vor sta la baza unui plan de acțiune local pentru dezvoltarea competențelor de predare în abordarea de tip blended learning, cu rol de reglare calitativă a demersurilor educaționale în unitățile de învățământ ieșene, în contextul impus de măsurile de combatere a riscului epidemiologic.

Adauga un comentariu