Economic Local

Intensificarea măsurilor de supraveghere sanitară veterinară ca urmare a evoluției gripei aviare în Uniunea Europeană și în unele ţări terţe

Publicat: 18 ian. 2021
DSVSA Iași anunță intensificarea măsurilor de supraveghere sanitară veterinară

Având în vedere contextul epidemiologic sub raportul influenţei aviare înalt patogene, atât la nivelul Uniunii Europene cât şi a unor ţări terţe, ANSVSA – prin instrucţiuni tehnice transmise către DSVSA judeţene – a dispus intensificarea controalelor oficiale privind condiţiile de sănătate referitoare la cerinţele de sănătate animală care reglementează comerţul intracomunitar şi importurile din ţări terţe de păsări de curte şi de ouă de incubaţie, în conformitate cu prevederile legislative din Anexa IV din Directiva CE158/2009, controale ce se vor efectua la nivelul locului de destinaţie al puilor de o zi, păsărilor de reproducţie, ouă de incubaţie.

Pe domeniul control oficial siguranţa alimentelor, vor fi organizate controale tematice pentru verificarea modului de respectare, de către operatorii din sectorul alimentar, a condiţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, referitoare la producerea, ambalarea, transportul, depozitarea şi comercializarea cărnii de pasăre şi a ouălor provenite din comerţul intracomunitar, precum şi de la unităţi din România.

Controalele vor avea caracter nediscriminatoriu

Aceste controale oficiale vor avea un caracter nediscriminatoriu şi se vor desfăşura la locul de destinaţie al cărnii de pasăre/ouălor, la nivelul unităţilor de reambalare şi centrelor de ambalare a ouălor, la nivelul unităţilor de depozitare a cărnii de pasăre/ouă, unităţilor de tranşare/procesare a cărnii de pasăre.
Aceste controale oficiale vor avea drept scop verificarea că toate mărfurile intrate pe teritoriul României, inclusiv la nivelul judeţului Iaşi, să nu provină din state membre/zone în care evoluează gripă aviară înalt patogena, listate în anexa Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/1809 privind anumite măsuri de protecţie vizând focarele epidemice de gripă aviară înalt patogena din anumite state membre, cu modificarite şi completarite ulterioare.

Prin constituirea unor echipe mixte formate din personalul de specialitate din cadrul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Iaşi şi inspectori ai IPJ Iaşi, în baza Protocolului de cooperare privind efectuarea unor acţiuni comune de control privind respectarea legislaţiei sanitar veterinare şi pentru siguranţa atimentetor şi creşterea încrederii cetateanutui în instituţiile publice încheiat între A. N S. V.S.A şi I.G. P. R., se vor efectua controale în trafic, respectiv în vecinătatea Punctelor de trecere a Frontierei de Stat.

Ce informează DSVSA Iași

1. deţinătorii de exploataţii nonprofesionale cu păsări, să aibă cunostiinta despre:

a) prevenirea oricărui contact direct şi indirect între păsările sălbatice, în special cele de apă, şi păsările domestice (în special palmipede), fiind interzis accesul păsărilor domestice şi a păsărilor sălbatice captive pe luciul de apă, lacuri, bălţi, râuri şi orice altă amenajare hidrologică,
b) separarea în cadrul gospodăriei, în măsura posibilităţilor, a palmipedelor de gallinacee;
c) interzicerea creşterii păsărilor domestice în aer liber, acestea fiind ţinute obligatoriu în spaţii de cazare special amenajate; atunci când acest lucru nu este posibil, hrănirea, adăparea păsărilor se va realiza într-o zonă acoperită la care nu pot avea acces păsările sălbatice;

d) interzicerea adăpării păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafaţa accesibile şi păsărilor sălbatice;
e) interzicerea intrării mai multor persoane în zona de exploatare a păsărilor domestice, mişcările limitându-se la o singură persoană;
f) prevenirea contactului cu alte specii de mamifere, inclusiv animale de companie, – se va acorda o atenţie sporită asupra riscurilor introducerii şi diseminării bolii de către vânători, care pot transmite virusul prin păsările sălbatice precum şi prin echipamente;
g) cumpărarea de carne de pasăre, ouă şi produse din came de pasăre se va face numai din unităţi înregistrate/autorizate sanitar veterinar;
h) obligativitatea notificării medicului veterinar de liberă practică împuternicit, a medicului veterinar oficial şi a DSVSA Iaşi, despre orice suspiciune de boală, sau a cazurilor de mortalitate şi morbiditate manifestate la păsările deţinute.

2. reprezentanţii exploataţiilor comerciale de păsări:

a) actualizarea în regim de urgenţă a măsurilor generale şi specifice de biosecuritate la nivelul explotatiilor de păsări, conform Ord. ANSVSA nr. 21/2018;
b) înăsprirea măsurilor specifice de biosecuritate pe cele 3 nivele de risc – zona administrativă, zona profesională şi zona de producţie;
c) supravegherea păsărilor domestice sub raportul gripei aviare.

În situaţiile în care, în urma controalelor efectuate în conformitate cu dispoziţiile transmise de către ANSVSA, se constată că cerinţele de sănătate al păsărilor, ouăle şi carnea de pasăre provenite de la unităţi din România, precum şi de la unităţi situate în alte State Membre/tari terţe şi destinate comercializării pe piaţa României, nu îndeplinesc condiţiile stabilite de cerinţele Uniunii Europene sau standardele de comercializare stabilite prin Regulamentele Comisiei nr. 1308/2013/UE şi nr. 589/2008/CE, D.S.V.S.A IAŞI va dispune aplicarea măsurilor ce se impun, în conformitate cu cerinţele legistatiei comunitare şi naţionale”, a transmis director executiv, dr. Ciobanu Gabriel Dumitru, medic primar veterinar.

Adauga un comentariu